• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Gorno-Ałtajska Autonomiczna Socjalistyczna Republika Radziecka

  Przeczytaj także...
  Ludy tureckie (także turkijskie, turkskie, turskie, turańskie) – rodzina ludów wspólnego pochodzenia i kultury, posługujących się językami tureckiej rodziny językowej. Zamieszkują rozległe terytoria ciągnące się pasem od Azji Mniejszej przez Kaukaz, Azję Środkową i południową Syberię (pas ten ogólnie pokrywa się z Wielkim Stepem) aż niemal po Czukotkę oraz liczne izolowane terytoria w Europie wschodniej, na Bliskim Wschodzie i w Chinach. Ludy tureckie liczą dziś około 150 milionów ludzi.Rosyjska Federacyjna Socjalistyczna Republika Radziecka, Federacja Rosyjska, RFSRR (ros. Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, РСФСР) - największa powierzchniowo i ludnościowo z 15 republik dawnego Związku Radzieckiego.
  Podział administracyjny Rosji - dokonany dla potrzeb usprawnienia wykonywania zadań przez organy administracji publicznej, oraz zapewnienia terytorialnej autonomii mniejszościom narodowym zamieszkującym zwarte obszary, podział terytorium Federacji Rosyjskiej na mniejsze jednostki.

  Gorno-Ałtajska Autonomiczna Socjalistyczna Republika Radziecka, Gorno-Ałtajska ASRRrepublika autonomiczna w Związku Radzieckim, wchodząca w skład Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej.

  Gorno-Ałtajska ASRR została utworzona tuż przed rozpadem ZSRR, 25 października 1990 r., kiedy to podniesiono rangę i poszerzono zakres autonomii zamieszkujących tutaj ludów tureckich, likwidując istniejący od 1922 r. Gorno-Ałtajski Obwód Autonomiczny i zastępując go Gorno-Ałtajską ASRR.

  Autonomiczna Socjalistyczna Republika Radziecka, ASRR – jednostka podziału polityczno-administracyjnego ZSRR, stanowiąca formę autonomii przyznawanej narodom, których liczebność była zbyt niska, by utworzyć republikę związkową.Ałtaj (Республика Алтай) – autonomiczna republika, wchodząca w skład Federacji Rosyjskiej, leżąca w południowej części zachodniej Syberii, w zlewisku rzek Bija i Katuń. W ramach federacji Ałtaj graniczy z Tuwą, Chakasją, Krajem Ałtajskim oraz obwodem kemerowskim, ma także zewnętrzną granicę z Chinami, Mongolią i Kazachstanem.

  3 lipca 1991 r. republika została przemianowana na Gorno-Ałtajską Socjalistyczną Republikę Radziecką, pozostającą w składzie Rosyjskiej FSRR (zmiana nazwy wprowadza zamieszanie w nazewnictwie radzieckich republik – podmioty mające status SRR nie wchodziły w skład innych republik oraz miały prawo secesji ze związku). Republika istniała przez krótki okres i została rozwiązana na fali zmian i reform związanych z likwidacją Związku Radzieckiego i uzyskiwaniem suwerenności przez Rosję. Gdy po kilkumiesięcznym istnieniu Gorno-Ałtajska SRR została zlikwidowana, w 1992 r. powołano zamiast niej autonomiczną Republikę Górnego Ałtaju (wkrótce przemianowaną na Republikę Ałtaju), mającą status autonomicznej republiki rosyjskiej.

  Gorno-Ałtajski Obwód Autonomiczny, Gorno-Ałtajski OA, pierwotnie Ojrocki Obwód Autonomiczny, Ojrocki OA – obwód autonomiczny w Związku Radzieckim, istniejący w latach 1930–1991, wchodzący w skład Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej.3 lipca jest 184. (w latach przestępnych 185.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 181 dni. Jest to środkowy dzień roku w latach przestępnych.

  Informacje na temat położenia, gospodarki, historii, ludności itd. Gorno-Ałtajskiej Autonomicznej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej znajdują się w: artykule poświęconym republice Ałtaju, jak obecnie nazywa się podmiot Federacji Rosyjskiej, będący prawną kontynuacją Gorno-Ałtajskiej ASRR.

  Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, Związek Radziecki, ZSRR (ros. Советский Союз, Союз Советских Социалистических Республик [СССР], trb. Sowietskij Sojuz, Sojuz Sowietskich Socyalisticzeskich Riespublik, [SSSR]) – historyczne państwo socjalistyczne w Europie północnej i wschodniej oraz Azji północnej i środkowej.25 października jest 298. (w latach przestępnych 299.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 67 dni.

  Zobacz też[]

 • Gorno-Ałtajski Obwód Autonomiczny
 • republika Ałtaju
 • autonomiczna socjalistyczna republika radziecka
 • Związek Radziecki i Rosyjska FSRR • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama