• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Graniczny Lekarz Weterynarii

  Przeczytaj także...
  Unia Europejska, UE – gospodarczo-polityczny związek 27 demokratycznych państw europejskich. Unia powstała 1 listopada 1993 roku – na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht – jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Korzenie współczesnej integracji europejskiej sięgają okresu powojennego i ograniczały się do 6 państw zachodnioeuropejskich. Państwa te tworzyły wiele form i mechanizmów współpracy, powoływały organizacje, instytucje i organy, których celem było wzmocnienie jedności między nimi. W 1993 nadrzędną wobec wszystkich poprzednich organizacji została Unia Europejska, sama otrzymując nieznaną wcześniej hybrydową formułę sui generis. Główny Lekarz Weterynarii – centralny organ administracji rządowej, którego na wniosek ministra do spraw rolnictwa powołuje Prezes Rady Ministrów.
  Inspekcja Weterynaryjna (IW) – państwowa instytucja kontrolno-nadzorcza. Na jej czele stoi Główny Lekarz Weterynarii będący centralnym organem administracji rządowej.

  Graniczny Lekarz Weterynarii – organ Inspekcji Weterynaryjnej odpowiedzialny za przeprowadzanie weterynaryjnej kontroli granicznej zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego oraz pasz wprowadzanych na terytorium UE z państw trzecich. Kieruje Granicznym Inspektoratem Weterynarii. Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo epizootyczne oraz zdrowie konsumentów na terenie UE. Dokonuje weryfikacji zgodności towarów wprowadzanych z państw niebędących członkami Unii Europejskiej i Wspólnego Obszaru Gospodarczego z obowiązującym prawem żywnościowym, paszowym oraz prawem w zakresie zdrowia i dobrostanu zwierząt. Wykonuje polecenia, które wydaje Główny Lekarz Weterynarii stojący na czele Inspekcji Weterynaryjnej.

  Epizootia (pomór, zaraza) – występowanie zachorowań na jedną z chorób zakaźnych, wśród zwierząt domowych lub dzikich na danym terenie, w zdecydowanie większej liczbie niż w poprzednich latach rejestracji danych.Pasza (karma) – produkty pochodzenia roślinnego (rośliny paszowe), zwierzęcego oraz mineralnego, a także substancje otrzymywane w wyniku przemian chemicznych (mocznik) lub biologicznych (drożdże paszowe) bogate w składniki pokarmowe, będące pożywieniem dla zwierząt hodowlanych.

  Graniczne Inspektoraty Weterynarii w Polsce[ | edytuj kod]

 • Graniczny Inspektorat Weterynarii w Bezledach
 • Graniczny Inspektorat Weterynarii w Dorohusku
 • Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdyni
 • Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
 • Graniczny Inspektorat Weterynarii w Korczowej
 • Graniczny Inspektorat Weterynarii w Koroszczynie
 • Graniczny Inspektorat Weterynarii w Kuźnicy Białostockiej
 • Graniczny Inspektorat Weterynarii w Szczecinie
 • Graniczny Inspektorat Weterynarii w Warszawie (Okęcie)
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Dane teleadresowe Granicznych Inspektoratów Weterynarii
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.008 sek.