• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Golub

  Przeczytaj także...
  Drwęca (niem. Drewenz) – rzeka w północnej Polsce na Pojezierzu Mazurskim i Pojezierzu Chełmińsko-Dobrzyńskim, prawy dopływ dolnej Wisły. Długość rzeki wynosi 253 km, a powierzchnia dorzecza 5536 km². Wypływa ze wschodnich stoków Góry Dylewskiej (Czarci Jar) na wysokości 191 m n.p.m., płynie na południowy zachód i uchodzi do Wisły na wysokości 36,6 m n.p.m., a jej końcowy odcinek stanowi południowo-wschodnią granicę Torunia. Wyznacza południową granicę ziemi chełmińskiej.Wojna golubska (gołubska) – stoczona w 1422 roku pomiędzy Koroną Królestwa Polskiego i Wielkim Księstwem Litewskim a zakonem krzyżackim.
  Zakon krzyżacki – pełna nazwa: Zakon Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie (zakon krzyżacki, zakon niemiecki, łac. Ordo fratrum domus hospitalis Sanctae Mariae Theutonicorum in Jerusalem, Ordo Theutonicus, OT, niem. Orden der Brüder vom Deutschen Haus Sankt Mariens in Jerusalem, Deutscher Orden, DO) – zakon rycerski, jeden z trzech największych, obok joannitów i templariuszy, które powstały na fali krucjat w XI i XII wieku. Sprowadzony, by zapewnić bezpieczeństwo ewangelizacji Prusów, opanował militarnie obszary późniejszych Prus Wschodnich oraz dzisiejszej Łotwy i Estonii tworząc z tych ziem formację państwową Prusy Zakonne. Zakon podbił także niektóre ziemie Polski i Litwy.
  Kościół pw. św. Katarzyny
  Dawny kościół ewangelicki, ob. Szkoła Podstawowa nr 1 i dom podcieniowy

  Golub (niem. Gollub) – dawniej samodzielne miasto, obecnie dzielnica Golubia-Dobrzynia (województwo kujawsko-pomorskie), na prawym brzegu Drwęcy. Prawa miejskie posiadał w latach 13001951. W 1951 (de facto 1941) połączony z Dobrzyniem nad Drwęcą utworzył nowe miasto Golub-Dobrzyń. Jest prawie sześć razy mniejszy ludnościowo od Dobrzynia, liczącego niecałe 11 000 mieszkańców.

  Powiat golubsko-dobrzyński – powiat w Polsce (we wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Golub-Dobrzyń.Księstwo Warszawskie (fr. Duché de Varsovie, niem. Herzogtum Warschau) – istniejące w latach 1807–1815, formalnie niepodległe, jednak w rzeczywistości podporządkowane napoleońskiej Francji państwo, było namiastką państwa polskiego. Władcą suwerennym Księstwa był król Królestwa Saksonii, które wchodziło w skład Związku Reńskiego, będącego protektoratem pierwszego Cesarstwa Francuskiego.

  W 2011 r. miał 1887 mieszkańców.

  Nazwa[]

  Wg Jerzego Maciejewskiego Golub (dop. Golubia) to nazwa dzierżawcza od imienia Golub (←Gościlub)(dop. Goluba); por. Wrocław (Wrocławia) od Wrocław (Wrocława), Poznań (Poznania) od Poznan (Poznana) itp.

  Historia[]

 • 1254 – pierwsza wzmianka o Golubiu, jako własności biskupów kujawskich
 • 1293 – Golub odstąpiony Krzyżakom
 • 1300 – założenie krzyżackiego miasta
 • 13051311 – wzniesienie zamku i ustanowienie komturii
 • 1410 – zdobycie przez wojska polskie, bitwa pod murami miasta z wojskami Kawalerów Mieczowych
 • 1422 – zdobycie przez wojska polskie (Wojna golubska)
 • 1460 – zdobycie przez wojska krzyżackie pod dowództwem Bernarda Szumborskiego
 • 1462 – zdobycie przez wojska polskie pod dowództwem Ulryka Czerwonki
 • 1466 – przyłączony do Polski (Prusy Królewskie) na mocy pokoju toruńskiego jako starostwo niegrodowe
 • 16111625rezydencja Anny Wazówny (siostry Zygmunta III Wazy)
 • 17721919 – Golub pod zaborem pruskim (18071815 w Księstwie Warszawskim)
 • od 1900 – połączenie kolejowe z Bydgoszczą i Brodnicą
 • 19391945 – okupacja hitlerowska, zagłada ok. 200 Żydów golubskich, wyniszczanie polskiej inteligencji, przymusowe wpisywanie na niemiecką listę narodowościową (ok. 90% mieszkańców miasta)
 • 1941 – de facto utrata samodzielności w czasie okupacji przez połączenie z Dobrzyniem i utworzenie miasta Golub-Dobrzyń.
 • 1951 – formalna utrata samodzielności przez połączenie z Dobrzyniem i utworzenie miasta Golub-Dobrzyń
 • Golub, miasto i zamek w XVIII w.

  Główne zabytki[]

 • Zamek w Golubiu
 • gotycki kościół św. Katarzyny
 • pozostałości murów miejskich
 • zabytkowe domy, m.in. kamienica z 1635 i drewniany dom podcieniowy z 1771
 • dawny kościół ewangelicki z początku XX wieku.
 • Linki zewnętrzne[]

 • Historia Żydów w Golubiu na portalu Wirtualny Sztetl
 • Golub w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego, Tom II (Derenek – Gżack) z 1881 r.
 • Zobacz też[]

 • Golub-Dobrzyń
 • Wojna golubska
 • Dobrzyń
 • powiat golubsko-dobrzyński
 • Przypisy[]

  1. Dz. U. z 1951 r. Nr 27, poz. 200
  2. Bruzda, Sandra (2011, June 13). E-mail: Demographic data for 2011 for the left-bank part of Golub-Dobrzyń (Dobrzyń nad Drwęcą) – formerly in Congress Poland. Golub-Dobrzyń, Urząd Miasta, Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych in Golub-Dobrzyń
  3. Jerzy Maciejewski, Język ludności golubsko-dobrzyńskiej, (w:) Dzieje Golubia-Dobrzynia i okolic, red. Kazimierz Chruściński, 1979 Toruńskie Towarzystwo Kultury
  4. Mieczysław Haftka "Zamki Krzyżackie w Polsce – Szkice z Dziejów", Muzeum Zamkowe w Malborku, 1999, s.116, ISBN 83-86-206-27-6
  5. Podział administracyjny Rzeczypospolitej Polskiej: Praca zespołowa pod redakcją prof. Stanisława Srokowskiego. Warszawa: Biblioteka Samorządowca Nr 77, 1948., ss. 125, 129
  Mury obronne w Golubiu-Dobrzyniu - pozostałości murów obronnych miasta Golubia, powstałych w 1 poł. XIV w. Mury zostały wpisane do rejestru zabytków dnia 21 grudnia 1959 r. pod numerem A/140/432.<|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>,  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Gotyk – styl w architekturze i innych dziedzinach sztuk plastycznych (rzeźbie, malarstwie i sztuce sepulkralnej), który powstał i rozwinął się w połowie XII wieku we Francji (Anglosasi uważają, że w Anglii) i swoim zasięgiem objął zachodniochrześcijańską Europę.
  Dom "Pod Kapturem" w Golubiu-Dobrzyniu - dom w golubskiej części miasta, pochodzący z 2 poł. XVIII w., znajdujący się pod adresem Rynek 19.
  Biskupi włocławscy – biskupi diecezjalni i biskupi pomocniczy diecezji kujawsko-pomorskiej (1133–1818), diecezji kujawsko-kaliskiej (1818–1925) oraz diecezji włocławskiej (od 1925).
  II pokój toruński – traktat zawarty w Toruniu 19 października 1466 między Polską, a Krzyżakami, kończący wojnę trzynastoletnią, trwającą w latach 1454-1466. Oryginał dokumentu przechowywany jest na zamku w Lidzbarku Warmińskim.
  Komturia (również: komenda, komandoria) jest to podstawowa jednostka administracyjno-terytorialno-wojskowa zakonów rycerskich, zarządzana przez komtura (komandora), obejmująca najczęściej zamek wraz z przylegającym do niego dobrami ziemskimi.
  Dobrzyń nad Drwęcą (1870-1919 gmina Dobrzyń nad Drwęcą) – dawne miasto, obecnie dzielnica Golubia-Dobrzynia (województwo kujawsko-pomorskie), na lewym brzegu Drwęcy. Prawa miejskie jako odrębne miasto posiadał w latach 1789-1870 i 1919-(1941) 1951.
  Anna Waza (ur. 17 maja 1568 w Eskilstunie, zm. 26 lutego 1625 w Brodnicy) – szwedzka królewna, siostra króla Zygmunta III Wazy, starosta brodnicki i golubski.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.031 sek.