• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Gomer - syn Jafeta

  Przeczytaj także...
  Rifat (hebr. ריפת) – postać starotestamentowa z Księgi Rodzaju, syn Gomera (Rdz 10,3). W 1 Księdze Kronik (1 Krn 1,6) jego imię zapisano w formie Difat (דיפת).Jafet (hebr. יֶפֶת/יָפֶת) – według biblijnej Księgi Rodzaju jeden z trzech synów Noego, brat Sema i Chama, symboliczny przodek Indoeuropejczyków lub szerzej, ludów Północy.
  Kimmerowie (Kimerowie, Kimmeriowie, Kimmeryjczycy) to koczowniczy lud pochodzący najprawdopodobniej z terenów Krymu (stolica w Opuk) i przyległych do Krymu części dzisiejszej Ukrainy, który w drugiej połowie VIII w. p.n.e. przekroczył Kaukaz, wkraczając na Bliski Wschód.

  Gomer – postać biblijna ze Starego Testamentu, syn Jafeta, ojciec Aszkanaza, Rifata i Togarmy.  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Kimerowie
 • Warto wiedzieć że... beta

  Stary Testament, Biblia Hebrajska – starsza część Biblii, przyjęta przez chrześcijaństwo z judaizmu. Judaistyczna (a za nią protestancka) wersja obejmuje 39 ksiąg (tylko hebrajskich), katolicka zawiera 46, a prawosławna w sumie 50-53 (księgi hebrajskie i greckie z Septuaginty oraz niekiedy apokryfy).
  Aszkanaz (hebr. אַשְׁכְּנַז) – według biblijnej Księgi Rodzaju jeden z trzech, najstarszy syn Gomera; braćmi jego byli Rifat i Togarma. Jest uważany za protoplastę wielu ludów indoeuropejskich, m.in.: Słowian, Germanów, Skandynawów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.624 sek.