• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Gopher

  Przeczytaj także...
  Telnet – standard protokołu komunikacyjnego używanego w sieciach komputerowych do obsługi odległego terminala w architekturze klient-serwer.World Wide Web [ˌwɜ:ldˌwaɪdˈwɛb] (sieć ogólnoświatowa, światowa rozległa sieć komputerowa), w skrócie WWW lub Web – hipertekstowy, multimedialny, internetowy system informacyjny oparty na publicznie dostępnych, otwartych standardach IETF i W3C. WWW jest usługą internetową, która ze względu na zdobytą popularność bywa błędnie utożsamiana z całym Internetem, szczególnie przez początkujących użytkowników.
  Internet Engineering Task Force to nieformalne, międzynarodowe stowarzyszenie osób zainteresowanych ustanawianiem standardów technicznych i organizacyjnych w Internecie.

  Gopherprotokół klient-serwer, pozwalający na rozpowszechnianie informacji w powszechnych lub kampusowych systemach informacyjnych (ang. world/campus-wide information system, CWIS). Powstał w kwietniu 1991 roku na University of Minnesota Microcomputer, Workstation, Networks Center w celu dystrybucji informacji wewnątrzwydziałowej.

  RFC (ang. Request for Comments – dosłownie: prośba o komentarze) – zbiór technicznych oraz organizacyjnych dokumentów mających formę memorandum związanych z Internetem oraz sieciami komputerowymi. Każdy z nich ma przypisany unikatowy numer identyfikacyjny, zwykle używany przy wszelkich odniesieniach. Publikacją RFC zajmuje się Internet Engineering Task Force.Wide Area Information Server (WAIS) - rozproszony system wyszukiwania tekstów na zdalnych komputerach, typu klient-serwer, wykorzystujący protokół ANSI Z39.50.

  Był pierwszym rozpowszechnionym systemem informacyjnym w sieci integrującym różne protokoły: FTP, telnet, WAIS własne struktury danych z możliwością dostępu do różnych typów danych, tak czysto tekstowych, jak i grafik i danych czysto binarnych (archiwów wszelkiego rodzaju). Został później wyparty przez WWW z powodu sztywnej, hierarchicznej struktury (gdzie jednym z elementów ścieżki dostępu był typ pliku), niewygodnych metod tworzenia serwisów, braku pełnej „multimedialności” oraz dlatego, że WWW zyskał większe wsparcie tak producentów jak i środowisk akademickich.

  Protokół komunikacyjny to zbiór ścisłych reguł i kroków postępowania, które są automatycznie wykonywane przez urządzenia komunikacyjne w celu nawiązania łączności i wymiany danych.Klient-serwer ((ang.) client/server, client-server model) – architektura systemu komputerowego, w szczególności oprogramowania, umożliwiająca podział zadań (ról). Polega to na ustaleniu, że serwer zapewnia usługi dla klientów, zgłaszających do serwera żądania obsługi ((ang.) service request).

  Pierwszy serwer gophera w Polsce został uruchomiony w końcu listopada 1992, był to gopher.torun.edu.pl, jego administratorem był Rafał Maszkowski.

  Standardy[ | edytuj kod]

 • Gopher Reference Material Repository (link gopher; en)
 • F. Anklesaria i inni, The Internet Gopher Protocol (a distributed document search and retrieval protocol), RFC 1436, IETF, marzec 1993, DOI10.17487/RFC1436, ISSN 2070-1721, OCLC 943595667 (ang.).
 • EARN Staff, Guide to Network Resource Tools, FYI 23, RFC 1580, IETF, marzec 1994, DOI10.17487/RFC1580, ISSN 2070-1721, OCLC 943595667 (ang.).
 • J. Foster, A Status Report on Networked Information Retrieval: Tools and Groups, FYI 25, RFC 1689, IETF, sierpień 1994, DOI10.17487/RFC1689, ISSN 2070-1721, OCLC 943595667 (ang.).
 • T. Berners-Lee, L. Masinter, M. McCahill, Uniform Resource Locators (URL), RFC 1738, IETF, grudzień 1994, DOI10.17487/RFC1738, ISSN 2070-1721, OCLC 943595667 (ang.).
 • R. Fielding, Relative Uniform Resource Locators, RFC 1808, IETF, czerwiec 1995, DOI10.17487/RFC1808, ISSN 2070-1721, OCLC 943595667 (ang.).
 • T. Berners-Lee, R. Fielding, L. Masinter, Uniform Resource Identifiers (URI): Generic Syntax, RFC 2396, IETF, sierpień 1998, DOI10.17487/RFC2396, ISSN 2070-1721, OCLC 943595667 (ang.).
 • P. Hoffman, The gopher URI Scheme, RFC 4266, IETF, listopad 2005, DOI10.17487/RFC4266, ISSN 2070-1721, OCLC 943595667 (ang.).
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Opis protokołu Gopher (wersja zachowana w archive.org ze strony http://www.cyf-kr.edu.pl/ack/sieci/node52.html)
 • Serwer FTP: gopher://ftp.icm.edu.pl (przez proxy)
 • GopherVista 97 - The gopher search engine, gophervista.benjojo.co.uk [dostęp 2020-02-24] (ang.).
 • Wikipedia (ang.): gopher://gopherpedia.com (przez proxy)
 • DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.International Standard Serial Number, ISSN czyli Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego – ośmiocyfrowy niepowtarzalny identyfikator wydawnictw ciągłych tradycyjnych oraz elektronicznych. Jest on oparty na podobnej koncepcji jak identyfikator ISBN dla książek, ISAN dla materiałów audio-wideo. Niektóre publikacje wydawane w seriach mają przyporządkowany zarówno numer ISSN, jak i ISBN.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.