• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Grabów - gmina

  Przeczytaj także...
  Msza – w części wyznań chrześcijańskich porządek celebracji liturgicznej będącej odniesieniem do Ostatniej Wieczerzy Jezusa.Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).
  Kościół Starokatolicki Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej – kościół chrześcijański nurtu katolickiego prawnie działający na terenie Polski i Francji. Obecnie liczy około 30 tysięcy wyznawców, głównie na Mazowszu. Siedzibą władz Kościoła jest miasto Płock, gdzie rezyduje biskup naczelny ojciec Michał Maria Ludwik Jabłoński. Organem prasowym wspólnoty jest kwartalnik Mariawita.

  Grabówgmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie łęczyckim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie konińskim.

  Siedziba gminy to Grabów.

  Za Królestwa Polskiego gmina należała do powiatu łęczyckiego w guberni kaliskiej. 19 maja/31 maja 1870 do gminy przyłączono pozbawiony praw miejskich Grabów.

  W tej gminie tradycje związane z grą palant kultywowane są od XV–XVI w. Co roku organizowane jest Święto Palanta. Mecz rozgrywany jest na rynku w Grabowie we wtorek po Wielkanocy. Poprzedza go msza w kościele, uroczysty przemarsz ulicami Grabowa i pasowanie na nowych członków Klubu Palanta. Obchodom Dnia Palanta towarzyszą występy artystyczne. Święto zostaje zakończone bankietem okolicznościowym.

  Wielkanoc, Pascha, Niedziela wielkanocna, Zmartwychwstanie Pańskie, mazow. Wielki Dzień – najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie upamiętniające Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, obchodzone przez Kościoły chrześcijańskie wyznające Nicejskie Credo (325 r.).Gubernia kaliska (ros. Калишская губерния), gubernia Królestwa Polskiego istniejąca w latach 1837–1844 i 1867–1918 ze stolicą w Kaliszu; w 1919 przekształcona w województwo łódzkie ze stolicą w Łodzi.

  30 czerwca 2014 gminę zamieszkiwały 6135 osoby.

  Zabytki[]

  W gminie znajdują się dwa kościoły mariawickie, oba należą do parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów pw. św. Mateusza w Nowej Sobótce. Pierwszą z nich jest kościół pw. św. Mateusza w Nowej Sobótce z początku XX wieku, drugą zaś kościół Przenajświętszego Sakramentu w Kadzidłowej z 1928 roku.

  Palant – zespołowa gra na punkty z użyciem drewnianego kija i piłeczki. Podobne gry to niemiecki Schlagball, rosyjska Lapta oraz rumuńska Oina.Gmina Świnice Warckie (1937-54 gmina Świnice) – gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie łęczyckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie konińskim.

  Struktura powierzchni[]

  Według danych z roku 2014 gmina Grabów ma obszar 154,96 km², w tym:

 • użytki rolne: 91%
 • użytki leśne: 7%
 • Gmina stanowi 20,05% powierzchni powiatu łęczyckiego.

  Demografia[]

  Dane z 30 czerwca 2014:

  Gmina jest członkiem Związku Gmin Regionu Kutnowskiego.

 • Piramida wieku mieszkańców gminy Grabów w 2014 roku.

 • Piramida wieku Gmina Grabow.png

  Gmina Łęczyca (do 1954 gmina Topola + gmina Tkaczew) – gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie łęczyckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie płockim. Siedzibą gminy jest Łęczyca.Gmina Daszyna (do 1954 gmina Mazew) - gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie łęczyckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie płockim.

  Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy[]

  OSP Grabów (Krajowy system ratowniczo-gaśniczy), OSP Stara Sobótka (Krajowy system ratowniczo-gaśniczy), OSP Besiekiery, OSP Borucice, OSP Byszew, OSP Chorki, OSP Kadzidłowa, OSP Ksawerów, OSP Leszno, OSP Nagórki, OSP Ostrówek, OSP Pieczew, OSP Sławęcin, OSP Smardzew.

  Powiat łęczycki – powiat w Polsce (w północnej części województwa łódzkiego), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Łęczyca. Na jego terenie znajduje się geometryczny środek Polski.Grabów (dawniej Grabowo) – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łęczyckim, w gminie Grabów, w Kotlinie Kolskiej. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa konińskiego. Miejscowość jest siedzibą gminy Grabów.

  Sąsiednie gminy[]

  Chodów, Daszyna, Dąbie, Kłodawa, Łęczyca, Olszówka, Świnice Warckie.

  Przypisy

  1. Postanowienie z 30 grudnia (11 stycznia) 1869/70, ogłoszone 19 (31) maja 1870 (Dziennik Praw, rok 1870, tom 70, nr 241, s. 67)
  2. Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2014 r. Stanu w dniu 30 VI 2014 r..
  3. Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2014 r..
  4. http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Grabow, w oparciu o dane GUS.

  Linki zewnętrzne[]

 • Zamek w Besiekierach na stronie Zamki i Pałace województwa łódzkiego.
 • Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.Parafia św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Nowej Sobótce – mariawicka parafia diecezji śląsko-łódzkiej, Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Gmina Chodów (do 1953 gmina Rdutów; 1953-54 gmina Czerwonka ) - gmina wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie kolskim. Gmina Chodów jest najdalej na wschód wysuniętą gminą woj. wielkopolskiego. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie konińskim.
  Królestwo Polskie (ros. Царство Польское, Carstwo Polskoje), potocznie Królestwo Kongresowe, Kongresówka – kadłubowe państwo polskie istniejące w latach 1815-1832, a później do 1918 r. jako część składowa Imperium Rosyjskiego. Zostało utworzone decyzją kongresu wiedeńskiego. Wbrew obiegowym opiniom Królestwo Polskie było państwem suwerennym i niepodległym (do 1832 r.), posiadającym własną konstytucję, Sejm, wojsko, monetę i szkolnictwo z Uniwersytetem Warszawskim, a czynności urzędowe odbywały się w języku polskim. Polskę łączyły z Rosją - osoba Monarchy (każdorazowy Imperator Rosji był jednocześnie Królem Polski i pod takim tytułem występował w Królestwie) oraz polityka zagraniczna, należąca do prerogatyw królewskich. Koroną królestwa była Polska Korona Cesarska. 26 lutego 1832 roku król Mikołaj I Romanow zniósł konstytucję Królestwa zastępując ją Statutem Organicznym, który likwidował Sejm i samodzielną armię, znosił unię międzypaństwową i włączał Królestwo do cesarstwa na zasadzie autonomii administracyjnej, przywrócił urząd namiestnika sprawującego władzę cywilną i wojskową.
  Województwo konińskie to istniejące w latach 1975-1999 województwo w centralnej Polsce, powstałe ze wschodniej części dawnego województwa poznańskiego. Obszar województwa wynosił 5 139 km², a ludność w 1998 wynosiła 480.000 mieszkańców. Województwo w 1998 r. podzielone było na 18 miast i 48 gmin (w tym 4 miejskie, 14 miejsko-wiejskich oraz 30 wiejskich). Wyróżniki na tablicach rejestracyjnych w województwie konińskim to KF, KM i KN. Graniczyło z 6 województwami: od północy z bydgoskim (na długości 68 km) i włocławskim (94 km), od wschodu z płockim (60 km), od południa z sieradzkim (74 km) i kaliskim (108 km), od zachodu z poznańskim (74 km). Z gmin konińskiego utworzono następujące powiaty województwa wielkopolskiego: kolski, koniński, słupecki, turecki i powiat grodzki Konin.
  Gmina Olszówka (do 1954 gmina Drzewce ) - gmina wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie kolskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie konińskim.
  Mariawityzm – grupa wyznań chrześcijańskich powstała w Polsce na przełomie XIX i XX wieku, oparta na objawieniu Miłosierdzia Bożego, którego miała dostąpić polska zakonnica Feliksa Kozłowska, która po objawieniach w 1893 podjęła misję uzdrowienia polskiego duchowieństwa. Wspólnota mariawicka działała początkowo w ramach Kościoła rzymskokatolickiego zachowując jego zwyczaje i praktyki pobożnościowe, jednak w 1906, po ekskomunice nałożonej przez papieża Piusa X na założycielkę i księdza Jana Kowalskiego, została z niego wyłączona.
  Gmina Kłodawa – gmina miejsko-wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie kolskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie konińskim.
  Województwo łódzkie – jedno z 16 województw Polski, położone w centralnej części kraju. Obejmuje obszar o powierzchni 18 218,95 km². Według danych z 31 grudnia 2010 województwo miało 2,53 mln mieszkańców. Ma najmniejszą lesistość w kraju.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.042 sek.