• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Gregory M. Fahy

  Przeczytaj także...
  Kriobiologia (krio "zimno" + łac. bíos "życie", lógos "nauka") – nauka zajmująca się badaniem wpływu niskich temperatur (rzędu nawet do −269 °C) na organizmy. W takich warunkach następuje zwolnienie (czasem znaczne) procesów życiowych. Kriobiologia skupia się głównie na badaniu oddziaływania chłodu na fizjologię, morfologię i anatomię organizmów.Witryfikacja (też zeszklenie, witrifikacja) – przemiana kinetyczna przejścia ze stanu ciekłego w stan szklisty. Nosi ona cechy przemiany fazowej II rzędu, ale nie jest przemianą termodynamiczną, bo nie prowadzi do utworzenia termodynamicznie stabilnej fazy.
  Gerontologia – nauka o procesach starzenia się. Jest to interdyscyplinarny splot biologii, medycyny, kulturoznawstwa, psychologii i zasadniczo antropologii kulturowej w terenie. Gerontologii nie należy mylić z geriatrią, która jest nauką o chorobach wieku podeszłego.

  Gregory M. Fahy, Ph.D. – kriobiolog, biogerontolog, specjalista w krioprezerwacji organów przy użyciu witryfikacji, uważany za pioniera w tej dziedzinie.

  W lecie 2005, na zjeździe Society for Cryobiology, podał do publicznej wiadomości, że Twenty-First Century Medicine poddało krioprezerwacji nerkę królika w temperaturze -130 °C z użyciem witryfikacji i po ogrzaniu przeszczepiło ją królikowi, która to nerka następnie podjęła czynności życiowe jako jedyna nerka.

  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

  Dr Fahy to wiceprezes i główny pracownik naukowy Twenty-First Century Medicine, Inc. Jako biogerontolog, dr Fahy jest też dyrektorem American Aging Association (Amerykańskiego Towarzystwa Starzenia się) i przez wiele lat był redaktorem wydawanego przez towarzystwo czasopisma Age News.

  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.

  Doświadczenia badawcze[ | edytuj kod]

  Dr Fahy ma ponad 30 lat doświadczeń w dziedzinie krioprezerwacji. Jako naukowiec Amerykańskiego Czerwonego Krzyża był pomysłodawcą pierwszej praktycznej metody krioprezerwacji przy pomocy witryfikacji i wynalazcą systemów komputerowych stosowanych do krioprezerwacji całych organów, za co otrzymał w 1995 Grand Prize for Medicine od INPEX. Przed rozpoczęciem współpracy z Twenty-First Century Medicine był głównym pracownikiem naukowym w Organ, Inc oraz LRT, Inc. Był także kierownikiem Tissue Cryopreservation Section of the Transfusion and Cryopreservation Research Program w U.S. Naval Medical Research Institute w Bethesda, Maryland, gdzie przeforsował swoją oryginalną koncepcję substancji blokujących tworzenie się kryształków lodu.

  Krionika – technika głębokiego ochładzania ciał ludzi i zwierząt, których współczesna medycyna nie jest w stanie utrzymać przy życiu, i przechowywania w temperaturze ciekłego azotu (-196 °C), z nadzieją przywrócenia do życia, kiedy medycyna wystarczająco się rozwinie.Krioprezerwacja (kriokonserwacja) – proces, w którym komórki lub tkanki są przechowywane w ujemnej temperaturze, zwykle 77 K, czyli −196 °C (punkt wrzenia ciekłego azotu). W tak niskiej temperaturze zatrzymuje się wszelka aktywność biologiczna, łącznie z biochemicznymi reakcjami prowadzącymi do śmierci komórkowej. Jednakże bez użycia mieszanin witryfikujących, przechowywane komórki ulegają uszkodzeniom związanym z niską temperaturą lub ponownym ogrzaniem do temperatury pokojowej.

  Wykształcenie[ | edytuj kod]

  Pochodzący z Kalifornii, dr Fahy ukończył w 1972 University of California, Irvine z tytułem Bachelor of Science w dziedzinie biologii, a następnie w 1977 otrzymał doktorat (PhD) z farmakologii na Medical College of Georgia w Augusta.

  Obecnie zasiada w gronie redakcyjnym czasopism Cell Preservation Technology oraz Rejuvenation Research, zarządach trzech organizacji związanych ze starzeniem się i krioprezerwacją, oraz jest doradcą wielu czasopism naukowych. Posiada ponad 20 patentów związanych m.in. z krioprezerwacją, starzeniem się, przeszczepami i odwracalnością autoagresji komórek.

  Reakcja autoimmunologiczna – zjawisko polegające na zaistnieniu odpowiedzi układu immunologicznego skierowanej przeciwko własnym, prawidłowym komórkom organizmu.Uniwersytet Kalifornijski w Irvine (University of California, Irvine), skrótowo nazywany UCI lub UC Irvine - jeden z dziesięciu uniwersytetów wchodzących w skład Uniwersytetu Kalifornijskiego.

  Publikacje[ | edytuj kod]

  Publikacje dr Fahy w czasopismach naukowych obejmują ponad 60 artykułów.

  Gregory M. Fahy jest redaktorem książki The Future of Aging: Pathways to Human Life Extension, która ukazała się w październiku 2010:

 • Michael D. West, L. Steven Coles, Stephen B. Harris, Gregory M. Fahy: The Future of Aging: Pathways to Human Life Extension, wyd. Springer-Verlag New York, LLC, październik 2010, 866 str., oprawa twarda, ​ISBN 90-481-3998-8​.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Gerontologia
 • Krionika
 • Krioprezerwacja
 • Witryfikacja
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Lifeboat Foundation Bios: Gregory M. Fahy (ang.). [dostęp 26 sierpnia 2010].
  2. Wykaz publikacji dr Gregory M. Fahy (ang.). [dostęp 26 sierpnia 2010].

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • 21st Century Medicine
 • Czasopismo AGE News
 • artykuł Gregory M. Fahy: "Molecular Repair of the Brain": A Scientific Critique z czasopisma Cryonics, luty i maj 1991
 • Biblioteka Narodowa Republiki Czeskiej (cz. Národní knihovna České republiky) – biblioteka narodowa Czech z siedzibą w Pradze. Biblioteka znajduje się w gmachu Clementinum. Jedna z najstarszych bibliotek na terenie Czech, której zbiory obejmują ponad 6,5 miliona woluminów.Rejuvenation Research (dawniej: Journal of Anti-Aging Medicine) – interdyscyplinarny recenzowany dwumiesięcznik naukowy wydawany przez Mary Ann Liebert dotyczący badań nad odmładzaniem. Miara oddziaływania tego czasopisma w 2008 ogłoszona w czerwcowym numerze Journal Citation Reports z 2009 to 5.008. Istotnym czynnikiem, dzięki któremu czasopismo osiągnęło tak wysoki wynik, jest powoływanie się na własne artykuły w 68% (vide analiza z 2008 Journal Citation Reports; bez cytowania własnych źródeł miara oddziaływania wynosi 1.570).
  Warto wiedzieć że... beta

  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.
  Farmakologia (gr. φάρμακον (phármakon) - lekarstwo, lógos - słowo, nauka) – dziedzina medycyny i farmacji; nauka o działaniu leków, czyli mechanizmach ich działania na organizm oraz skutkach tego działania. Jako nauka zajmującą się najważniejszym aspektem leków, bywa czasami mylona z samą farmacją – czyli dziedziną wiedzy nadrzędną w stosunku do wszystkich zagadnień dotyczących leków.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.691 sek.