• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Gramatyka porównawcza

  Przeczytaj także...
  Język – ukształtowany społecznie system budowania wypowiedzi, używany w procesie komunikacji interpersonalnej. Na język składają się dwa elementy:Komparatystyka, inaczej literaturoznawstwo porównawcze – dział nauki o literaturze, którego celem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej. Nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem.
  Berthold Delbrück (ur. 26 lipca 1842 w Putbus, zm. 3 stycznia 1922 w Jenie) – językoznawca niemiecki, jeden z twórców szkoły młodogramatyków, siostrzeniec polityka Rudolfa von Delbrücka.

  Gramatyka porównawcza - dział językoznawstwa, zajmujący się komparatystyką gramatyk dwóch lub więcej języków.

  Wybitni badacze tego kierunku:

 • Friedrich Karl Brugmann
 • Berthold Delbrück
 • Adam Weinsberg
 • Zapoznaj się również z:

 • gramatyka
 • językoznawstwo
 • - dział językoznawstwa zajmujący się porównywaniem form językowych w różnych językach naturalnych. Celem takiego porównywania jest ustalenie podobieństw i różnic między językami. Widzimy na przykład, że w językach słowiańskich słowo woda ma taką samą postać. Podobne do niej są niem. wasser czy ang. water. Taka obserwacja pozwala wyciągnąć wnioski o bliskości tych języków i wyznaczyć stosunki pokrewieństwa między nimi, tj. zrekonstruować → rodziny językowe, np. rodzinę indoeuropejską (z językiem przodkiem - → j. praindoeuropejskim). Porównywanie języków ma także na celu odkrywanie ogólnych praw językowych, procesów rozwojowych języka. Gramatyka porównawcza pośrednio służy również odkryciom o charakterze niejęzykoznawczym. Rozumiemy na przykład, że na terenie dzisiejszych Węgier musieli dawniej mieszkać Słowianie, skoro w nazwach miejscowych tamtego terenu widzimy rdzenie, które gramatyka porównawcza nauczyła nas rozpoznawać jako słowiańskie. Balaton to ´jezioro błotne´ tak, jak Bałtyk jest ´błotnym morzem´, bo wiemy, że prasłowiańskie balto musiało zgodnie z tzw. prawem → metatezy dać w większości zachodnich języków słowiańskich postać błoto, w językach południowych blato, a we wschodnich hołoto. Podobnie w nazwie stolicy Węgier - Budapeszt potrafimy rozpoznać słowiański rdzeń -peszt, gdyż w wyniku badań porównawczych zauważyliśmy, że południowosłowiańskie języki w wyniku → palatalizacji grup kt, gt uzyskiwały zbitkę szt. Co więcej, znając wynik tej palatalizacji w języku polskim, czyli c, potrafimy zrozumieć, że peszt to piec. Gramatyka porównawcza (zwana też kontrastywną) ma także zastosowanie bardziej współczesne - w studiach nad dwujęzycznością oraz przyswajaniem języków obcych.

  Językoznawstwo (lingwistyka) – dział nauk humanistycznych badających istotę, budowę i rozwój języka. Specjalista w zakresie językoznawstwa to językoznawca lub lingwista. Wyróżnia się lingwistykę teoretyczną i stosowaną.Gramatyka (z greki [τέχνη] γραμματική) – dział językoznawstwa zajmujący się badaniem reguł, które rządzą generowaniem wyrazów i zdań języka. W zakres gramatyki wchodzą: fonologia, morfologia oraz składnia. Terminem tym określa się także sam zbiór reguł określających zasady tworzenia poprawnych wypowiedzi, zatem można powiedzieć, że każdy język ma własną gramatykę.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Friedrich Karl Brugmann (ur. 16 marca 1849 w Wiesbaden, zm. 29 czerwca 1919 w Lipsku) – niemiecki językoznawca, indoeuropeista, jeden z założycieli szkoły młodogramatyków. Od 1882 roku profesor uniwersytetu w Lipsku.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.