• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Gorc Troszacki

  Przeczytaj także...
  Gorce (513.52) – pasmo górskie leżące w Beskidach Zachodnich. Nazwa "Gorce" związana jest prawdopodobnie ze słowem "gorzeć" (palić się, płonąć) i pochodzi od sposobu uzyskiwania polan śródleśnych metodą żarową. Spotykana jest już w aktach z 1254 r. (item mons Gorcz nuncupatus), używał jej Jan Długosz w 1480 r. (in monten Gorcz). W innych źródłach można też spotkać nazwę Górce, która by mogła oznaczać niskie góry.Czoło Turbacza (1258 m n.p.m.) – piąty pod względem wysokości szczyt w Gorcach leżący w masywie Turbacza. Jest jedną z wyższych kulminacji w otoczeniu Turbacza. Od schroniska na Turbaczu oddalony jest o około 20 minut przejścia szlakiem turystycznym. Wznosi się 27 metrów nad Halą Turbacz przez co jest mało wybitną kulminacją w otoczeniu Turbacza.
  Gorczański Park Narodowy, utworzony w 1981 roku rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1980 r., jest jednym z 23 parków narodowych na terenie Polski. Obejmuje centralne pasmo Gorców, m.in. masywy Turbacza i Gorca. Dyrekcja Gorczańskiego Parku Narodowego znajduje się w Porębie Wielkiej.

  Gorc Troszacki – szczyt w Gorcach (1235 m n.p.m.). Jest to mało wybitne wzniesienie w grzbiecie ciągnącym się od Kudłonia po Jaworzynkę. Gorc Troszacki jest siódmym co do wysokości szczytem Gorców. Jego południowe zbocza opadają do głębokiej doliny Kamienickiego Potoku, spływa nimi potok Stawieniec (dopływ Kamienickiego Potoku). Ze zboczy północno-wschodnich spływa Gorcowy Potok i Urwiskowy Potok (jego dopływ). Wszystkie te potoki znajdują się w zlewni Dunajca. Natomiast ze zboczy północno-zachodnich spływa potok Rosocha uchodzący do Mszanki znajdującej się w zlewni Raby; przez grzbiet Kudłonia, Gorca Troszackiego, Jaworzynki i przełęczy Przysłop przebiega dział wodny między tymi rzekami.

  Raba – jest rzeką w południowej Polsce, płynie przez województwo małopolskie, w 86% znajduje się w strefie karpackiej.Gorcowy Potok – potok w Gorcach, lewy dopływ Kamienicy. Źródliska znajdują się poniżej polan Podskały i Adamówka (Jadamówka). Do Kamienicy uchodzi na obszarze Gorczańskiego Parku Narodowego, pomiędzy polanami Trusiówka i Papieżówka. Następuje to na wysokości 732 m, w miejscu o współrzędnych 49°34′44,4″N 20°13′13,1″E/49,579000 20,220306. Przebiega wzdłuż niego ścieżka dydaktyczna Gorczańskiego Parku Narodowego "W dolinie Gorcowego Potoku".

  Gorc Troszacki jest zalesiony, ale na jego stosunkowo płaskim grzbiecie i łagodnych zboczach znajduje się kilka polan. Partie szczytowe zajmuje polana Gorc Troszacki, w kierunku południowo-wschodnim jej przedłużenie stanowi polana Gorc Porębski.

  Mniej więcej w połowie wysokości południowych zboczy opadających do Kamienickiego Potoku znajduje się duża polana Stawieniec, na zboczach północnych nieduża polana Adamówka, zaś na przełęczy pomiędzy Jaworzynką polana Podskały. W północnych zalesionych zboczach, w okolicy Adamówki znajdują się wychodnie skalne zwane Białymi Skałami. Polany te tętniły dawniej intensywnym życiem pasterskim. Jeszcze w okresie II wojny światowej na całym zboczu pomiędzy polanami Adamówka i Gorc Troszacki były tylko pojedyncze kępy drzew, resztę stanowiły pastwiska, na których wypasano owce i bydło. Była to tzw. Hala Gorc. Po drugiej wojnie światowej pasterstwo stopniowo traciło na znaczeniu, wreszcie zaprzestano go zupełnie. Obecnie Gorc Troszacki znajduje się na obszarze Gorczańskiego Parku Narodowego. Staraniem parku ustawiono na polanie pod jego szczytem dużą tablicę informacyjną z panoramą widokową i opisem polany.

  Mszanka – rzeka mająca swoje źródło w gorczańskiej wsi Lubomierz, pod szczytami Turbacza, Kudłonia i Jasienia, na wysokości ok. 1220 m. Ma długość 19 km, a powierzchnia jej dorzecza wynosi 174 km². Płynie ona przez Lubomierz, Mszanę Górną oraz Mszanę Dolną. Zbiera wody z północnych zboczy Gorców oraz z południowej części Beskidu Wyspowego. Największymi jej prawobrzeżnymi dopływami są: Wierzbienica, Łętówka, Łostówka i Słomka, zaś lewobrzeżnymi Rosocha, Rychłów, Rychłowiec i Porębianka. W Mszanie Dolnej, w pobliżu jej granicy z Kasinką Małą uchodzi do Raby dwoma odnogami.II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.

  Szlaki turystyki pieszej[ | edytuj kod]

  szlak turystyczny żółty – żółty z przełęczy Przysłop, przez polanę Jaworzynka, Podskały, Gorc Troszacki, Kudłoń, przełęcz Borek i Czoło Turbacza na Turbacz. Czas przejścia około 4 h, ↓ 3 h. szlak turystyczny zielony – zielony przez Stawieniec i polanę Gorc Troszacki na Kudłoń. Początek szlaku przy drodze leśnej w dolinie Kamienicy (łączy się tutaj ze szlakiem niebieskim prowadzącym przez Papieżówkę-Rzek – najbardziej na wschód wysuniętego osiedla Lubomierza). Czas podejścia od Trusiówki na Stawieniec około 2 h.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Gorce. Mapa turystyczna 1:50 000. Kraków: Compass, 2007. ISBN 978-83-89165-39-8.
 • Marek Cieszkowski, Paweł Luboński: Gorce – przewodnik dla prawdziwego turysty. Pruszków: Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, 2004. ISBN 83-89188-19-8.
 • Kudłoń (1274 m) – czwarty co do wysokości szczyt w Gorcach położony na północny wschód od Turbacza, w grzbiecie łączącym Turbacz z Beskidem Wyspowym (poprzez przełęcz Przysłop). Jest najwybitniejszym szczytem Gorczańskiego Parku Narodowego. Jego nazwa wywodzi się od nazwiska Kudeł bądź Kudła.Polana Adamówka (Jadamówka) – nieduża polana leżąca w Gorcach na północnych stokach Gorca Troszackiego. Znajduje się tu mocno zniszczony szałas gospodarczy. Z polany widoki na polanę Podskały oraz szczyty Beskidu Wyspowego. Polana znajduje się na obszarze Gorczańskiego Parku Narodowego.
  Warto wiedzieć że... beta

  Przełęcz Borek (1009 m n.p.m.) – zalesiona przełęcz w Gorcach, pomiędzy szczytami Mostownica (1251 m n.p.m.) oraz Kudłoń (1276 m n.p.m.). Pomiędzy Kudłoniem a przełęczą Borek znajduje się jeszcze niewybitny szczyt Przysłopek (1123 m) z polaną Przysłopek. Przełęcz znajduje się na obszarze Gorczańskiego Parku Narodowego. Jest na niej niewielka polanka z ławką dla turystów i zamontowana przez park dydaktyczna tablica z mapą Gorców i opisami szlaków.
  Polana Jaworzynka – polana w Gorcach na północnych stokach Jaworzynki, powyżej Przełęczy Przysłop. Nazwa polany pochodzi od jaworów, które zapewne w dawniejszych czasach licznie rosły w tej okolicy. Polana ma powierzchnię 2,51 ha i położona jest na wysokości 980-1026 m n.p.m. na obszarze Gorczańskiego Parku Narodowego (obwód ochronny Turbacz). Jeszcze długo po II wojnie światowej polana była wypasana, później już tylko sporadycznie koszona.
  Przysłop (750 m) – przełęcz na granicy Beskidu Wyspowego i Gorców, między Myszycą (877 m) w Beskidzie Wyspowym a Jaworzynką (1077 m) w Gorcach. Znajduje się na terenie wsi Lubomierz i prowadzi przez nią droga wojewódzka nr 968 (odcinek z Mszany Dolnej do Kamienicy). Ostatnio w celu odróżnienia od innych przełęczy Przysłop wprowadzana jest nazwa Przysłop Lubomierski.
  Stawieniec – polana w Gorcach na południowym stoku Kudłonia (1276 m n.p.m.) w dolinie Kamienickiego Potoku. Dawniej była koszona i wypasana. Przed II wojną światową istniało tutaj wzorcowe gospodarstwo halne, w którym prowadzono doświadczalną hodowlę bydła. Jego zabudowania zostały zniszczone podczas wojennych działań w październiku 1944. Obecnie polana znajduje się na obszarze Gorczańskiego Parku Narodowego i stanowi obszar ochrony ścisłej. Pasterstwo zostało na niej zlikwidowane. Aby jednak nie dopuścić do jej zarośnięcia lasem (ze szkodą dla różnorodności biologicznej), jest ona przez park koszona.
  Papieżówka – polana w dolinie rzeki Kamienica (na tym odcinku nazywanej Kamienickim Potokiem) w Gorcach, w miejscu, gdzie ze stoków Gorca uchodzi do Kamienickiego Potoku jego dopływ – potok Ustępny.
  Dunajec (słow. Dunajec, niem. Dunajetz lub Dohnst) – rzeka w południowej Polsce, prawy dopływ Wisły (rzeka II rzędu). Powstaje z połączenia wód Czarnego Dunajca i Białego Dunajca w m. Nowy Targ; za początkowy odcinek uważa się Czarny Dunajec. Długość 247 km (łącznie z Czarnym Dunajcem), z czego 17 km liczy odcinek graniczny między Sromowcami Niżnymi a Szczawnicą. Powierzchnia dorzecza wynosi 6804 km², z tego w Polsce 4854,1 km², na Słowacji 1949,9 km² (z czego 1594,1 km² przypada na dorzecze Popradu, a 355,8 km² – na zlewnię samego Dunajca).
  Pasterstwo – rodzaj gospodarki występujący na obszarach, gdzie uprawa roli jest niemożliwa lub nieopłacalna (głównie zaliczyć do nich można obszary górskie, stepowe, tundrę, itp.). Polega na ekstensywnym chowie zwierząt stadnych takich jak owce, bydło domowe, kozy, trzoda chlewna, bawoły, konie, jaki, lamy, osły, renifery, z wykorzystaniem naturalnych pastwisk, często sezonowych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.736 sek.