• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Gostynin  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]
  Przeczytaj także...
  Parafia Przenajświętszego Sakramentu w Płocku – mariawicka parafia centralna, siedziba diecezji warszawsko-płockiej oraz Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP.Płock – największa stacja kolejowa w Płocku, w województwie mazowieckim. Stacja znajduje się około 3 km od centrum miasta, przy ulicy Dworcowej.

  Gostyninmiasto w Polsce w województwie mazowieckim, w powiecie gostynińskim.

  Był miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego w starostwie gostynińskim w ziemi gostynińskiej województwa rawskiego w 1792 roku.

  Spis treści

 • 1 Położenie
 • 2 Demografia
 • 3 Historia
 • 4 Polityka i administracja
 • 4.1 Rada Miejska w Gostyninie
 • 4.1.1 Przewodniczący Rady Miejskiej w Gostyninie po reformie samorządowej
 • 4.2 Burmistrz Miasta Gostynina
 • 4.2.1 Burmistrzowie Miasta Gostynina po reformie samorządowej
 • 4.3 Referendum 2013
 • 5 Transport
 • 5.1 Kolejowy
 • 5.2 Kołowy
 • 5.2.1 „Duża” obwodnica
 • 5.2.2 „Mała” obwodnica
 • 5.3 Rowerowy
 • 5.3.1 Szlaki rowerowe
 • 5.3.2 Ścieżki rowerowe
 • 6 Termy gostynińskie
 • 7 Warto zobaczyć
 • 7.1 Obiekty przyrodnicze
 • 7.2 Obiekty antropogeniczne
 • 8 Edukacja
 • 8.1 Przedszkola
 • 8.2 Szkoły podstawowe
 • 8.3 Szkoły średnie
 • 8.4 Ośrodki szkolno-wychowawcze
 • 8.5 Pozostałe
 • 8.6 Ciekawostka
 • 9 Media
 • 9.1 Prasa
 • 9.2 Telewizja
 • 9.3 Portale miejskie
 • 10 Sport
 • 10.1 Kluby sportowe
 • 10.2 Obiekty sportowe
 • 10.2.1 Stadion Miejski im. Janusza Kusocińskiego
 • 11 Wspólnoty religijne
 • 11.1 Kościół rzymskokatolicki
 • 11.2 Świadkowie Jehowy
 • 11.3 Kościół Boży w Chrystusie
 • 12 Galeria
 • 13 Miasta partnerskie
 • 14 Zobacz też
 • 15 Przypisy
 • 16 Linki zewnętrzne
 • Położenie[ | edytuj kod]

  W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do województwa płockiego.

  Debelacja (łac. debellatio, „zawojowanie”) – całkowite zajęcie terytorium państwa i przejęcie kontroli nad nim; pozbawienie dotychczasowego suwerena władzy zwierzchniej.Szlak bursztynowy – szlak handlowy między europejskimi krajami basenu Morza Śródziemnego a ziemiami leżącymi na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego. W znaczeniu węższym jest to przebieg tras zorganizowanych wypraw po bursztyn, nasilonych od I wieku n.e.

  Według danych z roku 2002 Gostynin ma obszar 32,31 km², w tym:

 • użytki rolne: 27%
 • użytki leśne: 55%
 • Według danych z 1 stycznia 2011 r. powierzchnia miasta wynosiła 32,40 km².

  Miasto stanowi 5,25% powierzchni powiatu.

  Demografia[ | edytuj kod]

  Dane GUS z 30 czerwca 2013 roku:

  Wykres prezentujący zmianę ludności Gostynina od 1921 roku.

  Łowicz Główny - stacja kolejowa w Łowiczu, w województwie łódzkim, w Polsce. Z Łowicza są bezpośrednie połączenia kolejowe między innymi z Warszawą, Łodzią, Skierniewicami, Kutnem, Sochaczewem oraz PłockiemWojewództwo płockie – województwo istniejące w latach 1975–1998. Jego stolicą był Płock. W 1999 roku połowę włączono do województwa mazowieckiego, połowę do łódzkiego. Graniczyło z województwami:
 • Piramida wieku mieszkańców Gostynina w 2014 roku.

 • Piramida wieku Gostynin.png

  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]
  Warto wiedzieć że... beta

  Klasa okręgowa (lub liga okręgowa) (w województwie zachodniopomorskim liga okręgowa i klasa okręgowa) – szósta w hierarchii klasa męskich ligowych rozgrywek piłkarskich w Polsce (w województwie zachodniopomorskim liga okręgowa to szósty poziom rozgrywek ligowych, natomiast klasa okręgowa to siódmy poziom). Stanowi pośredni szczebel rozgrywkowy między IV ligą polską, a klasą A (w województwie zachodniopomorskim między ligą okręgową, a Klasą A, natomiast liga okręgowa to pośredni poziom rozgrywkowy między IV ligą, a klasą okręgową) będąc jednocześnie drugim szczeblem regionalnym (VI poziom ligowy) (w województwie zachodniopomorskim drugim i trzecim szczeblem regionalnym) (VI i VII poziom ligowy). Zmagania w jej ramach toczą się cyklicznie (co sezon) systemem kołowym i przeznaczone są dla polskich klubów piłkarskich, grających w grupach okręgowych (swym zasięgiem obejmują one kilka leżących obok siebie powiatów danego województwa). Zwycięzcy każdej z grup klasy okręgowej uzyskują awans do IV ligi polskiej (w województwie zachodniopomorskim zwycięzcy grup ligi okręgowej awansują do IV ligi, a klasy okręgowej do ligi okręgowej), zaś najsłabsze zespoły relegowane są do poszczególnych grup klas A (w województwie zachodniopomorskim najsłabsze drużyny grup ligi okręgowej spadają do klasy okręgowej, a najsłabsze zespoły klasy okręgowej spadają do Klasy A). Zarządzana przez – działające w imieniu Polskiego Związku Piłki Nożnej – Okręgowe Związki Piłki Nożnej.
  Kościół NMP Matki Kościoła - katolicki kościół parafialny znajdujący się w Gostyninie. Jest siedzibą parafii św. Marcina.
  Władysław II Jagiełło (ur. ok. 1362 lub ok. 1352, zm. 1 czerwca 1434 w Gródku) – wielki książę litewski w latach 1377–1381 i 1382–1401, król Polski 1386-1434 i najwyższy książę litewski 1401–1434. Syn Olgierda i jego drugiej żony Julianny, córki księcia twerskiego Aleksandra, wnuk Giedymina. Założyciel dynastii Jagiellonów.
  Prawo chełmińskie niem. Kulmer Recht, łac. Jus Culmense vetus – odmiana prawa magdeburskiego powstała około 1233 w Chełmnie i Toruniu, używana głównie na Pomorzu, Prusach, Mazowszu, Warmii i Podlasiu. Na skutek zarządzenia Kazimierza Jagiellończyka od 1476 obowiązywało wszystkich mieszkańców Prus Królewskich (także szlachtę). Najstarsze dokumenty to Kulmer Handfeste Hermanna von Salza z 1232 i Alte Kulm z XIV wieku. Nigdy nie uzgodniono oficjalnej kodyfikacji. W praktyce stosowano głównie wydane drukiem projekty kodyfikacji z lat 1566, 1580 oraz 1594.
  Kościół Starokatolicki Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej – kościół chrześcijański nurtu katolickiego prawnie działający na terenie Polski i Francji. Obecnie liczy około 30 tysięcy wyznawców, głównie na Mazowszu. Siedzibą władz Kościoła jest miasto Płock, gdzie rezyduje biskup naczelny ojciec Michał Maria Ludwik Jabłoński. Organem prasowym wspólnoty jest kwartalnik Mariawita.
  W 1169 Andrzej I Bogolubski opanował Kijów uzyskując tym samym tytuł wielkiego księcia. Odmiennie od swoich poprzedników, również ojca, nie przeniósł do tego miasta swej stolicy lecz po złupieniu Kijowa osadzał tam swoich krewnych jako podległych książąt. Centrum swego księstwa pozostawił Włodzimierz, który odtąd stał się stolicą wielkiego księstwa.
  Władysław I Łokietek (ur. między 3 marca 1260 a 19 stycznia 1261, zm. 2 marca 1333 w Krakowie) – książę na Kujawach Brzeskich i Dobrzyniu 1267-1275 (pod opieką matki), udzielne rządy razem z braćmi 1275-1288, książę brzeski i sieradzki 1288-1300, książę sandomierski 1289-1292, 1292-1300 lennik Wacława II, regent w księstwie dobrzyńskim 1293-1295, książę łęczycki 1294-1300, książę wielkopolski i pomorski 1296-1300, na wygnaniu w latach 1300-1304, od 1304 w Wiślicy, od 1305 ponownie w Sandomierzu, Sieradzu, Łęczycy i Brześciu, od 1306 w Krakowie i zwierzchnictwo nad księstwami: inowrocławskim i dobrzyńskim, 1306-1308/1309 na Pomorzu, od 1314 w Wielkopolsce, od 20 stycznia 1320 roku, król Polski (był pierwszym władcą Polski koronowanym w Krakowie, w katedrze wawelskiej przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Janisława), od 1327 zamiana Sieradza i Łęczycy na Inowrocław i Dobrzyń, w 1329 utrata ziemi dobrzyńskiej, w 1332 utrata Kujaw.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.086 sek.