Grafika prezentacyjna

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Grafika prezentacyjna – rodzaj prezentacji przy użyciu grafiki komputerowej, polegający na tworzeniu zestawów kolejno wyświetlanych slajdów w celu zilustrowania zagadnienia.

Multimedia (łac. multum + medium) – media, stanowiące połączenie kilku różnych form przekazu informacji (np. tekstu, dźwięku, grafiki, animacji, wideo) w celu dostarczania odbiorcom informacji lub rozrywki. Termin „multimedia” ma również zastosowanie w mediach elektronicznych służących do rejestrowania oraz odtwarzania treści multimedialnych. Multimedia posiadają cechy tradycyjnych technik mieszanych i sztuk pięknych, jednak mają szerszy zakres. Termin bogate media jest synonimem terminu multimedia interaktywne.Hipertekst – organizacja danych w postaci niezależnych leksji połączonych hiperłączami. Hipertekst cechuje nielinearność i niestrukturalność układu leksji. Oznacza to, że nie ma z góry zdefiniowanej kolejności czytania leksji, a nawigacja między nimi zależy wyłącznie od użytkownika.

Pierwsze programy do grafiki prezentacyjnej powstały w latach 80. XX w. W środowisku MS Windows są to m.in. Microsoft PowerPoint, Corel Presentations, Freelance Graphics (Lotus), Harvard Graphics, Impress (lub Prezentacja, w wersji polskiej). W Linuksie najważniejszym programem jest Impress, wchodzący w skład pakietu biurowego OpenOffice.org. Zwolennicy systemu składu tekstu LaTeX mogą przygotowywać prezentacje w formacie PDF stosując rozszerzenie Beamer.

Microsoft Windows (ang. windows „okna”, IPA: [maɪkɹoʊsɑːft ˈwɪndoʊz]) – rodzina systemów operacyjnych stworzonych przez firmę Microsoft. Systemy rodziny Windows działają na serwerach, systemach wbudowanych oraz na komputerach osobistych, z którymi są najczęściej kojarzone. Adobe Flash (dawniej Macromedia Flash) – program komputerowy, technologia tworzenia animacji z wykorzystaniem grafiki wektorowej na zasadzie klatek kluczowych. Powstałe pliki .swf, zwane często "plikami Flash" można odtwarzać na stronie za pomocą przeglądarki internetowej z zainstalowaną odpowiednią wtyczką (np. Adobe Flash Player) lub w oddzielnym programie do tego przeznaczonym. Od wersji Flash 5, program wyposażony został w język programowania do obsługi zdarzeń (np. kliknięcie elementu myszą) – ActionScript. Dzięki temu we Flashu można tworzyć interaktywne animacje i programy, np. popularne w sieci WWW gry Flash. Oprócz tego, pliki Flash są wykorzystywane do internetowych reklam i prezentacji. Istnieją również strony internetowe całkowicie oparte na plikach Flash.

Etapy grafiki prezentacyjnej[ | edytuj kod]

 • Zaprojektowanie prelekcji i utworzenie odpowiedniej liczby slajdów, zazwyczaj na podstawie gotowych szablonów wbudowanych w program grafiki prezentacyjnej.
 • Wypełnienie slajdów elementami tekstowymi i graficznymi, jak ramki z tekstem, listy zagadnień, rysunki i fotografie, wykresy i diagramy, niekiedy także dźwięk i wideo, m.in. narracja autora pokazu.
 • Zdefiniowanie rozmaitych parametrów wyświetlania prezentacji, jak harmonogram wyświetlania slajdów (lub ich ręczne przewijanie), sposoby przechodzenia jednego slajdu w drugi (tzw. efekty przejścia).
 • Powiązanie slajdów ze sobą wzajemnie i z otoczeniem, np. z dokumentami w Internecie.
 • Utworzenie dodatkowych notatek komentujących slajdy (tzw. notatki prelegenta).
 • Eksport gotowej prezentacji do jednej z kilku możliwych postaci – plik wykonywalny poza macierzystym programem, zestaw dokumentów hipertekstowych, plik w formacie Flash lub PDF.
 • Wydrukowanie slajdów na papierze, rozdawanych potem publiczności w trakcie prezentacji.
 • Przygotowywanie prezentacji[ | edytuj kod]

  Zaletą programów do tworzenia grafiki prezentacyjnej jest łatwość tworzenia i modyfikowania poszczególnych slajdów i całych pokazów, a także możność wykorzystania szerokiego spektrum elementów multimedialnych.

  OpenOffice Impress (dawniej OpenOffice.org Impress w wersji polskiej Prezentacja) - zaawansowany program do tworzenia grafiki prezentacyjnej wchodzący w skład bezpłatnego pakietu biurowego Apache OpenOffice, dostępnego dla platform Microsoft Windows, Linux, Solaris oraz w mniejszym stopniu innych (w tym Mac OS X). Jest dostępny w kilkudziesięciu wersjach językowych, także w języku polskim.Lotus Software (do 1995 jako Lotus Development Corporation) – marka IBM, do 1995 odrębne przedsiębiorstwo informatyczne z siedzibą w Cambridge, założone w 1981 roku przez Mitcha Kapora.

  Większość zawiera także specjalne kreatory do automatycznego utworzenia pewnych typowych prezentacji, które można potem zmodyfikować stosownie do indywidualnych potrzeb autora.

  Wygłaszanie prezentacji[ | edytuj kod]

  Po zbudowaniu pokazu, w czasie wykładu narrator zazwyczaj zmienia ręcznie slajdy na ekranie, chyba że zaprojektował ich automatyczne wyświetlanie w zadanych odstępach czasu – możliwe jest wyświetlanie slajdów w dowolnej kolejności, za pomocą menu wyświetlanego na ekranie, klawiatury komputera lub specjalnego ręcznego urządzenia do sterowania pokazem. Prelegent może też używać tzw. mazaka, zakreślając na ekranie wybrane elementy w celu ich uwypuklenia.

  Microsoft PowerPoint – program do tworzenia prezentacji multimedialnych wchodzący w skład pakietu biurowego Microsoft Office. PowerPoint jest dostępny dla systemów Microsoft Windows oraz Mac OS.Przezrocze, Slajd (ang. slide) – pozytywowy obraz uzyskany bezpośrednio na materiale światłoczułym. Również element prezentacji multimedialnej.

  Slajdy są podstawą do poszerzonego komentarza słownego, wygłaszanego na bieżąco przez wykładowcę do zgromadzonej publiczności. Równie często prezentacje są tworzone i rozsyłane przez Internet do zainteresowanych osób, które same obsługują ich wyświetlanie.

  Beamer to nazwa LaTeX-owej klasy, pomyślanej jako pomoc w tworzeniu prezentacji multimedialnych. W świecie LaTeX-a i TeX-a Beamer spełnia tę funkcję co Impress w OpenOffice. Klasa Beamer współpracuje z programami pdflatex, dvips i LyX. Nazwa programu pochodzi od niemieckiego słowa "Beamer", pseudoanglicyzmu, oznaczającego projektor wideo.Podziemna Trasa Turystyczna im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Kłodzku – udostępniona do zwiedzania część podziemi, położonych pod kłodzką starówką. Trasa ma długość około 700 m i jest w niej kilkanaście sal tematycznych z eksponatami dotyczącymi historii miasta.
  Warto wiedzieć że... beta

  PDF (ang. Portable Document Format, przenośny format dokumentu) – format plików służący do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych, stworzony i promowany przez firmę Adobe Systems. Język opisu pliku PDF jest okrojoną wersją języka programowania PostScript wzbogaconą o elementy hipertekstowe.
  Plik wykonywalny, plik uruchamialny (ang. executable) – plik, który może być uruchomiony bezpośrednio w środowisku systemu operacyjnego. Zawiera instrukcję w postaci pozwalającej na jej zrealizowanie przez komputer.
  Grafika komputerowa – dziedzina informatyki zajmująca się wykorzystaniem technik komputerowych do celów wizualizacji artystycznej oraz wizualizacji rzeczywistości. Grafika komputerowa jest obecnie narzędziem powszechnie stosowanym w nauce, technice oraz rozrywce.
  Efekt przejścia - w grafice prezentacyjnej sposób wizualnego przejścia od jednego slajdu do drugiego, mający wyłącznie znaczenie estetyczne, przyciągający uwagę użytkownika. Bez efektów przejścia slajdy prezentacji są zmieniane w zwykły sposób, polegający na prostej podmianie jednego obrazu przez następny. Użycie efektu powoduje, że jeden slajd znika fragmentarycznie z ekranu, a jego miejsce zajmuje kolejny slajd, wypełniający stopniowo opuszczone fragmenty ekranu.
  Internet (skrótowiec od ang. inter-network, dosłownie "między-sieć") – ogólnoświatowa sieć komputerowa, określana również jako sieć sieci. W znaczeniu informatycznym Internet to przestrzeń adresów IP przydzielonych hostom i serwerom połączonym za pomocą urządzeń sieciowych, takich jak karty sieciowe, modemy i koncentratory, komunikujących się za pomocą protokołu internetowego z wykorzystaniem infrastruktury telekomunikacyjnej.
  Apache OpenOffice (dawniej OpenOffice.org lub potocznie: OpenOffice, OOo, OO) – pakiet oprogramowania biurowego Open Source. W 2011 Oracle przekazała kod źródłowy pakietu biurowego OpenOffice.org i wszystkie inne materiały dot. pakietu do dyspozycji Apache Software Foundation. Od tej pory rozwijany jest pod nazwą Apache OpenOffice (potocznie AOO).
  Diagram (gr. διαγραμμα – zarys, figura geometryczna) – uproszczona reprezentacja graficzna pewnych pomysłów, idei, konstrukcji, zależności, danych statystycznych, bądź struktur anatomicznych, wykorzystywana we wszystkich dziedzinach życia do obrazowej reprezentacji wiedzy. Człowiek jest istotą, która większość informacji o otoczeniu czerpie ze zmysłu wzroku. Ludzkie oczy są bardzo wrażliwe na kształty i kolory. Jeżeli przekaz, który da się zawrzeć w słowach, zostanie przedstawiony na kolorowym diagramie, to dla odbiorców stanie się on łatwiejszy do zrozumienia. Pewne typy wykresów zwyczajowo nazywane są diagramami.

  Reklama