• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Gorzyce - gmina w województwie śląskim

  Przeczytaj także...
  Odra (czes. i dł. Odra, niem. Oder, gł. Wodra, łac. starożytna Viadua, Suevus, łac. średniowiecza Oddera (w Dagome iudex), Odera; łac. renesansowa Viadrus (od 1543)) – rzeka w Europie Środkowej, w zlewisku Morza Bałtyckiego, na terenie Czech, Polski i Niemiec. Pod względem całkowitej długości jest drugą (po Wiśle) rzeką Polski. Biorąc pod uwagę tylko jej część w granicach Polski jest trzecią rzeką pod względem długości (po jej dopływie Warcie).Gmina Godów – gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie wodzisławskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie katowickim. Gmina należy do Euroregionu Śląsk Cieszyński, mimo iż nie leży w granicach historycznych Śląska Cieszyńskiego.
  Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).

  Gorzycegmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie wodzisławskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie katowickim.

  Siedziba gminy to Gorzyce.

  Według danych z 31 grudnia 2010 gminę zamieszkiwało 20 119 osób.

  Gmina Lubomia – gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie wodzisławskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie katowickim.Kamień nad Odrą – nieistniejąca wieś w województwie śląskim, w powiecie wodzisławskim, gminie Gorzyce. Miejscowość tworzyła sołectwo Kamień. Została wysiedlona z powodu budowy polderu Buków, który ma ochraniać przed zalaniem Racibórz, Opole i inne miejscowości położone nad Odrą. Wieś przestała oficjalnie istnieć w 1999 roku.

  Struktura powierzchni[]

  Według danych z roku 2010 gmina Gorzyce ma obszar 64,47 km², w tym:

 • użytki rolne: 65%
 • użytki leśne: 13%
 • Gmina stanowi 22,47% powierzchni powiatu.

  Gorzyczki – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie wodzisławskim, w gminie Gorzyce, przy granicy z Czechami. Historia miejscowości ściśle wiąże się z dziejami odległego o około 10 km Wodzisławia i ziemi wodzisławskiej. Gorzyczki są dość dużą wsią i liczą obecnie około 2000 mieszkańców.Województwo śląskie – jednostka samorządu terytorialnego i jednostka podziału administracyjnego Polski o powierzchni 12 333,09 km², położona na obszarze Niziny Śląskiej, Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, Kotliny Oświęcimskiej, Pogórza Zachodniobeskidzkiego, Beskidów Zachodnich. Obejmuje wschodnią część historycznych ziem Górnego Śląska i część zachodniej Małopolski, w tym Zagłębie Dąbrowskie, Zagłębie Krakowskie, Żywiecczyznę i Częstochowę. Zamieszkuje je 4,62 mln osób. Jest województwem o najwyższym stopniu urbanizacji i gęstości zaludnienia. Siedzibą władz województwa są Katowice.

  Geografia[]

  Gmina Gorzyce znajduje się na skraju Doliny Nadoodrzańskiej i Wyżyny Śląskiej. Na zachodzie granicę gminy wyznacza Odra, na południu od Czech oddziela ją Olza. Teren gminy jest zróżnicowany pod względem wysokości terenu. Występują tereny nizinne w pobliżu rzek Odry i Olzy oraz tereny pagórkowate w rejonie północno-wschodnim. Średnia wysokość terenu wynosi ok. 260-280 m n.p.m. Na południu gminy na granicy Olzy i Uchylska znajduje się kilka jezior połączonych groblami. Spośród terenów leśnych gminy największe występują na pograniczu Czyżowic i Rogowa, tzw. Rogowski las.

  Województwo katowickie – jedno z 49 województw istniejących w latach 1975-1998. Jego obszar wynosił 6650 km² (20 miejsce w Polsce), a ludność w 1998 3 894 900 mieszkańców. W 1998 dzieliło się na 43 miasta i 46 gmin. Graniczyło z 5 województwami: od zachodu z opolskim, od północy z częstochowskim, od wschodu z woj. kieleckim i krakowskim, a od południa z bielskim. Granica południowo-zachodnia stanowiła granicę państwową Czechosłowacją a od 1 stycznia 1993 z Czechami.Wodzisław Śląski (niem. Loslau, cz. Vladislav, łac. Vladislavia) – miasto w południowej Polsce, w województwie śląskim w pobliżu granicy z Czechami, ośrodek administracyjny powiatu wodzisławskiego. Położone geograficznie na Płaskowyżu Rybnickim (będącym częścią Wyżyny Śląskiej), nad rzeką Lesznicą, historycznie zaś na Górnym Śląsku.

  Rzeki[]

 • Odra
 • Olza
 • Lesznica
 • Transport[]

  Drogi[]

  Przez gminę biegnie droga krajowa nr 78, która w kierunku południowym prowadzi do Chałupek, natomiast w kierunku północnym biegnie w kierunku Wodzisławia Śląskiego, Rybnika i Gliwic.

  Na terenie gminy, w Gorzyczkach kończy się autostrada A1, tamże znajduje się też węzeł autostradowy Gorzyce.

  Kolej[]

  Na terenie gminy znajduje się linia kolejowa nr 158 Rybnik Towarowy – Chałupki, z przystankami osobowymi w Czyżowicach i Bełsznicy oraz stacją kolejową w Olzie z których odjeżdżają pociągi Kolei Śląskich.

  Czyżowice – nieczynny przystanek kolejowy w miejscowości Czyżowice, gmina Gorzyce, powiat wodzisławski, w województwie śląskim.Turza Śląska – wieś w województwie śląskim, w powiecie wodzisławskim, gminie Gorzyce. Przepływa przez nią rzeka Leśnica.

  Istniała również linia kolejowa nr 159, której fragment przebiegał przez Turzę Śląską, gdzie znajdowała się stacja. W 1997 roku zawieszono na tej linii przewozy pasażerskie, a w 1999 towarowe.

  Demografia[]

  Dane z 31 grudnia 2010:

 • Piramida wieku mieszkańców gminy Gorzyce w 2014 roku.

 • Piramida wieku Gmina Gorzyce Slaskie.png

  Miejscowości w gminie[]

 • Gorzyce
 • Czyżowice
 • Turza Śląska
 • Rogów
 • Bełsznica
 • Gorzyczki
 • Uchylsko
 • Osiny
 • Bluszczów
 • Olza
 • Odra
 • Kolonia Fryderyka
 • Nieistniejące:

  Gorzyce (niem. Gorschütz) – duża wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie wodzisławskim, siedziba gminy Gorzyce przy drodze krajowej nr 78.Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.
 • Kamień nad Odrą
 • Sąsiednie gminy[]

  Godów, Krzyżanowice, Lubomia, Wodzisław Śląski. Gmina sąsiaduje z Czechami.

  Przypisy

  1. Oficjalna strona Gminy Gorzyce (pol.). www.gorzyce.pl. [dostęp 2011-12-25].
  2. Ogólnopolska Baza Kolejowa (pol.). www.kolej.one.pl. [dostęp 2012-02-17].
  3. http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Gorzyce_slaskie, w oparciu o dane GUS.



  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Droga krajowa nr 78 – droga krajowa o długości ok. 230 km prowadząca z Chałupek do Chmielnika, przebiega przez województwa: śląskie i świętokrzyskie. Droga ta stanowi alternatywę dla podróżujących z i w kierunku Czech, Austrii czy Włoch. Obecnie stanowi też łącznik pomiędzy polskimi autostradami A4 w Gliwicach i A1 w Świerklanach a czeską autostradą D1 w Boguminie. Ponadto od listopada 2012 drogą przebiega objazd dla samochodów ciężarowych w związku z przedłużającą się budową mostu na autostradzie A1 w Mszanie. Wkrótce ta trasa będzie bezpłatną alternatywą dla odcinka autostrady A1 Sośnica-Gorzyczki. Trasa ta łączy również południową część Górnego Śląska z portem lotniczym Katowice w Pyrzowicach.
  Kolonia Fryderyka – kolonia w Polsce położone w województwie śląskim, w powiecie wodzisławskim, w gminie Gorzyce. Liczy łącznie 1105 mieszkańców: 808 w Kolonii Fryderyk i 297 w Kraskowcu.
  Koleje Śląskie, (identyfikator literowy – KSL) – przewoźnik kolejowy, powołany 17 lutego 2010 przez samorząd województwa śląskiego. Firma świadczy usługi transportowe na terenie województwa śląskiego. Od 9 grudnia 2012 spółka przejęła od Przewozów Regionalnych obsługę niemal wszystkich regionalnych połączeń kolejowych w województwie śląskim.
  Osiny – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie wodzisławskim, w gminie Gorzyce na trasie linii kolejowej Wodzisław Śląski-Chałupki.
  Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.
  Powiat wodzisławski – powiat w Polsce (województwo śląskie), reaktywowany w 1999 r. w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Wodzisław Śląski. Powiat wodzisławski jest drugim najgęściej zaludnionym powiatem ziemskim w Polsce.
  Olza (cz. Olše, niem. Olsa) – rzeka na Śląsku Cieszyńskim, na granicy Polski i Czech, będąca prawym dopływem Odry.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.035 sek.