• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Granat itrowo-aluminiowy

  Przeczytaj także...
  Diament – minerał z gromady pierwiastków rodzimych. Nazwa pochodzi od stgr. ἀδάμας adamas (dopełniacz ἀδάμαντος adamantos, łac. diamentum) = "niepokonany, niezniszczalny" i nawiązuje do wyjątkowej twardości tego minerału. Jest najtwardszą znaną substancją z występujących w przyrodzie.Imitacje kamieni (kamienie ozdobne) – kamienie i inne materiały mające naśladować kamienie szlachetne, preparowane całkowicie lub częściowo ludzką ręką. Imitacje kamieni przypominają wyglądem (zwłaszcza barwą) swoje naturalne odpowiedniki, ale ich własności fizyczne i chemiczne są inne.
  Barwa – wrażenie psychiczne wywoływane w mózgu ludzi i zwierząt, gdy oko odbiera promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu światła. Główny wpływ na to wrażenie ma skład widmowy promieniowania świetlnego, w drugiej kolejności ilość energii świetlnej, jednak niebagatelny udział w odbiorze danej barwy ma również obecność innych barw w polu widzenia obserwatora, oraz jego cechy osobnicze, jak zdrowie, samopoczucie, nastrój, a nawet doświadczenie i wiedza w posługiwaniu się zmysłem wzroku.

  Granat itrowo-glinowy, diamonair, cyrolit, YAG (ang. Yttrium Aluminum Garnet) – granat syntetyczny.

  W jubilerstwie przez szlif rozumie się wszystko, co jest związane z obróbką kamieni, a więc - nadanie określonej formy i pokrycia całej powierzchni symetrycznymi płaszczyznami, czyli fasetami. W produkcji szkła laboratoryjnego mianem szlifu określa się rodzaj połączeń rozmaitych elementów sprzętu laboratoryjnego. Tego rodzaju szlif nazywany jest szlifem laboratoryjnym.Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, Związek Radziecki, ZSRR (ros. Советский Союз, Союз Советских Социалистических Республик [СССР], trb. Sowietskij Sojuz, Sojuz Sowietskich Socyalisticzeskich Riespublik, [SSSR]) – historyczne państwo socjalistyczne w Europie północnej i wschodniej oraz Azji północnej i środkowej.

  Cechy fizyczne[ | edytuj kod]

 • Wzór chemiczny - Y3Al5O12 - syntetyczny granat itrowo - glinowy
 • Układ krystalograficzny: regularny o strukturze granatu
 • Barwa: bezbarwny
 • Połysk: diamentowy
 • Twardość w skali Mohsa - 8,5
 • Gęstość: 4,55 –4,65
 • Stopień przezroczystości: przezroczysty
 • Współczynnik załamania światła - 1,833- 1,835
 • Dwójłomność: brak
 • Dyspersja: 0,024 – 0,0298
 • Jest kamieniem syntetycznym nie posiadającym naturalnego wzorca. Jest przezroczysty i bezbarwny, chociaż można go produkować w różnych barwach. Służy przeważnie jako dobra imitacja diamentu, choć jest cięższy od niego. Został opracowany i otrzymany w 1969 w ZSRR (znany tam jako granatyt PER), a od 1969 r. na rynku pojawiły się kamienie o wartości jubilerskiej. Uzyskiwany jest ze stopu (metodą Czochralskiego).

  Szczególnym rodzajem imitacji są sztucznie wyprodukowane kamienie, które nie mają odpowiednika w przyrodzie, lecz własnościami fizycznymi przypominają kamienie szlachetne i wykazują szczególnie korzystne własności optyczne. Zalicza się je do kamieni szlachetnych.Granaty – grupa minerałów zaliczana do gromady krzemianów. Tworzą ją izostrukturalne i (przeważnie) izomorficzne krzemiany wyspowe.

  Zastosowanie[ | edytuj kod]

 • YAG domieszkowany np. jonami neodymu Nd jest stosowany jako ośrodek czynny w laserach na ciele stałym.
 • służy jako imitacja diamentu przy produkcji biżuterii
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • szlif (jubilerstwo), kamienie syntetyczne, kamienie rekonstruowane, imitacje kamieni, dublety, tryplety, kamienie nieposiadające naturalnego wzorca, cyrkonia.
 • Skala twardości Mohsa − dziesięciostopniowa skala twardości minerałów charakteryzująca odporność na zarysowania materiałów twardszych przez materiały bardziej miękkie. Została stworzona w 1812 roku przez niemieckiego mineraloga Friedricha Mohsa. Twardość poszczególnych minerałów nie jest ułożona proporcjonalnie i liniowo, lecz ma charakter porównawczy. Minerały są ustawione od najbardziej miękkiego do najtwardszego. Każdy minerał może zarysować minerał poprzedzający go na skali (bardziej miękki) i może zostać zarysowany przez następujący w skali po nim (twardszy). Jest to jedynie skala orientacyjna, a klasyfikacja polega na tym, że jeżeli badany minerał będzie w stanie zarysować powierzchnię minerału wzorcowego, będzie zaklasyfikowany z jego twardością. Przykładowo jeżeli minerał badany zarysuje powierzchnię kwarcu, będąc jednocześnie rysowany przez niego, będzie miał taką samą twardość. Jeżeli minerał badany będzie w stanie zarysować np. kwarc, a ten nie będzie w stanie zarysować materiału badanego, to twardość próbki jest uznawana za co najmniej 7,5 (porównanie z topazem mówi, czy nie jest większa).Dwójłomność – zdolność ośrodków optycznych do podwójnego załamywania światła (rozdwojenia promienia świetlnego). Substancje, dla których zjawisko zachodzi nazywamy substancjami dwójłomnymi.
  Warto wiedzieć że... beta

  Dublet – sztucznie sporządzony kamień składający się z dwóch części. Niekiedy wykonany z kamieni naturalnych, często jednak jedna część składa się ze szkła.
  Dyspersja w optyce – zależność współczynnika załamania ośrodka od częstotliwości fali świetlnej. Jednym ze skutków dyspersji jest to, że wiązki światła o różnych barwach, padające na granicę ośrodków pod kątem różnym od zera, załamują się pod różnymi kątami. Efekt ten można zaobserwować, gdy światło białe pada na pryzmat i ulega rozszczepieniu na barwy tęczy.
  Tryplety - są to sztucznie sporządzone kamienie, składające się z trzech części, z których środkowa część jest najczęściej wykonana ze szkła odpowiedniej barwy.
  Przed uzyskaniem pierwszych kamieni syntetycznych w jubilerstwie próbowano wprowadzić na rynek tzw. kamienie rekonstruowane. Metoda ta polegała na stapianiu proszku lub drobnych kamieni w wysokiej temperaturze, a następnie powolnym ich ochładzaniu. Otrzymywano w ten sposób duże kamienie.
  Neodym (Nd, łac. neodymium) – pierwiastek chemiczny, lantanowiec. Nazwa pochodzi od greckich słów neos i didymos dających razem określenie „nowy bliźniak”.
  Stopień przezroczystości kamienia - cecha fizyczna wynikająca z jonowego charakteru wiązań atomowych budujących strukturę danego minerału. Pod pojęciem przezroczystość rozumie się tu przepuszczalność światła przez ośrodek.
  Syntetyczne kamienie szlachetne (syntetyki) – krystaliczne produkty wytworzone przez człowieka, których właściwości fizyczne i chemiczne w dużym stopniu zgadzają się z własnościami prawdziwych kamieni szlachetnych, będącymi ich wzorcem.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.