• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Grażyna Sztark

  Przeczytaj także...
  Sejmik województwa – organ stanowiący i kontrolny samorządu województwa, który tworzą radni, wybierani w wyborach bezpośrednich. Jego kadencja trwa cztery lata, licząc od dnia wyborów.Senat Rzeczypospolitej Polskiej – organ władzy ustawodawczej, druga izba (tradycyjnie określana jako izba wyższa) polskiego parlamentu. Składa się ze 100 senatorów wybieranych w wyborach powszechnych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym, w jednomandatowych okręgach wyborczych na czteroletnią kadencję, rozpoczynającą się i kończącą wraz z kadencją Sejmu (jeśli kadencja Sejmu zostanie skrócona, skróceniu ulega także kadencja Senatu). W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezydent RP zarządza wybory uzupełniające.
  Wybory parlamentarne w Polsce w 2011 roku – wybory do Sejmu i Senatu, zarządzone 4 sierpnia 2011 przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego na 9 października 2011 roku. Wybory odbyły się według zasad wprowadzonych przez Kodeks wyborczy z 5 stycznia 2011.

  Grażyna Anna Sztark (ur. 17 grudnia 1954 w Czaplinku) – polska polityk, samorządowiec i administratywistka, w 1998 wojewoda koszaliński, od 2007 senator VII, VIII i IX kadencji, od 2010 do 2011 także wicemarszałek Senatu.

  Życiorys[]

  Ukończyła w 2000 studia zawodowe z zakresu administracji w Bałtyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Koszalinie.

  Pracę zawodową rozpoczęła w 1974. Była zatrudniona w Zakładzie Obrotu Artykułami Przemysłu Lekkiego w Koszalinie, a następnie w latach 1986–1991 w Wojewódzkim Zakładzie Weterynarii w Koszalinie. W okresie 1991–1992 pracowała w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie. W latach 80. działała w NSZZ „Solidarność”. W latach 1992–1998 była przewodniczącą zarządu Regionu Koszalińskiego NSZZ „Solidarność”. Była również radną Białogardu (1990–1994).

  Powiat białogardzki – powiat w północno-zachodniej Polsce, w woj. zachodniopomorskim, utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Białogard.Wybory parlamentarne w Polsce, odbyły się 25 września 2005 roku na terenie Polski oraz w 166 obwodowych komisjach ulokowanych poza Polską. Wbrew wcześniejszym spekulacjom, nie zostały one przeprowadzone razem z wyborami prezydenckimi i referendum 2005 w sprawie traktatu konstytucyjnego UE.

  W gabinecie Jerzego Buzka w 1998 pełniła funkcję wojewody koszalińskiego. Po odejściu z rządu zajmowała stanowisko głównego specjalisty w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie. W latach 2006–2007 była naczelnikiem Wydziału Zamiejscowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, Oddział w Koszalinie. Od 1998 do 2002 zasiadała w sejmiku zachodniopomorskim, przez kolejne cztery lata w radzie powiatu białogardzkiego.

  Wojewoda (łac. comes palatinus) – organ administracji państwowej w Polsce, a w przeszłości także w innych krajach słowiańskich i bałkańskich: w Czechach, Rosji, Bułgarii, Mołdawii i Siedmiogrodzie.Platforma Obywatelska (PO) – polska partia polityczna, założona (początkowo jako stowarzyszenie) 24 stycznia 2001 (jako partia pod nazwą "Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej" zarejestrowana 5 marca 2002). Jej głównymi założycielami byli Andrzej Olechowski, Maciej Płażyński z AWS i Donald Tusk z Unii Wolności. Skupia osoby o różnych poglądach, głównie chrześcijańsko-demokratycznych i konserwatywno-liberalnych, centroprawicowych i centrowych. Należy do Europejskiej Partii Ludowej. Od 2007 Platforma Obywatelska jest największą siłą polityczną w Sejmie oraz Senacie i wspólnie z Polskim Stronnictwem Ludowym tworzy koalicję rządową, która jest zapleczem parlamentarnym rządu Donalda Tuska.

  Była związana z Akcją Wyborczą Solidarność (należała do Ruchu Społecznego AWS), następnie przystąpiła do Platformy Obywatelskiej. W wyborach parlamentarnych w 2001 z ramienia Bloku Senat 2001 bez powodzenia kandydowała do Senatu, a w wyborach w 2005 z listy PO do Sejmu. W 2006 ponownie uzyskała mandat radnej sejmiku, funkcję tę pełniła do 2007. Została także przewodniczącą rady powiatowej Platformy Obywatelskiej w Białogardzie.

  Wybory parlamentarne w Polsce w 2001 r. odbyły się 23 września. Zastosowano nowo uchwaloną ordynację wyborczą do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.Samorząd terytorialny – organizacja społeczności lokalnej (gmina, powiat) lub regionalnej (województwo samorządowe) i jednocześnie forma administracji publicznej, w której mieszkańcy tworzą z mocy prawa wspólnotę i względnie samodzielnie decydują o realizacji zadań administracyjnych, wynikających z potrzeb tej wspólnoty na danym terytorium i dozwolonych samorządowi przez ustawy, pod określonym ustawowo nadzorem administracji rządowej.

  W wyborach parlamentarnych w 2007 z ramienia PO została wybrana na senatora VII kadencji w okręgu koszalińskim, otrzymując 92 881 głosów. 17 listopada 2010 została wybrana na wicemarszałka Senatu.

  W wyborach w 2011 z powodzeniem ubiegała się o reelekcję, w nowym okręgu jednomandatowym dostała 44 974 głosy. W 2015 została ponownie wybrana na senatora, otrzymując 38 861 głosów.

  Przypisy

  1. Serwis PKW – Wybory 2011. [dostęp 2015-08-09].
  2. Znamy ponad połowę senatorów. Wśród nich Bierecki, Napieralski i Bielan. tvn24.pl, 26 października 2015. [dostęp 2015-10-26].

  Bibliografia[]

 • Biogram na stronie Senatu (VII kadencja). [dostęp 2015-08-09].
 • Akcja Wyborcza Solidarność (AWS) – koalicyjne ugrupowanie polityczne o charakterze centroprawicowym, powstałe 8 czerwca 1996, sprawujące władzę w Polsce w latach 1997–2001, którego założycielem był Marian Krzaklewski. Skupiało wiele ugrupowań o różnym charakterze i poglądach, głównie chrześcijańsko-demokratycznych i centroprawicowych. W okresie od 10 listopada 1997 do 6 czerwca 2000 tworzyła koalicję rządową z Unią Wolności, a następnie, po wystąpieniu UW z koalicji, do 19 października 2001 – rząd mniejszościowy. Przewodniczącym AWS (a później także Klubu Parlamentarnego AWS) był Marian Krzaklewski. Premierem z ramienia koalicji był Jerzy Buzek (jego rząd otrzymał wotum zaufania 11 listopada 1997).Wybory parlamentarne w Polsce w 2015 – wybory do Sejmu i Senatu. Na mocy postanowienia prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z dnia 17 lipca 2015, zmienionego postanowieniem z dnia 3 sierpnia 2015 odbyły się 25 października 2015.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Senatorowie VIII kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zostali wyłonieni podczas wyborów parlamentarnych 9 października 2011 i w wyborach uzupełniających. Kadencja senatorów rozpoczęła się z dniem rozpoczęcia 1. posiedzenia Sejmu VII kadencji i Senatu VIII kadencji – 8 listopada 2011, kiedy to senatorowie elekci złożyli ślubowanie.
  Senatorowie IX kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zostali wyłonieni podczas wyborów parlamentarnych 25 października 2015. Kadencja senatorów rozpoczęła się z dniem rozpoczęcia 1. posiedzenia Sejmu VIII kadencji i Senatu IX kadencji – 12 listopada 2015, kiedy to senatorowie elekci złożyli ślubowanie.
  Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna - jest to uczelnia niepaństwowa, powstała w 1994 roku, na podstawie decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej Nr DNS-3-0145-243/AM/94 z dnia 19 lipca 1994 roku, wpisana do rejestru MEN pod pozycją 50. Swoją siedzibę ma w Koszalinie.
  Ruch Społeczny (RS) – polska prawicowa partia polityczna, działająca w latach 1997-2004, do 2002 pod nazwą Ruch Społeczny Akcja Wyborcza Solidarność (RS AWS).
  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Sejm RP), Sejm – izba niższa dwuizbowego parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej; Izba Poselska wyłoniła się z Sejmu walnego w 1493; od uchwalenia konstytucji Nihil novi (1505) Sejm jest najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce.
  Rząd Jerzego Buzka – Rada Ministrów w Polsce pod kierownictwem premiera Jerzego Buzka, urzędująca od 31 października 1997 do 19 października 2001.
  Okręg wyborczy nr 99 do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje obszar powiatów: białogardzkiego, choszczeńskiego, drawskiego, kołobrzeskiego, świdwińskiego i wałeckiego (województwo zachodniopomorskie). Wybierany jest w nim 1 senator na zasadzie większości względnej. W obecnym kształcie został utworzony w 2011 na podstawie Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112). Po raz pierwszy wybory zostały zorganizowane w nim 9 października 2011.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.04 sek.