• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Gopala Bhatta Goswamin

  Przeczytaj także...
  Sześciu Goswaminów z Vrindavanu ( ang. Six Goswamis of Vrindavana) – to grupa uczniów Ćajtanji Mahaprabhu, którzy w XVI w. stali się wpływowymi guru (mistrzami duchowymi) gaudija wisznuizmu, praktykując surowe wyrzeczenia i poświęcenie w bhaktijodze oraz tworząc liczne dzieła literackie filozoficzno-religijne krysznaizmu. Byli to:Rupa Goswamin (ur. 1489 w Dźoszohor, zm. w 1564 we Vrindavanie) – święty i jeden z najważniejszych teologów gaudija wisznuizmu, guru, poeta i filozof. Jeden z przywódców grupy Sześciu Goswaminów. Uznawany za inkarnację Rupy Mandżariego – pasterza bydła i wiecznego sługi Kryszny.
  Teolog – specjalizacja akademicka, której tematem jest systematyczne, wykorzystujące metody filozoficzne, historyczne i in., studium objawionych prawd religijnych dotyczących Boga oraz Jego relacji do świata, w myśl maksymy (łac.) fides quaerens intellectum - wiara szukająca zrozumienia. Najczęściej związana z chrześcijaństwem. Poprzez zapożyczenie, czasem teologami nazywa się nauczycieli innych religii, jak judaizm czy islam.

  Gopala Bhatta Goswamin (ur. 1503, zm. 1578) – święty i teolog gaudija wisznuizmu, jeden z Sześciu Goswaminów.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Według Bhakti Ratnakara Gopala spotkał po raz pierwszy Ćajtanję Mahaprabhu w 1510, podczas podróży Mahaprabhu po Indiach południowych. Wówczas miał sposobność służenia Ćajtanji przez kilka miesięcy. Tak duże było przywiązanie Gopali do Ćajtanji, że na wiadomość o wyjeździe guru Gopala pogrążył się w takiej rozpaczy, że Ćajtanja zgodził się zostać kilka dni dłużej dla niego. To w tym czasie Gopala miał mieć wizję, podczas której Ćajtanja objawił się mu jako awatara Najwyższej Osoby Boga, czyli Kryszny i powiedział mu, aby udał się do Vrindavanu, gdzie spotka Rupę Goswaminiego i Sanatanę Goswaminiego, którzy wprowadzą go w zasady bhaktijogi.

  Hari (w sanskrycie; हरि), dosłownie: złocisty) to w hinduizmie, sikhizmie i religii rawidasi jedno ze świętych imion Boga.Guru (dewanagari गुरु) – w religiach dharmicznych przywódca wspólnoty, przewodnik duchowy i nauczyciel, szanowany, a czasem nawet czczony jako wcielenie bóstwa.

  Gopala chciał od razu jechać do Vrindavanu, jednak Ćajtanja kazał mu zostać w domu i służyć rodzicom. Gopala wypełnił polecenie guru, opiekując się rodzicami aż do ich śmierci w wiele lat później. Uczył się retoryki, poezji, gramatyki sanskrytu oraz Wedanty od swojego wuja Prabhodanandy Saraswatiego. Po śmierci rodziców Gopala wyjechał do Vrindavanu, gdzie spotkał Rupę i Sanatanę Goswamich, którzy przyjęli go jak brata. Ćajtanja ucieszył się na wiadomość o tym i przesłał Gopali kilka swoich rzeczy osobistych, które Gopala czcił jako świętość. Ćajtanja wysłał również list, w którym polecił Gopali, aby poświęcił się tworzeniu krysznaickiej literatury religijnej. Później Gopala pomagał Sanatanie przy pisaniu książki Hari Bhakti Wilasa. Gopala polecił swojemu uczniowi Śriniwasie Aćarji, aby zawiózł dzieła literackie Sześciu Goswaminów do Bengalu.

  Vrindavan (hindi: वृन्दावन, trl. Vṛndāvan, trb. Wryndawan; ang. Vrindavan; także: Wrindawana, Brindawan, Brindawana) – miejscowość w stanie Uttar Pradesh powstała w miejscu mitycznego lasu o tej samej nazwie. Położona jest 15 km od miasta Mathura, w pobliżu autostrady Agra-Delhi. W 2001 roku miasto Vrindavan liczyło 56 618 mieszkańców.Bhaktijoga – określenie duchowej praktyki z kręgu hinduizmu (m.in. wisznuizmu) polegające na rozwijaniu miłosnego związku (bhakti) z Bogiem.

  W świątyni Radha Raman we Vrindavanie czczony jest posążek Kryszny, który sam Bóg miał „cudownie” utworzyć ze świętego czarnego kamienia, w podarunku dla Gopali Bhatty.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Gopala Bhatta Goswami (ang.)
 • Świątynia Radha Raman (ang.)
 • Warto wiedzieć że... beta

  Sanskryt (dewanagari: संस्कृतम् saṃskṛtam; sa.msk.rtaa bhaa.saa, od sa.m+k.r: zestawiać, składać; bhaa.saa: język; język uporządkowany, w przeciwieństwie do języków naturalnych prakrytów, tzn. ludowych o nieuporządkowanej gramatyce) – język literacki starożytnych, średniowiecznych i wczesnonowożytnych Indii. Należy do indoaryjskiej gałęzi indoirańskiej grupy rodziny języków indoeuropejskich. Pomimo powszechnego w Europie przekonania, iż jest językiem martwym, jak łacina, zasadniczo nim nie jest, gdyż nie tylko jest jeszcze stale używany w ceremoniach religijnych hinduizmu, ale także istnieją niewielkie grupy osób deklarujące go jako ich jedyny język ojczysty (według spisów ludności z 1999 roku – ok. 3000 osób na 900 mln ludności Indii). Czynione są też próby rewitalizacji tego języka poprzez tworzenie sanskryckich neologizmów na określenie współczesnych terminów, np. technicznych (np. telewizja, sanskr. duuradarshana). Jest też uznawany od 1949 roku za jeden z 13 konstytucyjnych języków Republiki Indii (obecnie 23 – 2008 r.). Dlatego właściwsze jest określenie go jako język wegetujący niż jako martwy.
  Krysznaizm – początkowo odrębna religia w łonie hinduizmu, później (po uznaniu Kryszny za awatara Wisznu) forma wisznuizmu, w której źródłem wszechrzeczy – isztadewatą czyli Bogiem osobistym – jest Kryszna. Dla wyznawców Gaudija wisznuizmu Kryszna jest Najwyższą Osobą Boga i źródłem dziesięciu swoich inkarnacji (awatarów) (w tym również Wisznu).
  Poezja (z gr. ποίησις, poíesis – tworzenie, wytwórczość, sztuka poetycka) – wieloznaczny termin, współcześnie stanowiący przede wszystkim określenie dzieł literackich nienapisanych prozą lub synonim liryki.
  Gramatyka (z greki [τέχνη] γραμματική) – dział językoznawstwa zajmujący się badaniem reguł, które rządzą generowaniem wyrazów i zdań języka. W zakres gramatyki wchodzą: fonologia, morfologia oraz składnia. Terminem tym określa się także sam zbiór reguł określających zasady tworzenia poprawnych wypowiedzi, zatem można powiedzieć, że każdy język ma własną gramatykę.
  Awatara (także Awatar) (dewanagari अवतार, transliteracja avatāra, ang. avatara, zstąpienie, zejście, inkarnacja) – w hinduizmie wcielenie (inkarnacja) bóstwa, które zstępuje z nieba na ziemię w postaci śmiertelnej – ludzkiej, zwierzęcej lub hybrydalnej, w celu przywrócenia ładu na ziemi (dharma).
  Sanatana Goswamin (ang. Sanatana Goswami) (ur. w 1488 w Jessore, zm. w 1558 n.e. we Vrindavanie) to święty w gaudija wisznuizmie, jeden z przywódców grupy Sześciu Goswaminów, popularyzator bhaktijogi, pisarz i teolog.
  Kryszna (dewanagari कृष्ण, trl. kṛṣṇa, ang. Krishna ) – Bóg w hinduizmie. W Bhagawadgicie opisany jest jako Najwyższa Istota i Najwyższy Bóg. Kryszna i związane z nim opowieści pojawiają się w wielu filozoficznych i teologicznych dziełach hinduizmu. Chociaż te opisy różnią się szczegółami, związanymi z daną tradycją, to zasadnicza charakterystyka jest zawsze taka sama. Opisuje ona boskie wcielenie (inkarnację), pasterskie dzieciństwo i młodość, a następnie bohaterskiego wojownika i nauczyciela. Ogromna popularność Kryszny w Indiach spowodowała, że także różne niehinduistyczne religie, pochodzące z Indii, znają to imię.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.649 sek.