• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Grande école  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Edukacja we Francji jest obowiązkowa. Trwa od 6 do 16 roku życia. Oświata w tym kraju jest finansowana z budżetu państwa.Biologia (z gr. βίος (bios) - życie i λόγος (logos) - słowo, nauka) – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem życia i organizmów żywych.

  Grandes écoles – kategoria francuskich uczelni, publicznych i prywatnych, które funkcjonują w sposób nieco odrębny od uniwersytetów. Niektóre są bardziej sprofesjonalizowane od uniwersytetów, inne organizują studia w trybie bardzo interdyscyplinarnym, prowadzą nabór zazwyczaj dwa lata po maturze i wymagają egzaminu wstępnego (matura pozwala na bezpośredni wstęp na uniwersytety, w niektórych ma miejsce konkurs świadectw z ostatnich lat liceum). Grande Ecoles zazwyczaj mają swoją specjalność, choć istnieje kilka o programie ogólnym, gdzie specjalizacja odbywa się np. tylko na ostatnim roku.

  École Normale Supérieure, nazywana także ENS Ulm, ENS de Paris, Normale Sup lub Ulm – francuska grande école mieszcząca się w Paryżu przy ul. Ulm, podległa Ministerstwu Edukacji. Jest jedną z trzech obecnie istniejących Écoles normales supérieures we Francji.Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr. Słowo „ekonomia” wywodzi się z języka greckiego i tłumaczy się jako oikos, co znaczy dom i nomos, czyli prawo, reguła. Starożytni Grecy stosowali tę definicję do określania efektywnych zasad funkcjonowania gospodarstwa domowego.

  Uczelnie te kształcą ograniczoną liczbę studentów i stosują gęste sito egzaminacyjne do naboru kandydatów. Grandes Écoles uznawane są za prestiżowe, ich ukończenie uważane jest za „przepustkę” do świata naukowego, świata dyplomacji lub wielkiego biznesu. Większość tych szkół z polskiego punktu widzenia jest po prostu politechnikami, szkołami handlowymi i rolniczymi lub uczelniami prowadzącymi studia humanistyczno-społeczne i matematyczno-przyrodnicze stojące na wysokim poziomie.

  HEC Paris – europejska szkoła biznesowa posiadająca trzy kampusów: w Paryżu, Jouy-en-Josasie i Doha. Założona w 1881. We Francji posiada status grande école.Służba cywilna – współcześnie w Polsce, zespół urzędników administracji rządowej. Służba cywilna działa w celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa w urzędach administracji rządowej. Zwierzchnikiem korpusu służby cywilnej jest Prezes Rady Ministrów (art. 153 Konstytucji RP). W jego skład wchodzą urzędnicy szczebla centralnego (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, ministerstwa, urzędy centralne), jak również przedstawiciele rządowej administracji terenowej – niezespolonej i zespolonej (urzędy wojewódzkie, wojewódzkie i powiatowe inspektoraty weterynarii, regionalne dyrekcje ochrony środowiska, wojewódzkie i powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego, komendy policji, komendy państwowej straży pożarnej, kuratoria oświaty, urzędy skarbowe, izby skarbowe, urzędy kontroli skarbowej, urzędy statystyczne, wojskowe komendy uzupełnień, wojewódzkie sztaby wojskowe, urzędy górnicze itp.). W skład służby cywilnej nie wchodzą pracownicy samorządu terytorialnego.

  Wyrażenie Grande Ecole można przetłumaczyć jako Wyższa Szkoła lub „wielka szkoła”. Dyplom Grande Ecole jest odrębną kategorią od dyplomu uniwersyteckiego, choć zazwyczaj uznawany jest za równoważnik np. magistra inżyniera w przypadku studiów technicznych. We Włoszech w XIX i XX w. utworzono dwie uczelnie będące dokładnymi kopiami francuskich „wielkich szkół”- Scuola Normale di Pisa i Scuola Superiore di Sant'Anna.

  École Nationale Supérieure des Télécommunications de Paris (ENST) to jedna z wiodących uczelni francuskich specjalizujących się w telekomunikacji i informatyce. Jest zaliczana do Grande école.Informatyka – dyscyplina nauki zaliczana do nauk ścisłych oraz techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji, w tym również technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informację. Początkowo stanowiła część matematyki, później rozwinęła się do odrębnej dyscypliny – pozostaje jednak nadal w ścisłej relacji z matematyką, która dostarcza informatyce podstaw teoretycznych.
  École normale supérieure

  Spis treści

 • 1 Kursy przygotowawcze
 • 2 Écoles normales supérieures
 • 3 Politechniki
 • 4 Szkoły rolnicze
 • 5 Szkoły ekonomiczno-polityczne
 • 5.1 Szkoły wojskowe
 • 5.2 Administracja
 • 6 Zobacz też
 • 7 Linki zewnętrzne
 • Kursy przygotowawcze[]

  Żeby dostać się do Grande Ecole, należy ukończyć rok lub dwa lata kursów przygotowawczych (classes préparatoires, popularnie: prépas), zwykle organizowanych w liceum, niekoniecznie tym samym, w którym zdawało się maturę. Można również przystępować do egzaminów po takim samym okresie (rok lub dwa lata) studiów wyższych na uczelni; program uniwersytecki, stosunkowo wyspecjalizowany, nie pozwala zwykle jednak na odpowiednie przygotowanie się do nich, ponieważ egzaminy obejmują szerokie spektrum wiedzy.

  Paryż (fr. Paris) – stolica i największa aglomeracja Francji, położona w centrum Basenu Paryskiego, nad Sekwaną (La Seine). Miasto stanowi centrum polityczne, ekonomiczne i kulturalne kraju. Znajdują się tu liczne zabytki i atrakcje turystyczne, co powoduje, że Paryż jest co roku odwiedzany przez ok. 30 milionów turystów.Geologia (gr. gḗ ‘Ziemia’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’) – jedna z nauk o Ziemi, zajmuje się budową, własnościami i historią Ziemi oraz procesami zachodzącymi w jej wnętrzu i na jej powierzchni, dzięki którym ulega ona przeobrażeniom. W szerszym znaczeniu geologia dotyczy również innych planet skalistych.

  Egzaminy wstępne są często wspólne dla wielu podobnych szkół, które później przyjmują kandydatów stosunkowo do uzyskanych punktów. Niektóre odbywają się w tym samym czasie, i kandydaci muszą wybrać z góry, oceniając swoje możliwości. W razie niepowodzenia na egzaminach można powtarzać drugi rok kursu przygotowawczego lub kontynuować studia na uniwersytecie. Niektóre Grande Ecoles mają własne kursy przygotowawcze (prépa intégrée), choć to nie zwalnia od egzaminu po dwóch latach.

  École Centrale Paris (ECP, Centrale, historycznie École Centrale des Arts et Manufactures, gwarowo piston - tłok) to jedna z francuskich politechnik zaliczanych do grupy tzw. Grande école.École supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris (w skrócie ESPCI) – francuska wyższa szkoła wyższa o profilu fizyczno-chemicznym i wysokiej renomie. Zaliczana jest do tzw. "wielkich szkół" o statusie politechniki.

  Kursy są podzielone na kilka specjalności:

 • matematyczno-fizyczny (w tym informatyka oraz inżynieria):
 • 1 rok – nazywany mathématiques supérieures (potocznie mathsup lub hypotaupe),
 • 2 rok – nazywany mathématiques spéciales (potocznie mathspé lub taupe),
 • biologia, geologia, matematyka – Agro (od agronomii)
 • nauki humanistyczne – hypokhâgne oraz khâgne,
 • ekonomia.
 • Najbardziej znane są kursy przygotowawcze prowadzone w Lycée Louis-le-Grand w Paryżu.

  École Nationale Supérieure des Télécommunications de Bretagne (ENSTB) to politechnika francuska mieszcząca się w Breście. Jej specjalnością jest telekomunikacja i informatyka.École nationale des ponts et chaussées - założona w 1747 francuska wyższa uczelnia techniczna, zaliczana do grandes écoles. École nationale des ponts et chaussées znajduje się w szóstym arrondissement Paryża, stolicy Francji. Uczelnię zorganizował francuski architekt i inżynier Jean Rodolphe Perronet.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Inżynieria – działalność polegająca na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań dla praktycznych problemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej. Działalność ta wymaga rozwiązywania problemów różnej natury oraz skali. Bardziej ogólnie, inżynieria zajmuje się też rozwojem technologii.
  École Navale to francuska akademia marynarki wojennej, której celem jest rekrutacja kadry oficerskiej do Francuskiej Marynarki Wojennej.
  ESCP Europe – europejska szkoła biznesowa posiadająca pięć kampusów: w Paryżu, Londynie, Berlinie, Madrycie i Turynie. Założona w 1819 roku jest najstarszą szkołą biznesową na świecie. We Francji posiada status grande école.
  Lyon (rzymskie Lugdunum, arpit. Liyon) – najstarsze miasto we Francji, trzecia co do wielkości aglomeracja (po Paryżu i Marsylii).
  Nauki humanistyczne – grupa nauk, których przedmiotem badań jest człowiek jako istota społeczna i jego twórczość.
  École Centrale de Lyon to prestiżowa uczelnia francuska zaliczana do Grandes Ecoles, która mieści się w Ecully na przedmieściach Lyonu. Została założona w 1857 roku.
  Fizyka (z stgr. φύσις physis – "natura") – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem właściwości i przemian materii i energii oraz oddziaływań między nimi. Do opisu zjawisk fizycznych używają wielkości fizycznych, wyrażonych za pomocą pojęć matematycznych, takich jak liczba, wektor, tensor. Tworząc hipotezy i teorie fizyki, budują relacje pomiędzy wielkościami fizycznymi.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.