• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Granatnik

  Przeczytaj także...
  Ręczny granatnik przeciwpancerny RPG-7 – radziecki, ręczny granatnik przeciwpancerny, używany w państwach Układu Warszawskiego oraz wielu innych krajach, głównie Trzeciego Świata.Broń zespołowa - broń strzelecka obsługiwana przez więcej niż jednego żołnierza, wchodząca w skład wyposażenia obsług, drużyn lub załóg, przeznaczona do zwalczania celów grupowych i środków ogniowych przeciwnika.
  Broń półautomatyczna - rodzaj broni palnej, w której część operacji cyklu pracy broni jest wykonywana kosztem energii gazów prochowych lub zewnętrznych źródeł energii, a część ręcznie przez obsługę.

  Granatnikindywidualna lub zespołowa broń strzelecka o kalibrze nieprzekraczającym zwykle 40 mm, przeznaczona do zwalczania celów powierzchniowych pociskami wybuchowymi (granatami) na dystansach do 400 metrów. Mianem granatnika określa się również wyrzutnie granatów z gazem łzawiącym. Dawniej – rodzaj działa ze stosunkowo długa lufą, używanego w XVIII wieku do strzelania granatami. W Polsce, za czasów Stanisława Augusta wprowadzono granatniki zwane jednorogami.

  Działo – broń palna kalibru co najmniej 20 mm. Z wyjątkiem polskiego najcięższego karabinu maszynowego typu Nkm wz. 38FK każda broń automatyczna kalibru 20 mm jest nazywana działem.RGP-40 (Ręczny Granatnik Powtarzalny) – polski granatnik rewolwerowy kalibru 40 mm skonstruowany wspólnie przez pracowników WAT i OBR SM Tarnów.

  W ujęciu współczesnym, granatniki pierwszy raz zostały wprowadzone na uzbrojenie w czasie I wojny światowej. Ich przeznaczeniem było miotanie granatów w strefie walki, leżącej między zasięgiem rzutu granatem ręcznym, a minimalnym zasięgiem działania moździerza.

  Najlżejszymi rodzajami tego typu broni są granatniki indywidualne: nasadkowe (pot. garłacz) i podwieszane - montowane bezpośrednio na karabinach (np. Viven-Bessières, Pallad), jak również przybierające formę broni samodzielnej (np. M79). Granatniki występują również jako cięższa broń zespołowa, wymagająca umieszczenia na lekkiej podstawie (np. wz. 36, AGS-17). Niektóre wczesne typy granatników miały budowę analogiczną jak moździerze, z tego powodu różnica między nimi często jest płynna i niejednoznaczna (granatnikiem w takim wypadku zazwyczaj określa się broń lżejszą i o mniejszym zasięgu niż moździerz).

  Niekierowany pocisk rakietowy to rodzaj pocisku rakietowego nieposiadający możliwości kierowania lotem ani korygowania jego toru, w odróżnieniu od kierowanych pocisków rakietowych. Niekierowany pocisk rakietowy leci po wystrzeleniu po torze balistycznym, a względną celność zapewnia odpowiednie ustawienie wyrzutni, przy znanych parametrach napędu pocisku. Niekierowane pociski funkcjonalnie składają się z dwóch głównych zespołów: głowicy bojowej i układu napędowego (silnika rakietowego lub silników i koniecznych do ich pracy instalacji, w tym zapasu paliwa).Magazynek – część składowa broni palnej służąca za wewnętrzny zapas nabojów. Magazynki dzielą się na stałe (wewnętrzne) i wymienne. Magazynki stałe są stosowane w starszych wzorach pistoletów, karabinów powtarzalnych, karabinów samopowtarzalnych, ręcznych karabinów maszynowych oraz we współczesnych strzelbach powtarzalnych i samopowtarzalnych. Magazynki wymienne stosuje się praktycznie we wszystkich współczesnych rodzajach broni palnej.

  Specyficzną formą granatników są granatniki przeciwpancerne, przeznaczone do zwalczania pojazdów opancerzonych oraz burzenia umocnień polowych. Najczęściej zasilane niekierowanymi pociskami rakietowymi lub mające formę broni bezodrzutowej (np. RPG-7, Panzerfaust).

  Ze względu na stopień automatyzacji wyróżniamy granatniki nieautomatyczne, półautomatyczne oraz automatyczne (zob. granatnik automatyczny). Granatnik może być bronią jednostrzałową, lub być zasilany z magazynków, taśm amunicyjnych lub bębnów rewolwerowych.

  Broń indywidualna – broń, która stanowi etatowe wyposażenie pojedynczego żołnierza. Zalicza się do niej: rewolwery. pistolety, pistolety maszynowe, karabinki oraz karabiny. W skład uzbrojenia indywidualnego mogą wchodzić ponadto: granaty ręczne, bagnety, noże szturmowe, a także niektóre typy granatników.Broń bezodrzutowa - broń palna, w której reakcja wypływu części gazów prochowych z lufy w kierunku przeciwnym do ruchu pocisku zapewnia równowagę broni podczas strzału.

  Konstrukcje nowocześniejszych granatników posiadają dwukomorowe układy miotające, które zmniejszają odrzut i obniżają ich masę.

 • Granatnik l.Gr.W.36 o budowie analogicznej do moździerza

 • Granatnik nasadkowy Viven-Bessières zamocowany na karabinie Lebel Mle 1886

 • Granatnik podwieszany M203 zamocowany na karabinie M16A2

  Karabin-granatnik (kbg, kb-g) (karabinek-granatnik (kbkg, kbk-g)) – broń mogąca pełnić funkcję zarówno karabinu (karabinka) jak i granatnika. Dawniej najczęściej karabiny-granatniki powstawały poprzez wyposażenie karabinów w nasadki do miotania granatów karabinowych lub nasadkowych (granatniki nasadkowe), obecnie najbardziej popularne są karabiny-granatniki będące wersjami karabinów automatycznych wyposażonymi w granatniki podlufowe. Najrzadziej spotykanym rodzajem są kbg z integralnym granatnikiem (KBP A-91M).Broń automatyczna - rodzaj broni palnej, w której kolejne fazy cyklu pracy broni (poza wprowadzeniem pierwszego naboju do komory nabojowej i uruchomieniem mechanizmu spustowego) są wykonywane bez użycia energii strzelającego.
 • Jednostrzałowy granatnik M79

 • Półautomatyczny granatnik rewolwerowy RGP-40

 • Automatyczny granatnik Mk 19

 • Rakietowy granatnik przeciwpancerny RPG-7

 • Bezodrzutowy granatnik przeciwpancerny Panzerfaust 30

 • Naboje-granaty 40 × 46 mm SR. Standardowa amunicja NATO przeznaczona do granatników

  Styl potoczny, styl konwersacyjny – styl funkcjonalny mowy stosowany przede wszystkim do swobodnych kontaktów językowych, opozycyjny wobec języka książkowego. Główną cechą stylu potocznego, odróżniającą go od innych stylów, jest jego charakter ustny. Tworzy on formę języka zauważalnie nacechowaną pod względem ekspresywnym i emocjonalnym, niespecjalistyczną i antropocentryczną; charakteryzuje się gęstym występowaniem związków frazeologicznych, wyrazistą strukturą słowotwórczą wyrazów i ich konkretnością. W stylu potocznym występują liczne środki językowe oceniające rzeczywistość ujemnie; cechuje się on szybko zmieniającą się leksyką, w której duży udział mają wyrażenia o pochodzeniu środowiskowym i obcym. Obserwuje się w nim wiele skrótów oraz tzw. potok składniowy, czyli tendencję do luźnego, niepełnego porządkowania wyrazów pod względem logiczno-syntaktycznym. Na płaszczyźnie dźwiękowej styl potoczny cechuje się wyrazistą wymową, przejawiającą się przede wszystkim w większej rozciągłości zjawisk asymilacyjnych wewnątrz słów i w końcówkach wyrazowych. Broń strzelecka jest to broń palna przystosowana do amunicji strzeleckiej, której kaliber nie przekracza na ogół (z wyjątkiem wyspecjalizowanych środków np. granatników, rusznic przeciwpancernych) 20 mm. Do broni strzeleckiej zaliczamy także granaty ręczne.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Granatnik przeciwpancerny
 • Granatnik nasadkowy (garłacz)
 • Granatnik podwieszany
 • Granatnik automatyczny
 • Karabin-granatnik
 • Granat nasadkowy
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Andrzej Ciepliński, Ryszard Woźniak: Encyklopedia współczesnej broni palnej (od połowy XIX wieku). Warszawa: WiS, 1994. ISBN 83-86028-01-7.
 • Michał Gradowski, Zdzisław Żygulski: Słownik uzbrojenia historycznego. Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN, 1994. ISBN 83-01-12390-7.
 • Taśma nabojowa - ruchomy pojemnik, służący do przenoszenia naboi do donośnika broni. W porównaniu z magazynkiem masa taśmy przypadająca na jeden nabój jest mniejsza, ale mechanizmy zasilania taśmowego są bardziej skomplikowane niż zasilania magazynkowego. Z uwagi na możliwość uzyskania przy zasilaniu taśmowym dużej szybkostrzelności praktycznej taśmy nabojowe są stosowane do zasilania karabinów maszynowych.Granat (z łac. → wł. lub hiszp. Granada) – rodzaj broni, pocisk rażący odłamkami i energią wybuchu albo zapalający.
  Warto wiedzieć że... beta

  Granatnik podwieszany (podlufowy) - granatnik o kalibrze do 40 mm mocowany pod lufą karabinu lub karabinka, przeznaczony głównie do miotania granatów odłamkowych na odległość do 400 m. Zestaw złożony z karabinu i granatnika podwieszanego jest nazywany karabinem-granatnikiem, a także granatnikiem karabinowym. Podstawowymi zespołami granatnika podwieszanego są: lufa, zamek, Mechanizm spustowy i celownik.
  Bęben rewolwerowy – część broni palnej mająca kształt walca z otworami równoległymi do jego osi, pełniąca funkcję magazynka. Oś obrotu bębna rewolwerowego jest równoległa do osi lufy. Otwory bębna pełnia funkcję komór nabojowych.
  I wojna światowa – konflikt zbrojny trwający od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 (w latach 20. i 30. XX wieku nazywany "wielką wojną") pomiędzy ententą, tj. Wielką Brytanią, Francją, Rosją, Serbią, Japonią, Włochami (od 1915) i Stanami Zjednoczonymi (od 1917), a państwami centralnymi, tj. Austro-Węgrami i Niemcami wspieranymi przez Turcję i Bułgarię.
  Moździerz – rodzaj prostego działa strzelającego stromotorowo. W większości, z wyjątkiem największych rodzajów, nie stosuje się oporopowrotnika. Ponieważ rolę ciężkich moździerzy oblężniczych przejęło lotnictwo, obecnie często definiuje się moździerz jako działo nie mające oporopowrotnika. Bywa także utożsamiany z moździerzem piechoty, nazywanym moździerzem właściwym. W starszej literaturze można spotkać nazwę miotacz lub miotacz min.
  Granatnik nasadkowy – indywidualna broń strzelecka wyposażona w nasadkę przeznaczoną do wystrzeliwania granatów przy pomocy naboi ślepych lub ostrych (nasadkowy układ miotający broni palnej).
  Granat ręczny – pocisk wyrzucany ręcznie, siłą mięśni żołnierza, wypełniony materiałem wybuchowym, substancją dymotwórczą lub inną substancją. Granat ręczny wyposażony jest w zapalnik czasowy lub uderzeniowy.
  Broń nieautomatyczna – rodzaj broni palnej, w której wszystkie czynności cyklu pracy broni są wykonywane ręcznie przez strzelca lub przez uprzednio napięte przez niego sprężyny. Broń nieautomatyczna dzieli się na jednostrzałową i powtarzalną.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.