• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Gorzędów

  Przeczytaj także...
  Gmina Kamieńsk – gmina miejsko-wiejska w województwie łódzkim w powiecie radomszczańskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie piotrkowskim.Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.
  Remigiusz Koniecpolski herbu Pobóg (ur. ? – zm. 1640) – sekretarz królewski Zygmunta III Wazy, administrator opactwa jędrzejowskiego, opat jędrzejowski i biskup chełmski (17 maja 1627- 26 października 1640).

  Gorzędówwieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie radomszczańskim, w gminie Kamieńsk.

  W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa piotrkowskiego.

  Opis wsi[]

  W Gorzędowie znajduje się Zespół Szkolno Przedszkolny im. Józefa Adamowskiego; ponadto działają: założona w 1927 Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzędowie, Ludowy Klub Sportowy Polonia Gorzędów oraz Koło Gospodyń Wiejskich.

  Radio – dziedzina techniki zajmująca się przekazywaniem informacji na odległość za pomocą fal elektromagnetycznych.Erygowanie (łac. erigo – wznoszę) – pojęcie z prawa kanonicznego Kościoła katolickiego odnoszące się do założenia lub ufundowania kaplicy, kościoła, klasztoru, parafii lub diecezji przez uroczysty dekret biskupa lub Stolicy Apostolskiej.

  W Gorzędowie znajduje się również Biblioteka Publiczna położona przy ulicy Mickiewicza, pozostałości parku krajobrazowego, dwa boiska do piłki nożnej, boisko do siatkówki plażowej. Miejscowość posiadała cegielnię przy ulicy Sikorskiego – obecnie nie funkcjonuje. Na terenie Gorzędowa znajdują się zbiorniki wodne Koła Wędkarskiego.

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.

  Kościół[]

  Historia Gorzędowa związana jest zabytkowym kościołem.

  Pierwotną kaplicę w Gorzędowie ufundował właściciel wsi Remigiusz Koniecpolski, biskup chełmiński (+1640). W 1858 miejscowy dziedzic Józef Gorszyński ufundował tu nową kaplicę, również drewnianą, która pełni obecnie funkcje kościoła parafialnego. W kaplicy tej do czasu powołania przez biskupa Stefana Barełę 29 października 1968 ekspozytury - odprawiano mszę św. kilka razy w roku. Pierwszym ekspozytem został ks. Jan Krzyśko. Jego staraniem zaopatrzono kaplicę w konieczne utensylia liturgiczne, założono w niej radiofonizację, położono posadzkę. Ksiądz J. Krzyśko wybudował w stanie surowym plebanię. Jego następca ks. Kazimierz Grzegorczyk doprowadził budowę do końca i zamieszkał w tym domu przenosząc się z dzierżawionego mieszkania. Parafię erygował biskup Stefan Bareła 10 maja 1978 wyłączając jej teren z parafii w Kamieńsku. Pierwszym proboszczem został dotychczasowy ekspozyt ks. Kazimierz Grzegorczyk. Podjął on starania o założenie cmentarza kościelnego. Do końca udało się je doprowadzić następcy - ks. Marianowi Kasprzykowi, który nabył odpowiednią działkę, ogrodził i urządził cmentarz. Obecnie funkcję proboszcza pełni ks. Cezary Kaleta.

  Wieś (łac. pagus, rus) – jednostka osadnicza o zwartej, skupionej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta (art. 2 ustawy z 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych).Utensilia lub utensylia – we współczesnym języku pojęcie to określa szeroko rozumiane, narzędzia, przybory, sprzęt – akcesoria.

  Zabytki[]

  Według rejestru zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków wpisany jest obiekt:

 • lamus, 2 poł. XVIII w., nr rej.: 686 z 16.09.1967
 • park krajobrazowy
 • zabytkowy kościół
 • Zobacz też[]

 • Kolonia Gorzędów
 • Przypisy

  1. NID: Rejestr zabytków nieruchomych, województwo łódzkie. [dostęp 18 września 2008].

  Linki zewnętrzne[]

 • Gorzędów w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego, Tom II (Derenek – Gżack) z 1881 r.
 • Gorzędów w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego, Tom XV, cz. 1 (Abablewo – Januszowo) z 1900 r.
 • Województwo piotrkowskie w latach 1975-1998, o powierzchni 6266 km². Administracyjnie dzieliło się na 11 miast oraz 56 gmin. Stolicą województwa piotrkowskiego był Piotrków Trybunalski. 1 stycznia 1999 zostało włączone do województwa łódzkiego.Powiat radomszczański (dawn. powiat radomski, powiat noworadomski, powiat radomskowski) — powiat w Polsce (województwo łódzkie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Radomsko.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Województwo łódzkie – jedno z 16 województw Polski, położone w centralnej części kraju. Obejmuje obszar o powierzchni 18 218,95 km². Według danych z 31 grudnia 2010 województwo miało 2,53 mln mieszkańców. Ma najmniejszą lesistość w kraju.
  Stefan Bareła (ur. 24 czerwca 1916 w Zapolicach, zm. 12 lutego 1984 w Częstochowie) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy częstochowski w latach 1961–1964, biskup diecezjalny częstochowski w latach 1964–1984.
  Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich – słownik encyklopedyczny wydany w latach 1880–1902 w Warszawie przez Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego i Władysława Walewskiego; rejestrował toponimy z obszaru Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz niektórych terenów ościennych (m.in. części Śląska, czy Prus Książęcych); wielokrotnie wznawiany, stanowi cenne źródło wiadomości geograficznych, historycznych, gospodarczych, demograficznych i biograficznych.
  Kolonia Gorzędów (do 2011 Gorzędów-Kolonia) – kolonia (osada) w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie piotrkowskim, w gminie Gorzkowice.
  Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kamieńsku – parafia rzymskokatolicka w Kamieńsku. Należy do dekanatu Gorzkowice archidiecezji częstochowskiej. Została utworzona przed 1291 rokiem. Kościół parafialny został zbudowany w latach 1899-1904 staraniem ks. Ignacego Jankowskiego.

  Reklama