• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Gorączka teksaska

  Przeczytaj także...
  Ameryka Południowa – kontynent leżący na półkuli zachodniej oraz w większej części na półkuli południowej, a w mniejszej – na półkuli północnej. Niekiedy uważana jest również za subkontynent Ameryki.Babesia bigemina – protist należący do królestwa protista, rodziny Babesiidae. Wywołuje u bydła babeszjozę zwaną gorączką teksaską. Długość 4-5 µm. Szerokość 2-3 µm. Kształtu owalnego lub gruszkowatego. W krwinkach czerwonych lokalizuje się pośrodkowo i jego wielkość dochodzi do 2/3 wielkości krwinki.
  Ameryka Środkowa (ang. Middle America) – centralny region geograficzny Ameryki. Jest definiowany jako południowa część Ameryki Północnej, w której skład wchodzą dwie części: kontynentalna (Ameryka Centralna) i wyspiarska (Karaiby). Obszar liczy około 850 000 km² powierzchni i jest zamieszkany przez ponad 90 mln ludzi.

  Gorączka teksaska – pasożytnicza choroba bydła jak również bawołów i antylop. Chorobę powoduje pierwotniak Babesia bigemina z rodziny babeszje należącej do protista. Wektorem i żywicielem pośrednimkleszcze Ixodida. W Ameryce Północnej chorobę przenosi Boophilus annulatus, zaś w Ameryce Południowej oraz w Ameryce Środkowej Boophilus microplus.

  Mleczność – termin zootechniczny oznaczający wydajność mleczną u samic ssaków zwierząt gospodarskich o użytkowości mlecznej – bydła, owiec, kóz i innych. Mleczność mierzy się w kilogramach lub litrach w skali rocznej lub w okresie laktacji.Antylopy - nazwa potoczna grupy kilkudziesięciu gatunków parzystokopytnych ssaków z rodziny krętorogich (pustorożców) oraz jednego gatunku z rodziny widłorogich - antylopa widłoroga (Antilocapra americana). Małe antylopy nazywa się potocznie gazelami. Antylopy w warunkach naturalnych zamieszkują Afrykę, Azję i Amerykę Północną (antylopa widłoroga). Kilka gatunków introdukowano do Ameryki Północnej i Południowej. Często spotykane w ogrodach zoologicznych.

  Okres inkubacji choroby wynosi od 8 do 14 dni. Pierwszym objawem jest silny wzrost temperatury ciało do 41 – 42°C. Po paru dniach pojawia się krwawy mocz oraz stopniowo rozwija się niedokrwistość będąca efektem niszczenia krwinek czerwonych przez mnożące się pasożyty. W przypadkach ostrych śmierć może nastąpić po 4-8 dni od wystąpienia pierwszych objawów klinicznych. W przypadkach przewlekłych zwierzęta stają się chude i wycieńczone.

  Żywiciel pośredni – organizm, w którym pasożyt osiąga stadium larwalne, rozwijając się od jaja, aby po przedostaniu się do organizmu żywiciela ostatecznego osiągnąć dojrzałość płciową.Ameryka Północna – kontynent o powierzchni 24 242 000 km² (co stanowi 16,3% całkowitej powierzchni lądów na kuli ziemskiej), położony na półkulach: północnej i zachodniej. Do Ameryki Północnej należy Ameryka Środkowa.

  Teksaska gorączka wywołuje poważne uszkodzenia wątroby oraz śledziony, powiększenie pęcherzyka żółciowego, objawia się żółtaczką i krwiomoczem, spadkiem mleczności i pogorszeniem smaku mleka. Przypadki teksaskiej gorączki odnotowywano również w Europie Południowej i Południowo-Wschodniej.

  Babeszje (Babesia) – rodzaj chorobotwórczych pasożytów należących do królestwa protista. Powodują u zwierząt kręgowych chorobę nazywaną babeszjozą. U ludzi może występować jako zoonoza. Należą tutaj następujące gatunki protistów:Kleszcze – pajęczaki należące do podgromady roztoczy (Acari), traktowane jako grupa umowna lub jako nadrodzina Ixodoidea albo też jako podrząd Ixodides (Ixodes).

  Przypisy

  1. A handbook of veterinary parasitology : domestic animals of North America. s. 3.

  Bibliografia[]

 • Henry Joseph Griffiths: A handbook of veterinary parasitology : domestic animals of North America. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. ISBN 0-8166-0828-8.
 • Protisty (Protista) – jedno z pięciu królestw, wyróżnianych w ostatnich, hierarchicznych systemach klasyfikacji organizmów (np. w podziałach Whittakera i Margulis oraz Cavaliera-Smitha). Obejmuje wszystkie jądrowce, które pozostały po wyłączeniu organizmów zaliczonych do monofiletycznych kladów zwierząt, roślin i grzybów.Bydło, rogacizna – ogólna nazwa zwierząt hodowlanych z rodziny krętorogich hodowanych celem uzyskania mleka, mięsa, tłuszczu, skóry oraz siły pociągowej.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.008 sek.