• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Grawimorfizm

  Przeczytaj także...
  Hormony roślinne, fitohormony (gr. φυτοορμόνη) – grupa związków organicznych należących do regulatorów wzrostu i rozwoju roślin. Kryterium uznania związku za fitohormon jest wywoływanie rekcji w organizmie rośliny w stężeniach rzędu 10 mol dm lub mniejszych. Hormony roślinne nie muszą wykazywać działania poza miejscem ich wytwarzania, miejsce wytwarzania może być jednocześnie miejscem reakcji. Znane są związki wykazujące aktywność biologiczną analogiczna do naturalnie wytwarzanych w roślinie. Syntetyczne regulatory wzrostu i rozwoju roślin (np. 1-Metylocyklopropen) są wykorzystywane w rolnictwie i ogrodnictwie.Dominacja wierzchołkowa – zjawisko ograniczania rozwoju pąków bocznych przez wierzchołek wzrostu pędu głównego. W efekcie pąki boczne pozostają w stanie uśpienia. Usunięcie wierzchołka pędu głównego prowadzi do ustąpienia stanu spoczynku w pąkach bocznych i wykształcenia pędów bocznych. Zjawisko jest jedną z obserwowanych u roślin korelacji wzrostowych.
  Korelacja wzrostowa – wzajemne oddziaływania na wzrost i rozwój organów roślinnych. Oddziaływania pomiędzy organami mają charakter fizjologiczny i morfologiczny. Korelacja między organami może skutkować zahamowaniem wzrostu (inhibicja korelacyjna) lub stymulacją wzrostu (stymulacja korelacyjna). Zjawiska korelacyjne zapewniają ścisłe powiązanie wzrostu poszczególnych organów oraz utrzymanie funkcjonalnej spójności organizmu. Harmonijny rozwój organizmu jest możliwy dzięki przemieszczaniu pomiędzy organami hormonów roślinnych oraz substancji odżywczych. W efekcie uszkodzenia lub zaburzenia metabolizmu jednego z organów dochodzi do zmian morfologicznych albo fizjologicznych w innych organach.

  Grawimorfizm – wpływ siły ciążenia na morfogenezę roślin. Jest jednym z procesów uczestniczących w korelacji wzrostowej.

  Termin został wprowadzony przez Wareinga i Nasra w roku 1958. Zjawisko jest odpowiedzialne za biegunowość i grzbieto-brzuszność obserwowane głównie u młodych roślin. W wyniku odbioru informacji o kierunku siły ciążenia możliwe jest wytwarzanie korzeni jedynie na dolnej stronie pędów. Ten sam bodziec indukuje powstawanie drewna reakcyjnego u drzew. W gałęziach, których pozycja zostanie zmienione dochodzi do zaniku dominacji wierzchołkowej a dalszy rozwój ma miejsce głównie w jej górnej części. Wzrost gałęzi leżących poziomo nie jest stymulowany nawet jeżeli usunięte zostaną pąki i pędy leżące po jej górnej stronie. Grawimorfizm jest także procesem wpływającym na zakwitanie.

  Morfogeneza roślin – proces kształtowania się organizmów roślinnych i ich organów. Rozwój organizmu odbywa się według schematu zapisanego w genach. Jednak podlega też znacznym modyfikacjom czynników środowiskowych, takich jak światło, temperatura, dostępność wody i soli mineralnych. Morfogeneza dotyczy zarówno rozwoju kształtu organizmu, jak i rozwoju budowy wewnętrznej przejawiającego się różnicowaniem komórek w tkanki w odpowiedni rozmieszczeniem odpowiednich tkanek roślinnych.Kwitnienie, okres kwitnienia, okres dojrzałości – u roślin nasiennych okres, w którym dochodzi do wytworzenia kwiatów. Rośliny w początkowym okresie wzrostu nie są w stanie wytworzyć kwiatów. Czas ten określany jest jako okres młodociany lub juwenilny, a jego długość zależy od gatunku rośliny oraz warunków w jakich następuje jej wzrost. Niektóre rośliny mogą przejść w fazę generatywną już po kilku dniach wzrostu, inne mogą wytworzyć kwiaty dopiero po kilkudziesięciu latach rozwoju młodocianego. Niektóre rośliny wytwarzają kwiaty tylko raz w życiu. Są to rośliny monokarpiczne, które po kwitnieniu starzeją się i obumierają. Zalicza się do nich rośliny jednoroczne, niektóre dwuletnie oraz część roślin wieloletnich. Drugą grupę stanowią rośliny polikarpiczne, które po osiągnięciu dojrzałości kwitną wielokrotnie. Przechodzenie do fazy dojrzałości może zachodzić stopniowo w kolejnych pędach. Pierwsza zakwitają pędy położone najwyżej,a pędy w dolnych partiach rośliny dłużej pozostają w fazie młodocianej. Stopniowe przechodzenie części rośliny w fazę dojrzałości określa się jako zjawisko topofizy.

  Do zmian w morfogenezie dochodzi w wyniku regulacji hormonalnej oraz modyfikacji w dystrybucji związków odżywczych.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

  Grawitropizm

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Kopcewicz Jan: Rozwój wegetatywny. W: Fizjologia roślin (red. Kopcewicz Jan, Lewak Stanisław). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002, s. 498-519. ISBN 83-01-13753-3.
  2. red. Zurzycki Jan, Michniewicz Marian: Fizjologia roślin. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1985, s. 589. ISBN 83-09-00661-6.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.008 sek.