• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Goswin - biskup polski

  Przeczytaj także...
  Monumenta Poloniae historica (pol. Pomniki dziejowe Polski) – sześciotomowe dzieło wydane w latach 1864–1893 we Lwowie, będące zbiorem najważniejszych odpisów źródeł dotyczących historii Polski.Paweł – biskup poznański znany z Kroniki Galla Anonima. Gall Anonim dedykował mu pierwszą i drugą część tej kroniki, co oznacza, że z pewnością sprawował swój urząd ok. 1112/13. Data objęcia przez niego diecezji oraz data śmierci pozostają nieznane. Jeżeli jednak przyjąć, że Gall w dedykacji swojej pierwszej księgi wymienił czterech polskich biskupów w porządku starszeństwa liczonego od konsekracji, to Paweł musiał zostać biskupem jeszcze przed rokiem 1110.
  Wojciech Kętrzyński, Adalbert von Winkler (ur. 11 lipca 1838 w Lecu (obecnie Giżycko), zm. 15 stycznia 1918 we Lwowie) – polski historyk, wieloletni dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie, ojciec Stanisława Kętrzyńskiego.

  Goswin – dwunastowieczny polski biskup, którego zgon odnotowano w nekrologu wrocławskiego opactwa św. Wincentego pod datą dzienną 5 kwietnia. Jego diecezja nie jest znana, według hipotezy Wojciecha Kętrzyńskiego był biskupem poznańskim lub lubuskim, gdyż katalogi biskupów tych diecezji (szczególnie poznańskiej) w XII wieku zawierają znaczące luki.

  Biskupi poznańscy – biskupi misyjni, biskupi diecezjalni i biskupi pomocniczy diecezji, a od 1821 archidiecezji poznańskiej.Bogufał I (zm. 8 sierpnia 1146) – biskup poznański. Według Długosza szlachcic herbu Poraj, co jednak jest wątpliwe. Data objęcia przez niego diecezji nie jest znana. Poparł książąt "juniorów" w sporze z seniorem Władysławem II i po zwycięskiej dla nich bitwie pod Poznaniem (pocz. 1146) otrzymał darowiznę (wieś Lusowo) od księcia wielkopolskiego Mieszka. Datę dzienną jego zgonu podaje Nekrolog Lubiński, rok odnotowano w Annales Lubinensis.

  Przypisy

  1. Monumenta Poloniae Historica, tom V, s. 685 przyp. e).
  2. W katalogu biskupów poznańskich istnieje spora luka od 1112/13, gdy biskupem był Paweł, aż do 1146, gdy poświadczony jest biskup Bogufał
  Opactwo św. Wincentego na Ołbinie – nieistniejące opactwo benedyktynów, a następnie norbertanów, znajdujące się na terenie dawnej wsi Ołbin, leżącej obecnie w granicach Wrocławia. Klasztor został ufundowany w latach 30. XII w., a zburzony w 1529. Do dziś zachowały się fragmenty detali architektonicznych pochodzących z nieistniejącej budowli.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.