• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Granicka

  Przeczytaj także...
  Minimalna deniwelacja względna (MDW), wybitność szczytu – liczba określająca, na ile szczyt wyróżnia się ze swojego otoczenia. Wybitność definiuje się jako różnicę wysokości danego szczytu i wysokości najniższej warstwicy okalającej go, a nieobejmującej formacji od niego wyższych. Wysokość tej warstwicy określa wysokość przełęczy zwanej kluczową, oddzielającej dany szczyt od wyższego, kolejnego szczytu na grzbiecie (wododziale). Spośród przełęczy oddzielających dany szczyt od wyższych sąsiadów przełęczą kluczową jest przełęcz najwyższa. Wybitność szczytu to inaczej jego wysokość względna nad przełęczą kluczową.Góry Słonne (niem. Berge Saana, staropol. Góry Sanockie, Słonna Góra 1877 ) – pasmo górskie, należące do Gór Sanocko-Turczańskich, w Karpatach Wschodnich. Pasmo przebiega z północnego zachodu na południowy wschód. Nigdy nie został dokładnie zdefiniowany obszar kryjący się pod tą nazwą, zwyczajowo przyjmuje się, że dotyczy on gór na wschód od doliny Sanu, na północ od Leska po Olszanicę.
  Żyzna buczyna karpacka zwana też buczyną karpacką (Dentario glandulosae-Fagetum Klika 1927 em. Mat. 1964, syn. Fagetum carpaticum Klika 1927) – zespół roślinności należący do związku Fagion sylvaticae grupującego lasy bukowe. Jest to zespół leśny, który niegdyś zajmował niemal całe piętro regla dolnego w Karpatach od ok. 600 do 1150 m n.p.m.Obecnie jeszcze zachował się w nienaruszonym stanie w niektórych trudno dostępnych miejscach. Buczyna ta charakteryzuje się domieszką jodły, wiązu górskiego i jaworu. W wyższych partiach miejsce jodły zajmuje świerk. Dominujący gatunek – buk zwyczajny osiąga często ogromne rozmiary. Tworzy zwarte i cieniste drzewostany z szerokimi koronami i rzadko rozstawionymi pniami ogromnych drzew. W górnych partiach, na granicy swojego pionowego zasięgu pnie buków są często rozgałęzione i poskręcane. Warstwa podszytu prawie nie występuje, ubogie w gatunki runo rozwija się głównie wczesną wiosną, przed rozwojem liści przez drzewa. Jest to możliwe dzięki temu, że buk bardzo późno rozwija swoje liście. Runo zajmuje 30-60% powierzchni, resztę stanowi ściółka, brak zupełnie gołej gleby. Gleby pochodzą głównie z łupków i piaskowców, są bogate w próchnicę powstałą z corocznie opadających liści bukowych, procesy bielicowania słabe.

  Granicka (575 m n.p.m.) – szczyt w Górach Sanocko-Turczańskich.

  Masyw Granickiej położony jest w zachodniej części Gór Słonnych i razem z usytuowaną na zachód od niego grupą Orlego Kamienia (518 m n.p.m.) oraz sąsiadującą od wschodu Paprocią tworzy tzw. Pasmo Olchowieckie. Od zachodu i północnego zachodu jest ograniczony doliną Olchowskiego Potoku; na północy z głównym grzbietem Gór Słonnych łączy go przełęcz, na północnym wschodzie oraz wschodzie granicą jest potok Wujski. Na południu masyw sąsiaduje z szeroką doliną Sanu.

  Szlak turystyczny – trasa wycieczkowa oznaczona specjalnymi symbolami wyznaczającymi jej przebieg i ułatwiającymi odnalezienie właściwej drogi.Ścieżka dydaktyczna – szlak pieszy, wytyczony w taki sposób, aby na jego trasie znalazło się jak najwięcej interesujących obiektów przyrodniczych (ścieżka przyrodnicza), czasem też zabytków architektury czy techniki. Celem tworzenia ścieżek dydaktycznych jest z jednej strony regulacja ruchu turystycznego, zwłaszcza na terenach rezerwatów przyrody lub innych obszarach, na których występują rzadkie gatunki roślin i zwierząt, z drugiej natomiast edukacja poprzez obserwację obiektów w ich naturalnym środowisku, co nie jest możliwe w sali lekcyjnej.

  Grzbiet Granickiej ma długość ok. 5 km (w linii prostej) i rozciąga się z północnego zachodu na południowy wschód. Odbiegają od niego na zachodnim skraju oraz z najwyższego wierzchołka w kierunku zachodnim dwa ramiona obejmujące dolinę niewielkiego potoku. Najwyższy punkt znajduje się w centralnej części, oprócz niego jest jeszcze kilka niewybitnych kulminacji, wznoszących się zaledwie o kilka metrów nad sąsiednie przełęcze. Masyw jest całkowicie zalesiony, na południowym stoku w 1996 r. powstał leśny rezerwat przyrody Polanki obejmujący buczynę karpacką.

  Ścieżka przyrodnicza – specjalnie przygotowana trasa dla pieszych, przebiegająca przez obszary, które wyróżniają się szczególnymi wartościami przyrodniczymi (ścieżka dydaktyczna). Ścieżki przyrodnicze to jedna z podstawowych, aktywnych form edukacji środowiskowej.Międzybrodzie – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie sanockim, w gminie Sanok nad rzeką San, w jej największym przewężeniu u podnóża Gór Słonnych.

  Szlaki turystyczne[]

  szlak turystyczny niebieski SanokMiędzybrodzie – Orli Kamień – MrzygłódUluczDobraHołuczkówSłonna (639 m n.p.m.) – Granicka – Sanok Ścieżka edukacyjna czerwona.svg ścieżka przyrodnicza w rezerwacie Polanki

  Bibliografia[]

  1. Bieszczady i Góry Sanocko-Turczańskie. Mapa turystyczna. Skala 1:75000. Wydanie trzecie. Warszawa: PPWK SA. ISBN 83-7329-436-8.
  2. Szlaki turystyczne w Sanoku i okolicach. [dostęp 6.08.2008].
  3. Zdjęcie tablicy informacyjnej w rezerwacie Polanki. [dostęp 7.08.2008].
  (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});
  Mrzygłód – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie sanockim, w gminie Sanok, nad rzeką San. Od października 1939 do sierpnia 1944 wieś była siedzibą urzędu gminy w powiecie sanockim.Hołuczków (w latach 1977-1981 Okrężna) – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie sanockim, w gminie Tyrawa Wołoska.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Ulucz (1565 Hulicz, 1872 Ułucz, w latach 1977-1981 Łąka) – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie brzozowskim, w gminie Dydnia, nad rzeką San.
  Góry Sanocko-Turczańskie (522.11) – niewielkie pasmo górskie w Karpatach Wschodnich, przecięte granicą polsko-ukraińską.
  Sanok(pełna nazwa Królewskie Wolne Miasto Sanok) – miasto powiatowe w województwie podkarpackim. Położone w dolinie Sanu, w Kotlinie Sanockiej, w Euroregionie Karpackim. Wchodzi w skład powiatu sanockiego, jest także siedzibą gminy wiejskiej Sanok, jednak do niej nie należy.
  San (ukr. Сян) – rzeka w południowo-wschodniej Polsce, prawobrzeżny dopływ Wisły. Długość – 443,4 km. Na odcinku ok. 55 km tworzy granicę między Polską i Ukrainą (od miejsca położonego kilkaset metrów od źródeł, aż do wielkiego zakola wokół Łysani koło Smolnika nad Sanem). Powierzchnia zlewni – 16 861 km² (14 390 km² w Polsce, 2471 km² na Ukrainie.
  Dobra (do 1949 r. Dobra Szlachecka i Dobra Rustykalna) – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie sanockim, w gminie Sanok, nad rzeką San.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.