• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Gorc  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Jodła (Abies Miller 1756) – rodzaj zimozielonych drzew z rodziny sosnowatych obejmujący blisko 50 gatunków, które występują na półkuli północnej.Przełęcz Wierch Młynne – położona na wysokości 732 m n.p.m. przełęcz w Gorcach. Znajduje się w bocznym, wschodnim grzbiecie Gorca, pomiędzy Wierchem Lelonek (953 m) a Żdżarem (820 m). Przez szczyty te i przełęcz biegnie granica między miejscowością Zasadne w powiecie limanowskim, a sołectwem Młynne należącym do Ochotnicy Dolnej w powiecie nowotarskim. Północne stoki spod przełęczy opadają do doliny Potoku Zasadnego, południowe do doliny potoku Młynne. Nieco po południowej stronie przełęczy znajduje się stylowa kapliczka i należące do Młynnego osiedle Wierchmłynne. Prowadzi przez nie droga do Ochotnicy Dolnej wzdłuż potoku Młynne.
  Widok na Gorc z polany Gorc Porębski
  Widok na Gorc i przełęcz Przysłop z Lubomierza

  Gorc (1228 m) – szczyt we wschodniej części grzbietu głównego Gorców. Jego charakterystyczna sylwetka z kilkoma polanami jest dobrze rozpoznawalna z dużych odległości. Zbudowany jest z grubych ławic piaskowców magurskich i zlepieńców. Północne stoki pokryte są lasami jodłowo-bukowymi, wyższe partie świerkowymi. Wchodzi w skład wielokilometrowej długości Pasma Gorca ciągnącego się od Turbacza na wschód. Nazwa szczytu pochodzić może od sposobu powstania polan, które zostały uzyskane sposobem żarowym, czyli są „wygorzałe”.

  Beskid Wyspowy (513.49) – część Beskidów Zachodnich położona pomiędzy doliną Raby a Kotliną Sądecką. Charakterystyczną cechą tego regionu południowej Polski jest występowanie odosobnionych, pojedynczych szczytów, od czego pochodzi jego nazwa. Najwyższym szczytem jest Mogielica (1170 m).Tatry (514.5, słow. Tatry, niem. Tatra, węg. Tátra) – najwyższe pasmo w łańcuchu Karpat, również najwyższe między Alpami a Uralem i Kaukazem. Są częścią Łańcucha Tatrzańskiego, w Centralnych Karpatach Zachodnich.

  Na niektórych mapach, może być on oznaczany jako: Gorc Kamienicki. Nazwa ta została przeniesiona od nazwy polany Gorc Kamienicki znajdującej się na północnym grzbiecie Gorca.

  Topografia[ | edytuj kod]

  Gorc jest zwornikiem dla kilku grzbietów:

 • południowo-zachodni (główny grzbiet pasma Gorców), biegnący poprzez Jaworzynę Kamienicką do Turbacza.
 • północny grzbiet do polany Gorc Kamienicki, na której rozgałęzia się na 2 grzbiety:
 • północno-zachodni grzbiet Magorzycy, Kiczory i Wielkiego Wierchu
 • północno-wschodni grzbiet oddzielający dolinę Potoku Zasadnego od doliny potoku Głębieniec
 • wschodni grzbiet poprzez Wierch Lelonek, przełęcz Wierch Młynne i Twarogi biegnący aż do Dunajca
 • południowo-wschodni grzbiet Strzelowskie opadający do doliny Ochotnicy
 • południowy grzbiet Piorunowca opadający do doliny Ochotnicy.
 • Z Gorca spływają liczne potoki zasilające Kamienicę lub Ochotnicę. Większe z nich to: Potok Gorcowy, Młynne, Zasadny Potok, Głębieniec, Ustępny, Spaleniec.

  Gorce (513.52) – pasmo górskie leżące w Beskidach Zachodnich. Nazwa "Gorce" związana jest prawdopodobnie ze słowem "gorzeć" (palić się, płonąć) i pochodzi od sposobu uzyskiwania polan śródleśnych metodą żarową. Spotykana jest już w aktach z 1254 r. (item mons Gorcz nuncupatus), używał jej Jan Długosz w 1480 r. (in monten Gorcz). W innych źródłach można też spotkać nazwę Górce, która by mogła oznaczać niskie góry.Zasadny Potok (Zasadne, Potok Zasadne) – potok, prawy dopływ Kamienicy o długości 6,14 km i powierzchni zlewni 7,51 km².

  Gorc jest najdalej na wschód wysuniętym szczytem Gorczańskiego Parku Narodowego i przebiega przez niego granica tego parku. Od południowej strony doliną Potoku Gorcowego, niemal pod wierzchołek Gorca podchodzą pastwiska i pola uprawne i wsi Ochotnica Dolna, a lewym odgałęzieniem potoku Jamne miejscowości Ochotnica Górna. Niegdyś większość południowych stoków Gorca pokryta była wypasanymi polanami z licznymi szałasami i polami uprawnymi, obecnie znaczna ich część jest nieużytkowana i zaczyna zarastać lasem.

  Gorczański Park Narodowy, utworzony w 1981 roku rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1980 r., jest jednym z 23 parków narodowych na terenie Polski. Obejmuje centralne pasmo Gorców, m.in. masywy Turbacza i Gorca. Dyrekcja Gorczańskiego Parku Narodowego znajduje się w Porębie Wielkiej.Studencka baza namiotowa na Gorcu – studencka baza namiotowa na polanie zwanej Halami Gorcowskimi (niekiedy określanej też nazwą Gorc Gorcowski) pod szczytem Gorca w Gorcach. Działa od 1968 roku (z dwuletnią przerwą w latach 1982 - 83), prowadzona jest przez Studenckie Koło Przewodników Górskich w Krakowie. Położona jest na wysokości 1150 m n.p.m. na równi, w pobliżu dwóch źródeł dobrej wody. Czynna jest w okresie wakacyjnym (od 1 lipca do 30 sierpnia). Oferuje 44 miejsca noclegowe w 3 i 4-osobowych namiotach, możliwość wypożyczenia koca lub śpiworu, oraz wyposażoną w komplet naczyń i piec kuchnię i jadalnię w dużym namiocie bazowym. Można także rozbić własny namiot i zapalić ognisko.

  Na południowo-wschodnim grzbiecie znajduje się niewielka Jaskinia w Gorcu.

  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Cyrhlenie (także czyrhlenie, czerhlenie, cerhlenie, cerchlenie) – rodzaj gospodarki żarowej polegający na otrzymywaniu polan przez wypalanie lasu. Wypalanie lasu było najprostszym, wymagającym najmniej wysiłku sposobem otrzymania polany, jednak bynajmniej nie tak łatwym, jak mogłoby się to wydawać. Należało to zrobić tak, aby otrzymać polanę tylko na zaplanowanym, nadającym się do tego celu obszarze, nie spalić zaś całego lasu.
  Jaworzyna Kamienicka (znana pod nazwą Jaworzyna) – szczyt Gorców (1288 m n.p.m.), drugi pod względem wysokości po Turbaczu Najwyższy Gorczańskiego Parku Narodowego. Jest jednym z wielu ramion Turbacza. Zbocza porasta las świerkowy o charakterze regla górnego. Sam szczyt jest niewybitny, słabo wyróżniający się w długim grzbiecie, jednak góra należy do najbardziej widokowych w Gorcach, dzięki temu, że na jej północno-wschodnich zboczach, nieco poniżej wierzchołka, znajduje się polana Jaworzyna Kamienicka. Rozciągają się z niej widoki na pobliskie szczyty Kudłonia i Gorca z ich polanami podszczytowymi, głęboką dolinę potoku Kamienica oraz szczyty Beskidu Wyspowego i Sądeckiego. Przy szlaku turystycznym na polanie tablica informacyjna z panoramą szczytów i opisem polany.
  Ochotnica Górna – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim, w gminie Ochotnica Dolna. Przez miejscowość przebiega Droga Knurowska (zobacz Przełęcz Knurowska) od Ochotnicy Dolnej do Harklowej.
  Jaworzynka Gorcowska (1047 m n.p.m.), przez miejscową ludność nazywana Piorunowcem – szczyt Gorców znajdujący się w bocznym grzbiecie odbiegającym od Gorca ogólnie w południowym kierunku do doliny Ochotnicy. Grzbiet ten oddziela dolinę potoku Jamne od doliny Potoku Gorcowego. Na Jaworzynce grzbiet rozgałęzia się na dwa podrzędne grzbiety, pomiędzy nimi znajduje się dolina potoku Skrodne. W okolicy przełęczy po północnej stronie Jaworzynki znajduje się jaskinia Wietrzna Dziura.
  Ustępne – polana na zachodnim grzbiecie Gorca, na wysokości 920–950 m n.p.m. Znajduje się w obszarze Gorczańskiego Parku Narodowego.
  Strzelowskie – południowo-wschodni grzbiet Gorca w Gorcach, oddzielający dolinę Potoku Gorcowego od doliny potoku Młynne. Znajduje się w obrębie miejscowości Ochotnica Dolna, jest częściowo zalesiony, częściowo pokryty łąkami, ale znajdują się na nim także pojedyncze zabudowania. Nazwę grzbietu podaje mapa Compass, w przewodnikach turystycznych i na innych mapach nazwa ta nie występuje. Na mapie Geoportalu występuje natomiast w tym grzbiecie wierzchołek o nazwie Szczylowska Góra (936 m), a obok niego dwa inne: Szlagowa i Czertis (968 m).
  Przysłop Dolny – gorczańska polana położona na długim grzbiecie pomiędzy Gorcem a Przysłopem w Paśmie Gorca. Zajmuje południowe zbocza tego grzbietu, granicząc z Gorczańskim Parkiem Narodowym. Jej zbocza opadają do doliny potoków Jamne i Małe Jaszcze (lewobrzeżne dopływy Ochotnicy). Jeszcze długo po II wojnie światowej tętniła życiem pasterskim, stały na niej szałasy, jednak wskutek nieopłacalności ekonomicznej zaprzestano tu wypasu. Od tego czasu polana zaczyna stopniowo zarastać borówczyskami i pojedynczymi świerkami. W kierunku północnym widoki zasłania las, ale we wszystkich pozostałych kierunkach rozpościera się stąd szeroka panorama widoków na Pieniny, Beskid Sądecki, Pasmo Lubania i Tatry. Przebiegające przez polanę szlaki turystyczne umożliwiają wędrówkę po Gorcach, a noclegi zapewnia schronisko Gorczańska Chata (d. Hawiarska Koliba). W zimie jest dobrym miejscem do uprawiania narciarstwa pozatrasowego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.028 sek.