• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Golubki

  Przeczytaj także...
  Olecko (dawniej także Margrabowa, niem. Marggrabowa lub Oletzko, od 1928 Treuburg) – miasto w północno-wschodniej części Polski w województwie warmińsko-mazurskim, powiecie oleckim, nad rzeką Legą (dawniej Oleg) i Jeziorem Oleckim Wielkim. Siedziba gminy Olecko. Stolica "Mazur Garbatych".Starosta – urząd związany z zarządzaniem jednostką administracyjną. W Polsce urząd starosty został wprowadzony podczas panowania króla Wacława II (1291-1305) z czeskiej dynastii Przemyślidów w celu sprawniejszego zarządzania krajem. Stanowisko to na przestrzeni lat zmieniało swoje znaczenie i funkcje, znane jest też w sąsiednich krajach. Obecnie w Polsce funkcja starosty oznacza osobę kierującą powiatem.
  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  Golubkiwieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie oleckim, w gminie Kowale Oleckie.

  W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa suwalskiego. Wieś wymieniana w dokumentach już w 1541 roku, kiedy to starosta straduński, Kasper von Aulack, odnowił Wojtkowi i Marcinowi z Golubia przywilej na trzy włóki. Wieś czynszowa lokowana na prawie chełmińskim na 30 włókach w roku 1564 przez starostę Wawrzynieca von Halle, (znany też jako Reinke), który sprzedał Grzegorzowi, Maciejowi, Jakubowi, Stańkowi Jędrysiowi trzy włóki sołeckie, powierzając im zadanie założenia wsi.

  Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.Wieś (łac. pagus, rus) – jednostka osadnicza o zwartej, skupionej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta (art. 2 ustawy z 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych).

  Golubki należały do parafii w Olecku. Jednoklasowa szkoła założona została w 1743 roku. W 1938 w Golubkach było 403 mieszkańców.

  Do 1954 roku miejscowość była siedzibą gminy Golubie.

  Wcześniej używane nazwy tej miejscowości: Golubie (w dokumentach można a pomylić z inną wsią o nawzie Golubie), Gollubien, Kalkhof (1938-1945).

  Bibliografia:

  Gmina Kowale Oleckie – gmina wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie oleckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie suwalskim.Województwo warmińsko-mazurskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw. Położone jest w północno-wschodniej części kraju. Siedzibą wojewody i władz samorządu województwa jest Olsztyn. Obejmuje obszar 24 173,47 km², a w 2012 r. miało 1,45 mln mieszkańców.
 • Olecko Czasy, ludzie, zdarzenia Tekst: Ryszard Demby
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Golubki, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. II: Derenek – Gżack, Warszawa 1881, s. 662.
 • Warto wiedzieć że... beta

  Powiat olecki – powiat w Polsce (województwo warmińsko-mazurskie), utworzony w 2002 roku przez podział powiatu olecko-gołdapskiego. Jego siedzibą jest miasto Olecko.
  Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich – słownik encyklopedyczny wydany w latach 1880–1902 w Warszawie przez Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego i Władysława Walewskiego; rejestrował toponimy z obszaru Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz niektórych terenów ościennych (m.in. części Śląska, czy Prus Książęcych); wielokrotnie wznawiany, stanowi cenne źródło wiadomości geograficznych, historycznych, gospodarczych, demograficznych i biograficznych.
  Województwo suwalskie – województwo w latach 1975-1998. Pod względem obszaru stanowiło drugie pod względem wielkości województwo w Polsce, po olsztyńskim. Teren tego województwa wchodzi obecnie w skład województw: warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego.
  Gmina Golubie (alt. gmina Gołubie) – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 1945-1954 w woj. białostockim (dzisiejsze woj. warmińsko-mazurskie). Nazwa gminy pochodzi od wsi Golubie (alt. Gołubie), lecz siedzibą władz gminy były Golubki (alt. Gołubki).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.