• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Gorajec - rzeka

  Przeczytaj także...
  Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy – park krajobrazowy położony na Roztoczu Zachodnim oraz Równinie Biłgorajskiej, na pograniczu Roztocza i Puszczy Solskiej. Zajmuje powierzchnię 20 209 ha, od południowego wschodu przylega do Roztoczańskiego Parku Narodowego. Większość parku leży na terenie wschodniej części Roztocza Zachodniego zwanej również Roztoczem Szczebrzeszyńskim, w dolinie rzeki Gorajec. Jest to najwyższa część Roztocza Zachodniego, posiadająca najbardziej urozmaicone ukształtowanie terenu.Dopływ – rzeka lub mniejszy ciek, który nie uchodzi bezpośrednio do zbiornika wodnego (morza, jeziora), ale do innego cieku. W zależności od tego, z której strony brzegu rzeki (patrząc od źródła) dopływ łączy się z nią, wyróżnia się dopływy lewe i prawe. Ponadto dopływy posiadają swoje własne dopływy – tworzą w ten sposób hierarchię sieci rzecznej: rzeka główna, dopływy pierwszego stopnia, drugiego, trzeciego, itd.
  Gorajec-Stara Wieś – wieś w Polsce położona na Roztoczu w województwie lubelskim, w powiecie zamojskim, w gminie Radecznica. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa zamojskiego.

  Gorajka (Gorajec) – rzeka, prawostronny dopływ Poru o długości 23,04 km.

  Źródła rzeki znajdują się w rejonie podmokłym zwanym „Bagno Tałandy” nieopodal miejscowości Panasówka (gm. Tereszpol), uchodzi do Poru w miejscowości Zakłodzie. Dolina rzeki stanowi główną oś Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego. W okolicach Latyczyna rzeka przyjmuje lewoboczny dopływ o nieustalonej nazwie.

  Zakłodzie – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie zamojskim, w gminie Radecznica nad rzeką Por. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej – urząd administracji rządowej właściwy w sprawach gospodarowania wodami, zgodnie ze statutem "zapewnia obsługę Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (...) i działa pod jego bezpośrednim nadzorem i kierownictwem" (Dz. U. z dnia 27 czerwca 2006 r.). Pomimo swej nazwy Krajowy Zarząd pełni jedynie funkcję pomocniczą względem Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Ustawa Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami) podobnie jak statut nie precyzuje szerzej zadań Krajowego Zarządu. We wspomnianej ustawie wyszczególniono natomiast zadania Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

  Miejscowości nad Gorajką: Trzęsiny, Czarnystok, Gorajec-Zastawie, Gorajec-Stara Wieś, Gorajec-Zagroble, Zaburze, Latyczyn, Mokrelipie, Zakłodzie.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Rzeki Polski
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Główny Geodeta Kraju – centralny organ administracji rządowej ds. geodezji i kartografii. Wykonuje zadania określone w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, przy pomocy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.Rzeka – naturalny, powierzchniowy ciek płynący w wyżłobionym przez erozję rzeczną korycie, okresowo zalewający dolinę rzeczną. W Polsce przyjmuje się, że rzekę stanowi ciek o powierzchni dorzecza powyżej 100 km².
  Warto wiedzieć że... beta

  Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK) – urząd obsługujący i działający pod bezpośrednim kierownictwem Głównego Geodety Kraju. Główny Geodeta Kraju kieruje Urzędem przy pomocy wiceprezesa, dyrektora generalnego oraz dyrektorów komórek organizacyjnych.
  Rzeki Polski to zbiór rzek płynących przez teren Polski, który, biorąc pod uwagę uwarunkowania hydrograficzne, leży w zlewisku trzech mórz:
  Latyczyn – wieś położona w środkowej części gminy Radecznica, powiat zamojski, województwo lubelskie. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie zamojskim. Wieś znajduje się w sąsiedztwie wsi Zaburze.
  Por (również Pur lub Pór) – rzeka w południowo-wschodniej Polsce. Źródła w miejscowości Batorz na wysokości 235 m n.p.m., ujście do rzeki Wieprz (Zalew Nielisz) w miejscowości Nawóz, poziom dna zbiornika 193,4 m n.p.m. Małe wahania poziomu wód (rzeka typowo nizinna), średnioroczny przepływ przy ujściu 3,26 m³/s (lata 1966-70).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.