• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Grań główna Tatr Zachodnich

  Przeczytaj także...
  Hlińska Przełęcz (słow. Hlinské sedlo) – przełęcz w grani głównej Tatr Zachodnich pomiędzy Kamienistą (2121 m) i Smreczyńskim Wierchem (2066 m). Znajduje się na wysokości 1907 m n.p.m. i zbudowana jest ze skał krystalicznych. Od polskiej strony jej zbocza opadają do Dolinki (odgałęzienie Doliny Pyszniańskiej), od strony słowackiej do Zawratu Kokawskiego, będącego odgałęzieniem doliny Hliny. Nazwa przełęczy pochodzi od doliny Hliny. Ze względu na swoją wysokość i niewygodne podejścia przełęcz ta nie była używana jako droga na drugą stronę Tatr.Rzędowe Skały (słow. Radové skaly) – zachodnia część grani Siwego Wierchu w słowackich Tatrach Zachodnich, ciągnąca się w grani głównej Tatr od przełęczy Siwy Przechód, od wysokości ok. 1600 m n.p.m. po szczyt Siwego Wierchu. Znajduje się na niej cały labirynt skał i turni tworzących dolomitowy „park skalny”. Skały wymodelowane zostały przez procesy krasowe i wietrzenie, mają różnorodne kształty i jamy w ścianach. Pomiędzy skałami tworzą się dolinki krasowe. Teren ten to równocześnie siedlisko bardzo bogatej flory ciepłolubnych roślin muraw naskalnych. Między innymi tylko tutaj, w rejonie Siwego Wierchu występuje bardzo rzadki goździk lśniący, nigdzie poza tym obszarem nie występujący ani w Polsce, ani na Słowacji. Licznie zakwita tutaj także mokrzyca Kitaibela, dzwonek drobny, skalnica nakrapiana, niebielistka trwała. Teren ten od 1974 r. jest rezerwatem przyrody.
  Spalona Przełęcz (słow. Spálené sedlo) – położona na wysokości 2055 m n.p.m. płytka przełęcz w grani głównej słowackich Tatrach Zachodnich pomiędzy Pachołem (2167 m) a Spaloną Kopą (2083 m). Grań pomiędzy tymi szczytami ma kierunek północno-wschodni. Zbocza wschodnie spod przełęczy opadają do górnej części Doliny Spalonej (odgałęzienie Doliny Rohackiej), zaś bardzo strome zbocza zachodnie do dzikiego, wypełnionego skalnym rumowiskiem i zacienionego lodowcowego kotła Głęboki Worek, będącego najwyższym piętrem Doliny Jałowieckiej.

  Szczyty i przełęcze Tatr Zachodnich wymienione w kolejności ich występowania w grani głównej Tatr od Liliowego do Huciańskiej Przełęczy.

  Liliowe – Suchy Wierch Kondracki[]

  Źródło

  Ciemniak (słow. Temniak, 2096 m n.p.m.) – najdalej na zachód wysunięty szczyt należący do masywu Czerwonych Wierchów w Tatrach Zachodnich. Słowackie źródła podają wysokość 2090 m.Tomanowy Wierch Polski (słow. Poľská Tomanová) – szczyt o wysokości 1977 m w Tatrach Zachodnich. Znajduje się w głównej grani Tatr, którą biegnie granica polsko-słowacka.
 • Liliowe
 • Liliowa Kopka
 • Wyżnie Liliowe
 • Beskid
 • Sucha Przełęcz
 • Kasprowy Wierch
 • Goryczkowa Przełęcz nad Zakosy
 • Pośredni Goryczkowy Wierch
 • Goryczkowa Przełęcz Świńska
 • Goryczkowa Czuba
 • Wysokie Wrótka
 • Wysoka Sucha Czuba
 • Niskie Wrótka
 • Pośrednia Sucha Czuba
 • Skryte Wrótka
 • Mała Sucha Czuba
 • Gładki Przechód
 • Suchy Wierch Kondracki
 • Masyw ]

  Źródło

  Mały Salatyn (słow. Malý Salatín) – szczyt o wysokości 2046 m n.p.m. w Tatrach Zachodnich, znajdujący się w grani głównej, jeden z 6 szczytów grupy Salatynów. Od pobliskiego Salatyńskiego Wierchu (2048 m) oddzielony jest niewielką Pośrednią Salatyńską Przełęczą (2012 m), zaś od sąsiedniego w kierunku wschodnim szczytu w tej grani – Spalonej Kopy – oddzielony jest dużo głębszą Zadnią Salatyńską Przełęczą (1907 m). W grani Skrzyniarki biegnącej od tej przełęczy do Małego Salatyna wyróżnia się jeszcze niewybitny szczyt – Salatyńska Kopa (1925 m). Na niektórych mapach szczyt ten nie jest wyróżniany. Również Mały Salatyn czasami nie jest wyróżniany jako oddzielny szczyt, lecz uznawany za drugi wierzchołek Salatyna (Salatyńskiego Wierchu).Pyszniańska Przełęcz (słow. Pyšné sedlo, niem. Kamenistasattel, węg. Kamenista-hágó) – znajdująca się na wysokości 1788 m n.p.m. przełęcz w grani głównej Tatr, pomiędzy Kamienistą (2126 m) i Błyszczem (2159 m) w Tatrach Zachodnich.
 • Przełęcz pod Kopą Kondracką
 • Kopa Kondracka
 • Małołącka Przełęcz
 • Małołączniak
 • Litworowa Przełęcz
 • Krzesanica
 • Mułowa Przełęcz
 • Ciemniak
 • Tomanowe Stoły
 • Mała Przełączka
 • Głazista Turnia
 • Tomanowa Przełęcz
 • Suchy Wierch Tomanowy – Wołowiec (granica Polski)[]

  Źródło

 • Suchy Wierch Tomanowy
 • Tomanowy Wierch Polski
 • Tomanowa Kopa
 • Smreczyńska Przełęcz
 • Smreczyński Wierch
 • Hlińska Przełęcz
 • Mała Kamienista
 • Kamienista
 • Pyszniańska Przełęcz
 • Błyszcz
 • Banista Przełęcz
 • Liliowe Turnie
 • Liliowy Karb
 • Siwy Zwornik
 • Gaborowa Przełęcz
 • Starorobociański Wierch
 • Starorobociańska Przełęcz
 • Kończysty Wierch
 • Jarząbcza Przełęcz
 • Kopa Prawdy
 • Jarząbczy Wierch
 • Niska Przełęcz
 • Łopata
 • Dziurawa Przełęcz
 • Wołowiec
 • ]

  Źródło

  Liliowy Karb lub Gaborowa Przełęcz Wyżnia – znajdująca się na wysokości 1959 m n.p.m. niewielka przełęcz w grani głównej Tatr pomiędzy Siwym Zwornikiem a Liliowymi Turniami. Jest to część grani pomiędzy Starorobociańskim Wierchem a Błyszczem w Tatrach Zachodnich. Biegnie nią granica polsko-słowacka. Przełęcz zbudowana jest ze skał krystalicznych. Ma stosunkowo łagodne zbocza porośnięte niską murawą z sitem skuciną. Od polskiej strony wznosi się ponad Doliną Pyszniańską (górne odgałęzienie Doliny Kościeliskiej), od słowackiej strony ponad Doliną Gaborową. Miejsce jest nieco mylne orientacyjnie.Jarząbczy Wierch lub po prostu Jarząbczy (słow. Hrubý vrch) – szczyt w potężnej grani Otargańców w słowackich Tatrach Zachodnich, sąsiadujący w tej grani z Raczkową Czubą (2194 m). Znajduje się tuż powyżej (ok. 100 m na południe) grani głównej, pomiędzy Kończystym Wierchem (2002 m), od którego oddzielony jest Jarząbczą Przełęczą (1954 m), a Łopatą (1958 m), oddzielony od niej Niską Przełęczą (1831 m). Po szczytach tych i przełęczach biegnie granica polsko-słowacka. Główny wierzchołek Jarząbczego Wierchu znajduje się na słowackiej stronie, granica państwowa biegnie bowiem granią główną, przez jego przedwierzchołek, na którym niesłusznie znajduje się polska tabliczka z wysokością 2137 m n.p.m.
 • Jamnicka Przełęcz
 • Rohacz Ostry
 • Rohacka Przełęcz
 • Rohacz Płaczliwy
 • Smutny Zwornik
 • Smutna Przełęcz
 • Trzy Kopy
 • Przednia Kopa (Skrajna Kopa, Wysoka Kopa)
 • Drobna Kopa
 • Szeroka Kopa
 • Hruba Przehyba
 • Hruba Kopa
 • Przełęcz nad Zawratami
 • Banówka
 • Banikowska Przełęcz
 • Pachoł
 • Spalona Przełęcz
 • Spalona Kopa
 • Zadnia Salatyńska Przełęcz
 • Salatyńska Kopa
 • Mały Salatyn
 • Pośrednia Salatyńska Przełęcz
 • Salatyński Wierch
 • Skrajna Salatyńska Przełęcz
 • Brestowa
 • Brestowa Kopa
 • Zuberski Wierch
 • Masyw Siwego Wierchu[]

  Źródło

  Jamnicka Przełęcz (słow. Jamnícke sedlo) – znajdująca się na wysokości 1908 m n.p.m. przełęcz w słowackich Tatrach Zachodnich, pomiędzy leżącymi w grani głównej Wołowcem (2064 m) a Rohaczem Ostrym (2088 m). Grań Tatr Zachodnich na odcinku tym ma przebieg mniej więcej północ-południe. Wschodnie zbocza spod przełęczy opadają do wysoko położonego Kotła Jamnickich Stawów (górna część Doliny Jamnickiej), zaś zachodnie, bardzo strome, do znacznie niżej leżącego dna Doliny Rohackiej.Łopata (słow. Lopata, Deravá) – szczyt w grani głównej Tatr Zachodnich pomiędzy znajdującym się na wschód od niego Jarząbczym Wierchem i znajdującym się na zachód Wołowcem. Nie jest znane pochodzenie nazwy, nie jest to nazwa ludowa, nie była używana przez pasterzy. Wznosi się na wysokość 1957 m n.p.m. i tworzy trzy granie:
 • Palenica Jałowiecka
 • Siwy Wierch
 • Rzędowe Skały
 • Siwy Przechód
 • Zadnia Siwa Kopa
 • Siwa Kopa
 • Mała Siwa Kopa
 • Biała Przełęcz
 • Biała Skała
 • Białe Wrótka
 • Mała Biała Skała
 • Białe Siodło
 • Jaworzyńska Kopa – Huciańska Przełęcz[]

  Źródło

 • Jaworzyńska Kopa
 • Wyżnia Huciańska Przełęcz
 • Huciański Beskid
 • Pośrednia Huciańska Przełęcz
 • Huciańska Grapa
 • Huciańska Przełęcz

 • Przypisy

  1. Władysław Cywiński: Tatry. Przewodnik szczegółowy. Tom 13. Kasprowy Wierch. Poronin: Wydawnictwo Górskie, 2008. ISBN 83-7104-011-3.
  2. Władysław Cywiński: Tatry. Czerwone Wierchy, część zachodnia. Przewodnik szczegółowy, tom 3. Poronin: Wyd. Górskie, 1996. ISBN 83-7104-011-3.
  3. Tatry Zachodnie słowackie i polskie. Mapa turystyczna 1:25 000. Warszawa: Wyd. Kartograficzne Polkart Anna Siwicka, 2009/10. ISBN 83-87873-36-5.
  4. Jarosław Januszewski, Grzegorz Głazek, Witold Fedorowicz-Jackowski: Tatry i Podtatrze, atlas satelitarny 1:15 000. Warszawa: GEOSYSTEMS Polska Sp. z o.o., 2005. ISBN 83-909352-2-8.
  Rohacka Przełęcz (słow. Roháčske sedlo) – znajdująca się na wysokości 1955 m n.p.m. przełęcz w Tatrach Zachodnich pomiędzy dwoma znajdującymi się w grani głównej Tatr szczytami Rohaczy: Rohaczem Ostrym (2088 m) a Rohaczem Płaczliwym (2125 m). Jest to postrzępiona, granitowa grań z licznymi uskokami i zębami, opadająca do Doliny Smutnej przepaścistym i piarżystym żlebem ok. 250 m wysokości. Przeciwległe zbocza nieco łagodniej opadają do Rohackiego Kotła – górnego piętra Doliny Jamnickiej. W kotle tym znajduje się dobrze widoczny z przełęczy Płaczliwy Stawek. Nieco powyżej przełęczy, w grani Rohacza Płaczliwego w pewnym miejscu szlak turystyczny prowadzi nad bardzo przepaścistą ścianą skalną, miejsce to można jednak ominąć po południowej stronie.Brestowa (słow. Brestová) – szczyt o wysokości 1934 m n.p.m. w słowackich Tatrach Zachodnich. Znajduje się w grani głównej pomiędzy Salatyńskim Wierchem, od którego oddzielony jest Skrajną Salatyńską Przełęczą, a Zuberskim Wierchem (1753 m).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Banówka (słow. Baníkov, 2178 m n.p.m.) – szczyt leżący w grani głównej Tatr Zachodnich. Znajduje się pomiędzy szczytem Pachoł (2167 m), oddzielony od niego Banikowską Przełęczą (2040 m), a Hrubą Kopą (2166 m), od której oddziela go Przełęcz nad Zawratami.
  Kasprowy Wierch (słow. Kasprov vrch; dawniej Kasprowa Czuba) – szczyt w Tatrach Zachodnich o wysokości 1987 m n.p.m.
  Niska Przełęcz (słow. Nízke sedlo) – przełęcz w grani głównej Tatr Zachodnich pomiędzy Łopatą (1958 m) a Jarząbczym Wierchem (2137 m). Położona jest na wysokości 1831 m n.p.m. na granicy polsko-słowackiej. Jej północne stoki opadają stromo do kotła lodowcowego Doliny Jarząbczej, a południowe bardziej łagodnie do Doliny Jamnickiej. Przejście przez tę przełęcz z Doliny Jarząbczej do Doliny Jamnickiej nie nastręcza wielkich trudności, nie prowadzi tędy jednak szlak turystyczny.
  Władysław Cywiński (ur. 12 sierpnia 1939 w Wilnie, zm. 12 października 2013 w Dolinie Złomisk) – polski taternik, przewodnik tatrzański, alpinista, inżynier elektronik.
  Biała Przełęcz (słow. Biele sedlo, ok. 1320 m) – przełęcz w grani głównej zachodniej części słowackich Tatr Zachodnich, pomiędzy Białą Skałą a Siwą Kopą. Znajduje się w niewielkiej odległości od wierzchołka Białej Skały i jest szerokim siodłem porośniętym kosodrzewiną i trawą.
  Pachoł, Pachola (słow. Pachoľa) – znajdujący się w grani głównej Tatr Zachodnich szczyt o wysokości 2167 m. Położony jest w tej grani pomiędzy Banówką (2178 m), od której oddziela go Banikowska Przełęcz (2040 m), a Spaloną Kopą (2083 m), od której oddziela go niewielka Spalona Przełęcz (2055 m). Wznosi się ponad dziką, wypełnioną rumowiskiem skalnym Doliną Spaloną, doliną Parzychwost i polodowcowym kotłem Głęboki Worek w Dolinie Głębokiej. Na Pachole następuje załamanie grani głównej, zmienia ona tu kierunek z południowego wschodu na północny wschód. Pachoł jest też zwornikiem. W zachodnim kierunku odchodzi od niego krótka grańka, zakończona kulminacją Płaczliwego rozgałęziającą się na dwie odnogi: południowo-zachodnią Zawraty i zachodnią z lekkim odchyleniem na południe. Pomiędzy nimi znajduje się Głęboki Żleb.
  Hruba Przehyba – przełęcz w grani głównej słowackich Tatr Zachodnich pomiędzy Szeroką Kopą (ostatni na zachód wierzchołek Trzech Kop) a Hrubą Kopą. Jest płytka i skalista. Po północnej stronie strome zbocza opadają spod przełęczy do Doliny Rohackiej (powyżej Rohackich Stawów), zaś od południowej strony nieco mniej stromo do Wielkich Zawratów w górnej części Doliny Żarskiej. Przez przełęcz prowadzi główną granią trudny szlak turystyczny porównywany do polskiej Orlej Perci.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.066 sek.