• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Great Falls - wodospad

  Przeczytaj także...
  Beryl (Be, łac. beryllium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 4, metal należący do drugiej grupy głównej układu okresowego. Jedynym stabilnym izotopem jest Be. Został odkryty przez Louisa Vauquelina w 1798 r.NASA (National Aeronautics and Space Administration) (pl. Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej) – agencja rządu Stanów Zjednoczonych odpowiedzialna za narodowy program lotów kosmicznych, ustanowiona 29 lipca 1958 r. na mocy National Aeronautics and Space Act, zastępując poprzednika – National Advisory Committee for Aeronautics. Jest wydziałem Departamentu Obrony USA i jest mu bezpośrednio podległa.
  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.
  Wodospady Great Falls widziane z parku Great Falls w Wirginii
  Wodospady Great Falls zimą widziane z Olmsted Island w Maryland

  Great Falls – seria wodospadów na rzece Potomak, położonych około 24 kilometrów od stolicy Stanów Zjednoczonych Waszyngtonu (w górę biegu rzeki). Great Falls składa się z licznych kaskad i kilku wodospadów 6-metrowej wysokości. W tym rejonie na długości około 1500 metrów szerokość Potomaku zmniejsza się z 750 do 15 metrów, podczas gdy jednocześnie poziom wody opada łącznie o 23 metry. Jest to drugi co do wysokości wodospad w stanie Maryland po wodospadzie Cunningham Falls w parku stanowym Cunningham Falls.

  National Park Service (Służba Parków Narodowych) – agencja federalna Stanów Zjednoczonych, której zadaniem jest dbanie o zasoby naturalne i historyczne kraju w taki sposób, by mogły służyć w nienaruszonym stanie także przyszłym pokoleniom. Agencja podlega Departamentowi Spraw Wewnętrznych. Została ustanowiona na mocy aktu prawnego Kongresu Stanów Zjednoczonych podpisanego przez prezydenta Woodrowa Wilsona 25 sierpnia 1916 roku. W roku 2006 budżet National Park Service wynosił 2,256 miliarda dolarów.Izotopy – odmiany pierwiastka chemicznego różniące się liczbą neutronów w jądrze atomu (z definicji atomy tego samego pierwiastka mają tę samą liczbę protonów w jądrze). Izotopy tego samego pierwiastka różnią się liczbą masową (łączną liczbą neutronów i protonów w jądrze), ale mają tę samą liczbę atomową (liczbę protonów w jądrze).

  Geologia[]

  Na podstawie badań rzadkiego izotopu berylu-10 geologowie ustalili, że wodospady powstały podczas ostatniej epoki lodowcowej, około 30-35 tysięcy lat temu. Po ostatniej epoce lodowcowej poziom oceanów się obniżył i rzeka musiała przeciąć do nich dolinę. Skały metamorficzne w tym regionie liczą co najmniej 550 milionów lat i są bardziej odporne na erozję niż skały w regionie wodospadu Niagara. Dlatego nie wykształcił się jeden wysoki wodospad; rzeka stopniowo opada serią kaskad. Na długości około 1500 metrów Potomak opada o 23 metry, a jednocześnie szerokość rzeki zmniejsza się z 750 do 15 metrów. Dzięki temu Great Falls jest najbardziej spektakularną stromą serią kaskad we wschodniej części Stanów Zjednoczonych. Od powstania, na skutek erozji, wodospady przesunęły się około 14 kilometrów w górę rzeki.

  Park Narodowy Yellowstone (ang. Yellowstone National Park) – park narodowy położony w Stanach Zjednoczonych, na terenie stanów Wyoming, Montana i Idaho. Park narodowy Yellowstone jest najstarszym parkiem narodowym na świecie. Na terenie parku znajdują się słynne gejzery, gorące źródła, wulkany błotne, fumarole i wodospady.Chesapeake and Ohio Canal National Historical Park (Narodowy park historyczny kanału Chesapeake i Ohio) to amerykański narodowy park historyczny obejmujący ochroną pozostałości położonego w Waszyngtonie oraz stanach Maryland i Wirginia Zachodnia XIX-wiecznego kanału wzdłuż rzeki Potomak.

  Turystyka[]

  Wodospady Great Falls są odwiedzane corocznie przez mniej więcej 3 miliony turystów, dzięki czemu znajdują się wśród 25 najczęściej odwiedzanych w Stanach Zjednoczonych miejsc. Dostępne są zarówno od strony stanu Maryland, gdzie wchodzą w skład narodowego parku historycznego kanału Chesapeake i Ohio, jak i od strony stanu Wirginia, gdzie ustanowiono Great Falls Park. Oba parki znajdują się pod zarządem National Park Service. Według rzecznika tej agencji federalnej Great Falls są równie malownicze jak parki narodowe Yellowstone, Yosemite czy Wielkiego Kanionu.

  Park Narodowy Wielkiego Kanionu (ang. Grand Canyon National Park) – park narodowy położony w hrabstwach Coconino i Mohave w północnej części stanu Arizona w USA. Został utworzony w 1919 roku i jest jednym z najstarszych parków narodowych w USA. Całkowita powierzchnia parku wynosi 4 926,66 km² (1 902 mil²). Swoim terenem obejmuje Wielki Kanion Kolorado – przełom rzeki Kolorado, uważany za jeden z naturalnych cudów świata.Great Falls Park – federalny obszar chroniony położony w północnej części amerykańskiego stanu Wirginia. Jest jednym z kilkunastu parków formalnie wchodzących w skład George Washington Memorial Parkway i znajdujących się pod zarządem National Park Service. Ustanowiony w 1966 roku park zajmuje powierzchnię 3,24 km² i odwiedzany jest corocznie przez około pół miliona turystów. Jego główną atrakcją są wodospady Great Falls na rzece Potomak oraz historyczne pozostałości kanału Patowmack Canal.

  Po stronie Maryland seria drewnianych pomostów prowadzi na wyspę Olmsted, na której wybudowano drewnianą platformę widokową. Po stronie Wirginii, na zachodnim brzegu Potomaku, na terenie parku Great Falls wybudowano trzy platformy widokowe. Z wyjątkiem jednej, wszystkie platformy są dostępne dla osób niepełnosprawnych.

  Epoka lodowa, rzadziej lodowcowa epoka – historyczny termin na określenie okresu zlodowaceń w Europie odpowiadający z grubsza plejstocenowi, zaproponowany w 1838 przez niemieckiego botanika K. Schimpera jako alternatywa terminu dyluwium. Później stosowana także poza Europą. Obecnie termin ten nie jest używany w nauce w pierwotnym znaczeniu (jako synonim plejstocenu lub jednostka stratygraficzna), natomiast częściowo przetrwał w nazwach epizodów ochłodzeń holocenu, np. mała epoka lodowa. Używa się go też często w pracach popularnonaukowych (np. Andel) i w niektórych naukowych (zwłaszcza ogólnych podręcznikach anglojęzycznych pod angielską nazwą ice age) na określenie glacjałów plejstocenu. Czasami także w znacznie szerszym aspekcie dla każdego okresu, gdy istniały rozległe lądolody (np. Ziemia-śnieżka).Potomak (ang. Potomac River) - rzeka we wschodniej części Stanów Zjednoczonych. Długość 665 km, powierzchnia dorzecza 38 tys. km². Uchodzi do Zatoki Chesapeake.

  Kajakarstwo[]

  Kajakarz na wodospadach Great Falls

  Wodospady Great Falls są również popularnym miejscem uprawiania kajakarstwa górskiego i raftingu. W najtrudniejszej sekcji trudność wodospadu oceniana jest na VI w międzynarodowej skali trudności (jest to najwyższa możliwa nota). Pierwsze udokumentowane pokonanie wodospadów miało miejsce w 1976 roku – śmiałkowie, którzy dokonali tego wyczynu poprzedzili go wieloma latami analizy. Od tego czasu miały tu miejsce setki wypadków śmiertelnych. Dlatego osoby odpowiedzialne za zarządzanie oboma parkami sugerują, aby próby pokonania wodospadów miały miejsce przed godziną dziewiątą rano i w dni powszednie, by nie przyciągały uwagi przypadkowych gapiów.

  Wodospad – swobodny, pionowy spadek wody rzecznej, spowodowany istnieniem w korycie rzeki wyraźnego progu skalnego o wysokości od kilku do kilkuset metrów. Wodospad występuje w górnych odcinkach biegu rzek, w miejscach, gdzie rzeka przecina warstwę twardych skał. Skały te, wymywane wolniej niż miękkie podłoże w dolnym biegu rzeki, tworzą stopień, z którego woda spada w dół. Szereg wodospadów nazywa się kaskadą.Erozja – proces niszczenia powierzchni terenu przez wodę, wiatr, słońce, siłę grawitacji i działalność organizmów.

  Przypisy

  Linki zewnętrzne[]

 • The Great Falls of the Potomac National Park Service (ang.)
 • Great Falls of the Potomac Earth Observatory, NASA (ang.)
 • Rafting – turystyczna odmiana flisu (spływu) rzecznego, do której używa się różnych rodzajów tratw, łodzi, pontonów, kajaków itp. (często kulturowo charakterystycznych dla danego regionu). Rafting oferuje się na wodach śródlądowych o różnym stopniu trudności, odpowiednio do potrzeb i możliwości pasażerów. Od połowy lat 80. XX wieku jako usługa turystyczna wypromowana i identyfikowana globalnie.Park stanowy Cunningham Falls (ang. Cunningham Falls State Park) to park stanowy w amerykańskim stanie Maryland, założony w roku 1954. Park położony jest w hrabstwie Frederick, około 15 mil (24 km) na północ od miasta Frederick. Park ma powierzchnię 4946 akrów (20,02 km²). Do głównych atrakcji parku należą wodospady Cunninghama (Cunningham Falls), najwyższy wodospad w Maryland o wysokości 78 stóp (23.8 m), od którego pochodzi nazwa parku, jezioro o powierzchni 43 akrów (0,17 km²) oraz historyczne ruiny XVIII-wiecznego pieca żelaza (Catoctin Iron Furnace). Park graniczy także z innymi terenami chronionymi, m.in. na północy z parkiem góry Catoctin (Catoctin Mountain Park).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Skały metamorficzne (skały przeobrażone) – jeden z trzech głównych typów skał budujących skorupę ziemską, powstałe ze skał magmowych bądź osadowych (jak również niekiedy innych metamorficznych) na skutek przeobrażenia (metamorfizmu) pod wpływem wysokich temperatur (np. w pobliżu ognisk magmy) lub wysokiego ciśnienia (np. w wyniku pogrążania skał), oraz związanych z nimi procesów chemicznych. Metamorfizm powoduje zmiany składu mineralnego, czasami też chemicznego skał oraz ich struktury i tekstury.
  Park narodowy – forma ochrony przyrody występująca w większości państw świata; obszar powołany przez władzę szczebla krajowego celem ochrony występującej tam przyrody ożywionej (rzadziej np. cech krajobrazu, także kulturowego), na którym prawnie ograniczona jest możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, osiedlania się itd., jednak obszar przynajmniej w pewnym zakresie jest udostępniony do zwiedzania.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.029 sek.