• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Grań Tatr Wysokich Liliowe – Rysy  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Żółta Turnia (2087 m n.p.m.) – ostatni szczyt w bocznej grani Tatr Wysokich odchodzącej od zwornika – Skrajnego Granata w kierunku północnym. Grzbiet ten oddziela Dolinę Gąsienicową od doliny Pańszczyca. Znajdują się w nim kolejno na północ od Skrajnego Granata:Zadni Staw Gąsienicowy – tatrzańskie jezioro z grupy Gąsienicowych Stawów. Położone jest w Dolinie Zielonej Gąsienicowej na wysokości 1852 m n.p.m., pod zachodnią ścianą Kościelca. Według danych z przewodnika Tatry Wysokie Witolda Henryka Paryskiego powierzchnia jeziora wynosi 0,53 ha (długość 106 m, szerokość 66 m), głębokość 8,0 m. Na zdjęciu satelitarnym z 2004 r. powierzchnia jest nieco mniejsza i wynosi 0,515 ha. Wody z jeziora spływają po stromej ścianie skalnej do Długiego Stawu Gąsienicowego.

  Szczyty i przełęcze Tatr Wysokich wymienione w kolejności ich występowania w grani głównej Tatr od Liliowego do Przełęczy pod Kopą. W miejscach, w których od grani głównej odchodzi grań boczna, opis zbacza na nią, a następnie wraca, by kontynuować od zwornika.

  Ten artykuł opisuje punkty topograficzne polskich Tatr Wysokich. Pozostałe artykuły to:

  Język słowacki (słow. slovenský jazyk, też slovenčina) należy do zachodniosłowiańskiej grupy językowej. Językiem tym posługuje się ponad 6 mln osób – przede wszystkim na Słowacji i w należącej do Serbii Wojwodinie, gdzie jest jednym z języków urzędowych. Używają go także Słowacy mieszkający w Polsce, Rumunii, na Węgrzech, w USA i Kanadzie. W Polsce język słowacki mógł być zdawany na maturze jako jeden z języków nowożytnych.Kozi Wierch (słow. Kozí vrch, 2291 m n.p.m.) – szczyt w Tatrach Wysokich. Jest najwyższą górą znajdującą się w całości na terenie Polski. Kozi Wierch wznosi się w długiej wschodniej grani Świnicy pomiędzy Doliną Gąsienicową a Doliną Pięciu Stawów Polskich, a dokładniej między dwiema dolinkami wiszącymi: Dolinką Kozią i Dolinką Pustą. Wzdłuż grani tej poprowadzono szlak turystyczny zwany Orlą Percią.
 • Grań Tatr Wysokich Rysy – Przełęcz pod Kopą
 • Główna grań odnogi Krywania.
 • Przewagą tego sposobu opisu nad kolejną kategorią jest wzajemne powiązanie wymienionych obiektów topograficznych. Dzięki temu każdy z nich jest połączony ze swoimi następnikiem i poprzednikiem tak w terenie, jak i w tekście. Analogiczną metodę zastosował Witold Henryk Paryski w swoim 25-tomowym przewodniku po Tatrach – podstawowym materiale źródłowym dla zajmujących się topografią Tatr.

  Widłowy Przechód (słow. Štrbina Mlynárových vidiel, 2025 lub ok. 2035 m) – szeroka, płytko wcięta, trawiasta przełęcz w masywie Młynarza w słowackich Tatrach Wysokich. Znajduje się pomiędzy Niżnią Widłową Turnią a Młynarzowymi Widłami, w krótkiej grani, która od Widłowego Zwornika biegnie w kierunku południowo-wschodnim, ku Dolinie Ciężkiej.Wielka Rogata Szczerbina (słow. Veľká Rohatá štrbina) – druga od południowego wschodu z czterech wybitniejszych przełączek w Wołowym Grzbiecie – odcinku grani głównej Tatr pomiędzy Mięguszowieckim Szczytem Czarnym i Żabim Koniem, którym biegnie granica polsko-słowacka. Jest położona na wysokości ok. 2355 m, pomiędzy Rogatą Granią (Rohatý hrebeň) od północnego zachodu a Rogatą Turniczką (Rohatá vežička) od południowego wschodu.

  Spis treści

 • 1 Liliowe – Świnica
 • 1.1 Świnica – Zawratowa Turnia
 • 1.2 Zawratowa Turnia – Mały Kozi Wierch
 • 1.2.1 Mały Kozi Wierch – Kołowa Czuba
 • 1.3 Mały Kozi Wierch – Skrajny Granat
 • 1.3.1 Skrajny Granat – Żółta Turnia
 • 1.4 Skrajny Granat – Krzyżne
 • 1.4.1 Krzyżne – Kopy Sołtysie
 • 1.5 Krzyżne – Turnia nad Dziadem
 • 2 Świnica – Gładki Wierch
 • 2.1 Gładki Wierch – Liptowskie Kopy
 • 3 Gładki Wierch – Szpiglasowy Wierch
 • 3.1 Szpiglasowy Wierch – Opalony Wierch
 • 4 Szpiglasowy Wierch – Cubryna
 • 4.1 Mnichowa Kopa – Mnich
 • 4.2 Cubryna – Krywań
 • 5 Cubryna – Rysy
 • 6 Rysy – Siedem Granatów
 • 6.1 Rysy – Wyżnia Spadowa Przełączka
 • 6.1.1 Wyżnia Spadowa Przełączka – Skoruśniak
 • 6.2 Wyżnia Spadowa Przełączka – Żabi Mnich
 • 6.2.1 Żabi Mnich – Żabia Lalka (Grań Żabiej Lalki)
 • 6.3 Żabi Mnich – Siedem Granatów
 • 7 Rysy – Przełęcz pod Kopą
 • 8 Przypisy
 • 9 Bibliografia
 • Szczyty i przełęcze Tatr Wysokich wymienione w kolejności ich występowania w grani głównej Tatr od Liliowego do Przełęczy pod Kopą. W miejscach, w których od grani głównej odchodzi grań boczna, opis zbacza na nią, a następnie wraca, by kontynuować od zwornika.Dolina Walentkowa (słow. Valentkova dolina, niem. Walentkowatal, Walentkowatälchen, węg. Walentkowa-völgy, Walentkowa-völgyecske) – tatrzańska dolina położona na terenie Słowacji, jedno z dwóch odgałęzień górnej części Doliny Cichej (Tichá dolina) odchodzące od niej w kierunku wschodnim. Dolina Walentkowa graniczy:

  Liliowe – Świnica[]

  Początkowy odcinek grani rozdziela górne partie Doliny Cichej, Dolinę Walentkową na Słowacji od górnych partii Doliny Zielonej Gąsienicowej (m.in. od Świnickiej Kotlinki) w Polsce.

 • Liliowe (słow. Ľaliové sedlo) 1947 m n.p.m.
 • Skrajna Turnia (Krajná kopa) 2099 m
 • Skrajna Przełęcz (Krajné sedlo) 2071 m
 • Pośrednia Turnia (Prostredná kopa) 2128 m
 • Świnicka Przełęcz (Svinicové sedlo) 2050 m
 • Świnica (Svinica): północno-zachodni, niższy wierzchołek, zwany też taternickim – 2291 m
 • Świnicka Szczerbina Niżnia (Nižná svinicova štrbina)
 • Świnica: południowo-wschodni, główny wierzchołek, zwany też turystycznym – 2301 m
 • W tym miejscu grań główna skręca wraz z granicą polsko-słowacką na południe ku Walentkowej Przełęczy.

  Pośredni Granat (2234 m n.p.m.) – środkowy z trzech wierzchołków masywu Granatów w długiej wschodniej grani Świnicy w polskich Tatrach Wysokich, położony na trasie Orlej Perci.Walentkowa Przełęcz (słow. Valentkovo sedlo, nieprawidłowo na niektórych mapach Valentkové sedlo, niem. Walentkowajoch, węg. Walentkowa-hágó) – szeroka przełęcz w głównej grani tatrzańskiej pomiędzy Świnicą a Walentkowym Wierchem. Przełęcz jest położona na wysokości 2100 m n.p.m. Poniżej przełęczy, po zachodniej stronie grani znajduje się należąca do słowackiej Doliny Cichej Dolina Walentkowa, a po stronie wschodniej polska Dolinka pod Kołem, odgałęzienie Doliny Pięciu Stawów Polskich. Przełęcz jest najniższym punktem Walentkowej Grani.

  Świnica – Zawratowa Turnia[]

   Osobny artykuł: Wschodnia grań Świnicy.

  Odcinek grani bocznej podążający na wschód ku kolejnemu zwornikowiZawratowej Turni. Rozgranicza on górne piętro Doliny Pięciu Stawów Polskich, Dolinkę pod Kołem od górnych partii Doliny Zielonej Gąsienicowej, czyli od Świnickiej Kotlinki i Zadniego Koła z Zadnim Stawem Gąsienicowym.

  Pańszczycka Przełęcz (słow. Panščické sedlo, niem. Pańszczyca-Scharte, węg. Pańszczyca-csorba, ok. 2115 m n.p.m.) – najniżej położona i najszersza przełęcz pomiędzy Granatami a Wierchem pod Fajki. W kierunku Czarnego Stawu Gąsienicowego schodzi z niej piarżysty żleb, do doliny Pańszczycy opada urwiskiem.Turnia nad Szczotami (1741 m n.p.m.) – turnia w Tatrach Wysokich, położona w grzbiecie odchodzącym od końcowej części Wołoszyna i opadającym do Doliny Roztoki.
 • Świnica (południowo-wschodni, główny wierzchołek, zwany też turystycznym)
 • Świnicka Szczerbina Wyżnia
 • Świnicka Kopa 2298 m
 • Gąsienicowa Przełączka ok. 2265 m
 • Gąsienicowa Turnia 2280 m
 • Niebieska Przełączka Wyżnia ok. 2247 m
 • Niebieska Turnia 2262 m
 • Niebieska Przełęcz ok. 2225 m
 • Zawratowa Turnia 2245 m
 • Od niej oddziela się ku północy boczna grań ku Kościelcowi:

  Krzyżne (2112 m n.p.m.) – przełęcz w Tatrach Wysokich, pomiędzy doliną Pańszczycą a Doliną Roztoki, jeden ze skrajnych punktów szlaku Orlej Perci.Przeziorowa Turnia (słow. Prostredná Bielovodská veža) – turnia o wysokości ok. 1860 m n.p.m. znajdująca się w grani odchodzącej na wschód od masywu Młynarza (dokładnie Wielkiego Młynarza) w słowackiej części Tatr Wysokich. Przeziorowa Turnia oddzielona jest od Nawiesistej Turni (na wschodzie) siodłem Niżniej Białowodzkiej Przełączki, a od zachodu sąsiaduje z Upłaziastą Turnią. W grani łączącej Przeziorową Turnię z tą ostatnią znajdują się kolejno:
   Osobny artykuł: Grań Kościelców.
 • Mylna Przełęcz
 • Mylna Turnia
 • Pośrednie Mylne Wrótka
 • Mylna Kopa
 • Wyżnie Mylne Wrótka
 • Zadni Kościelec
 • Kościelcowa Przełęcz
 • Kościelec
 • Karb
 • Mały Kościelec
 • Zawratowa Turnia – Mały Kozi Wierch[]

  Ten krótki odcinek grani rozdziela górne piętro Doliny Czarnej Gąsienicowej, kotlinę Zmarzłego Stawu od górnego piętra Doliny Pięciu Stawów Polskich – Dolinki pod Kołem.

  Widłowe Wrótka (słow. Vidlové vrátka, ok. 2110 m) – przełączka w masywie Młynarza w słowackich Tatrach Wysokich. Znajduje się pomiędzy Widłową Kopką a Pośrednią Widłową Turnią, w krótkiej grańce, która od Widłowej Kopki biegnie w kierunku południowo-wschodnim, rozdzielając górną część Widłowego Żlebu (zwanego też Żlebem pod Widłę) na dwie gałęzie.Wołowiec Mięguszowiecki (słow. Mengusovský Volovec, dawniej Štít Oľgy, Oľgin štít, niem. Volovec, Olgaspitze, węg. Volovecz, Olga-csúcs) – trójwierzchołkowy szczyt tatrzański o wysokości 2228 m n.p.m. położony w krótkiej, bocznej grani odchodzącej od Hińczowej Turni (Hincova veža, 2377 m), a dokładniej od położonego nieco na wschód Hińczowego Zwornika, od którego oddziela go Wołowcowa Przełęcz (Volovcovo sedlo).
 • Zawratowa Turnia
 • Zawrat 2159 m
 • Mały Kozi Wierch 2226 m
 • Tu na południe odchodzi krótka grańka do Kołowej Czuby.

  Mały Kozi Wierch – Kołowa Czuba[]

  Krótka grańka oddzielająca od siebie Dolinkę pod Kołem od Dolinki Pustej – obie w Dolinie Pięciu Stawów Polskich.

 • Mały Kozi Wierch
 • Turnia nad Schodkami
 • Przełęcz Schodki ok. 2065 m
 • Kołowa Czuba 2105 m
 • Mały Kozi Wierch – Skrajny Granat[]

 • Mały Kozi Wierch
 • Zmarzła Przełączka Wyżnia ok. 2200 m
 • Zmarzłe Czuby 2193 i 2189 m
 • Zmarzła Przełęcz 2126 m
 • Zamarła Turnia 2179 m
 • Kozia Przełęcz 2137 m
 • Kozie Czuby 2266 m
 • Kozia Przełęcz Wyżnia ok. 2240 m
 • Kozi Wierch 2291 m
 • Kozi Mur
 • Buczynowa Strażnica 2242 m
 • Przełączka nad Dolinką Buczynową ok. 2225 m
 • Czarne Ściany ok. 2245 m
 • Zadnia Sieczkowa Przełączka ok. 2194 m
 • Zadni Granat 2239 m
 • Pośrednia Sieczkowa Przełączka ok. 2218 m
 • Pośredni Granat ok. 2235 m
 • Skrajna Sieczkowa Przełączka ok. 2200 m
 • Skrajny Granat 2226 m
 • Skrajny Granat – Żółta Turnia[]

 • Skrajny Granat
 • Pańszczycka Przełączka Wyżnia ok. 2145 m
 • Zadnia Pańszczycka Czuba 2174 m
 • Pańszczycka Przełączka Pośrednia
 • Skrajna Pańszczycka Czuba 2155 m
 • Pańszczycka Przełęcz ok. 2115 m
 • Wierch pod Fajki ok. 2135 m
 • Przełączka pod Fajki ok. 2085 m
 • Pańszczycka Turnia 2105 m
 • Żółta Przełęcz 2028 m
 • Żółta Turnia 2087 m
 • Skrajny Granat – Krzyżne[]

 • Skrajny Granat
 • Granacka Przełęcz ok. 2145 m
 • Wielka Orla Turniczka ok. 2160 m
 • Orla Przełączka Wyżnia
 • Mała Orla Turniczka
 • Orla Przełączka Niżnia
 • Orla Baszta 2175 m
 • Pościel Jasińskiego ok. 2125 m
 • Buczynowe Czuby ok. 2126 m
 • Przełęcz Nowickiego ok. 2105 m
 • Budzowa Igła
 • Budzowa Przełączka
 • Wielka Buczynowa Turnia 2184 m
 • Buczynowa Przełęcz 2127 m
 • Mała Buczynowa Turnia 2172 m
 • Wyżnia Przełączka pod Ptakiem (Mała Buczynowa Przełączka) ok. 2125 m
 • Ptak ok. 2135 m
 • Przełączka pod Ptakiem ok. 2105 m
 • Kopa nad Krzyżnem ok. 2135 m
 • Krzyżne 2112 m
 • Krzyżne – Kopy Sołtysie[]

 • Krzyżne
 • Waksmundzki Wierch 2186 m
 • Wielka Koszysta 2193 m
 • Mała Koszysta 2014 m
 • Waksmundzka Przełęcz 1418 m
 • Suchy Wierch Waksmundzki
 • Przysłop Waksmundzki
 • Gęsia Szyja 1489 m
 • Goły Wierch Rusinowy
 • Wierchporoniec
 • Wyżnia Filipczańska Przełęcz
 • Ostry Wierch Waksmundzki 1475 m
 • Zadnia Przełęcz Sołtysia ok. 1385 m
 • Zadnia Kopa Sołtysia
 • Średnia Przełęcz Sołtysia
 • Średnia Kopa Sołtysia
 • Przednia Przełęcz Sołtysia
 • Przednia Kopa Sołtysia
 • Krzyżne – Turnia nad Dziadem[]

   Osobny artykuł: Wołoszyn.
 • Krzyżne
 • Mały Wołoszyn
 • Wołoszyńska Szczerbina
 • Wielki Wołoszyn
 • Wyżnia Wołoszyńska Przełęcz
 • Pośredni Wołoszyn
 • Niżnia Wołoszyńska Przełęcz
 • Skrajny Wołoszyn
 • Wierch nad Zagonnym Żlebem
 • Wyżnie Siodło
 • Niżnie Siodło
 • Turnia nad Szczotami
 • Roztocka Turnia
 • Karbik
 • Turnia nad Dziadem
 • Niżnia Wołoszyńska Przełęcz, dawniej Siodło Wielbłąda (2036 m n.p.m.) – przełęcz w Tatrach Wysokich, położona w grzbiecie Wołoszyna, oddzielającym Dolinę Waksmundzką od Doliny Roztoki.Wołowy Grzbiet (słow. Volí chrbát, dawniej Volov chrbet, niem. Ochsenrücken, węg. Ökörhát) – fragment głównej grani Tatr pomiędzy Mięguszowieckim Szczytem Czarnym (oddzielony Czarnostawiańską Przełęczą) a Żabim Koniem (oddzielony Żabią Przełęczą Wyżnią). Jest to odcinek długości ok. 1 km o grzbiecie poszarpanym licznymi zębami turniczek, 600-metrowe ściany zamykające od południa kotlinę Czarnego Stawu poprzecinane są żlebami. Dawniej nazywany był Wołowcem Mięguszowieckim, później dopiero otrzymał własną nazwę. Występujące w nim obiekty skalne niedawno dopiero zostały nazwane.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kozia Przełęcz Wyżnia (słow. Vyšné Kozí sedlo, niem. Obere Kozia-Scharte, węg. Felső-Kozia-csorba) – położona na wysokości ok. 2240 m n.p.m. wąska tatrzańska przełęcz w długiej wschodniej grani Świnicy w polskich Tatrach Wysokich, w masywie Koziego Wierchu. Oddziela od siebie wierzchołek Koziego Wierchu (2291 m) od Kozich Czub (2266 m). Poniżej jej północnych zboczy znajduje się Dolinka Kozia. Jest często odwiedzana przez turystów przechodzących trasę Orlej Perci.
  Skrajny Wołoszyn, dawniej Zadni Garb (2092 m n.p.m.) – szczyt w Tatrach Wysokich, położony w środkowej części grzbietu Wołoszyna, oddzielającym Dolinę Waksmundzką od Doliny Roztoki.
  Przednia Kopa Sołtysia (1334 m) – szczyt w paśmie reglowym Tatr Wysokich w grupie Kop Sołtysich. Jest to najniżej położony i najniższy szczyt w całej tej grupie. Od sąsiedniej na południe Średniej Kopy Sołtysiej (1362 m) oddziela go Przednia Przełęcz Sołtysia (1303 m). Zachodnie stoki Przedniej Kopy Sołtysiej opadają do dolinki Skalnite, wschodnie do doliny Filipki. Szczyt jest zwornikiem; grzbiet rozgałęzia się na nim na 5 grzbietów, pomiędzy którymi znajdują się żleby i dolinki opadające na północny zachód, północ i północny wschód do Doliny Suchej Wody. W kierunku od zachodu na wschód są to:
  Przełęcz pod Kopą, Niżnia Przełęcz pod Kopą (słow. Kopské sedlo, niem. Kopapass, węg. Kopa-hágó) – szeroka, trawiasta przełęcz w głównej grani Tatr (1750 m n.p.m.). Przełęcz jest granicą pomiędzy Tatrami Wysokimi i Bielskimi.
  Suchy Wierch Waksmundzki lub po prostu Suchy Wierch – zalesiony, reglowy szczyt o wysokości 1485 m na grzbiecie biegnącym od Gęsiej Szyi po Kopy Sołtysie. Jest najdalej na południe wysuniętym szczytem w tym grzbiecie, znajduje się pomiędzy przełęczą Przysłop Waksmundzki (1443 m) oddzielającą go od Gęsiej Szyi (1490 m) a Wyżnią Filipczańską Przełęczą (1443 m) oddzielającą go od Ostrego Wierchu (1475 m). Od południowo-zachodniej strony jego stoki opadają do Waksmundzkiej Polany, od północno-wschodniej do doliny Filipki. Spływa z nich Filipczański Potok. Od południowej strony sąsiaduje z Małą Koszystą, oddzielony od niej jest Waksmundzką Przełęczą (1418 m), na której znajduje się Rówień Waksmundzka.
  Młynarczykowa Szczerbina (słow. Mlynárikova štrbina) – przełęcz położona na wysokości ok. 1775 m n.p.m. znajdująca się w bocznej grani odchodzącej na wschód od masywu Młynarza (dokładnie od Wielkiego Młynarza) w słowackiej części Tatr Wysokich. Młynarczykowa Szczerbina oddziela wierzchołek Młynarczyka od Nawiesistej Turni. Na jej siodło nie prowadzą żadne znakowane szlaki turystyczne, jest ona dostępna jedynie dla taterników.
  Skrajna Sieczkowa Przełączka (ok. 2200 m n.p.m.) – jedna z trzech Sieczkowych Przełączek położonych w masywie Granatów w długiej wschodniej grani Świnicy w polskich Tatrach Wysokich, na trasie Orlej Perci.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.117 sek.