• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Goethe-Institut

  Przeczytaj także...
  Europejski System Opisu Kształcenia Językowego, ESOKJ (ang. Common European Framework of Reference for Languages, CEFR) – stopień znajomości języka obcego w określonej klasyfikacji, a więc umiejętności w mówieniu, słuchaniu, czytaniu i pisaniu. Goethe-Institut w Krakowie (niem. Goethe-Institut Krakau) – przedstawicielstwo niemieckiego instytutu kultury o tej samej nazwie, którego głównym zadaniem jest propagowanie języka oraz kultury niemieckiej w pięciu (od 2011 – w sześciu) województwach Polski Południowej wraz z Dolnym Śląskiem. Założonym w 1990 instytutem kieruje obecnie Daniel Göpfert.
  Organizacja pożytku publicznego (OPP) − termin wprowadzony w Polsce 1 stycznia 2004 przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  Goethe-Institut, nazwa spolszczona: Instytut Goethego – instytucja kultury działająca na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec jako organizacja pożytku publicznego, z centralą w Monachium, nosząca imię wybitnego niemieckiego poety Johanna Wolfganga von Goethego (1749–1832).

  Goethe-Institut w Warszawie (niem. Goethe-Institut Warschau) – oddział Goethe-Institut, niemieckiej instytucji kulturalnej, utworzony w 1990 w Warszawie. Makati – miasto na Filipinach, na wyspie Luzon, w zespole administracyjnym Manili. W 2010 roku jego populacja liczyła 529 039 mieszkańców.

  Celem założonej w 1951 roku instytucji jest popularyzacja języka niemieckiego, wspieranie międzynarodowej współpracy kulturalnej, jak również prezentowanie nowoczesnego obrazu Niemiec. Obecnie posiada ona 136 placówek i 11 biur kontaktowych w 92 państwach.

  Działalność i cele[ | edytuj kod]

  Instytut Goethego w Pradze
  Instytut Goethego w Oslo
  Instytut Goethego w Kuala Lumpur
  Instytut Goethego w Makati (Filipiny)

  Nauczanie języka niemieckiego[ | edytuj kod]

  Jednym z głównych celów działalności Goethe-Institut jest kształcenie w zakresie języka niemieckiego. We wszystkich placówkach na całym świecie regularnie oferowane są kursy języka niemieckiego, po ukończeniu których można zdawać egzamin na międzynarodowy certyfikat językowy. Program kursów dostosowany jest do ujednoliconych poziomów biegłości opisanych w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (A1, A2, B1, B2, C1, C2).

  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

  Ponadto Goethe-Institut oferuje możliwość doskonalenia zawodowego dla nauczycieli języka niemieckiego za granicą. Współpracuje z państwowymi instytucjami ich doszkalającymi, wydziałami germanistyki na uczelniach, stowarzyszeniami nauczycielskimi. Często wspólnie z nimi organizuje konferencje, seminaria, a także projekty popularyzujące język niemiecki bezpośrednio w szkołach i przedszkolach.

  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.

  Kultura[ | edytuj kod]

  Obok popularyzacji języka niemieckiego kolejnym celem działalności tej organizacji jest wspieranie międzynarodowej współpracy kulturalnej, przede wszystkim w dziedzinie architektury, sztuk plastycznych, wzornictwa i mody, literatury, muzyki, filmu, teatru, tańca i wystaw. Placówki Goethe-Institut współpracują na zasadach partnerskich z instytucjami w kraju gospodarza, organizując imprezy kulturalne, uczestnicząc w festiwalach.

  Willy Brandt, właśc. Karl Herbert Frahm (ur. 18 grudnia 1913 w Lubece, zm. 8 października 1992 w Unkel) – polityk niemiecki, działacz socjaldemokratyczny, członek SPD i jej przewodniczący w latach 1964−1987, kanclerz RFN w latach 1969−1974, laureat pokojowej Nagrody Nobla w 1971, Człowiek Roku 1970 według magazynu „Time”.Kuala Lumpur (mal. błotniste ujście) – stolica Malezji i jej największe miasto, położone w środkowej części Półwyspu Malajskiego. Kuala Lumpur tworzy specjalny, wydzielony dystrykt Kuala Lumpur. Jest to enklawa na terenie stanu Selangor.

  Biblioteka i informacja[ | edytuj kod]

  Trzecim istotnym zadaniem instytucji jest pokazywanie współczesnych Niemiec, dlatego wiele z nich posiada biblioteki, w których znaleźć można informacje o ważnych toczących się w Niemczech dyskusjach i tendencjach. Oferta bibliotek obejmuje korzystanie z Internetu, wypożyczanie książek, płyt CD, filmów, umożliwia również dostęp do wybranych baz danych oraz aktualnych gazet i czasopism. Niemieckojęzyczne zbiory posiadają także biblioteki partnerskie działające przede wszystkim w Europie Środkowej i Wschodniej.

  Biblioteka Narodowa Republiki Czeskiej (cz. Národní knihovna České republiky) – biblioteka narodowa Czech z siedzibą w Pradze. Biblioteka znajduje się w gmachu Clementinum. Jedna z najstarszych bibliotek na terenie Czech, której zbiory obejmują ponad 6,5 miliona woluminów.Johann Wolfgang von Goethe [ˈjo:han ˈvɔlfɡaŋ fɔn ˈɡø:tə] (ur. 28 sierpnia 1749 we Frankfurcie nad Menem, zm. 22 marca 1832 w Weimarze) – niemiecki poeta przełomu XVIII i XIX wieku i najwybitniejszy przedstawiciel literatury niemieckiej, a także jeden z najbardziej znaczących w skali światowej, dramaturg, prozaik, uczony, polityk, wolnomularz.

  Historia[ | edytuj kod]

  Pierwszy Goethe-Institut założono w 1951 w miejsce Akademii Niemieckiej (DA). Początkowo instytut koncentrował swoje działania na szkoleniach dla nauczycieli języka niemieckiego w innych krajach. Z początkiem lat 60. z inicjatywy dyrektora Departamentu Kultury Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Dietera Saltera, do instytutu przyłączono inne niemieckie organizacje kulturalne i z biegiem czasu idea sieci instytutów na całym świecie coraz bardziej się urzeczywistniła. Tym samym instytut stopniowo przejmował rolę centralnej niemieckiej instytucji wymiany kulturalnej za granicą. Podczas ery Brandta, na początku lat 70. partnerska współpraca na rzecz kultury stała się trzecim filarem niemieckiej polityki zagranicznej, a zarazem podstawą pracy placówek Instytutu Goethego na całym świecie. W 1976 Instytut Goethego i Auswärtiges Amt podpisały umowę ramową, na mocy której Republika Federalna Niemiec wspiera instytut, choć jednocześnie pozostaje on niezależną organizacją kulturalną.

  Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.Instytucja kultury – zakład o charakterze publicznym zajmujący się upowszechnianiem kultury, może być zarówno państwowy jak i samorządowy. Przybiera różne formy organizacji, np. teatr, kino, instytucja filmowa, muzeum, biblioteka, opera, operetka, filharmonia, orkiestra, dom kultury, ognisko artystyczne, galeria sztuki, ośrodek badań i dokumentacji.

  Po upadku żelaznej kurtyny Goethe-Institut otworzył wiele nowych oddziałów we wschodniej Europie; w 1988 w Budapeszcie, w 1990 w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki, w 1992 w Krakowie.

  W 2001 Goethe-Institut połączył się z niemiecką organizacją Inter Nationes. Instytucja ta, założona w 1952, skupiała swoją działalność przede wszystkim na kulturalnej, społecznej i politycznej komunikacji Niemiec z zagranicą w obszarze mediów. Od czasu tego połączenia Goethe-Institut jest największą niemiecką organizacją wymiany kulturalnej za granicą.

  Oslo (wym. norw. [ˈuʂˈlu], 1624–1877: Christiania, 1877–1924: Kristiania) – stolica i największe miasto Norwegii.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Witryna internetowa Goethe-Institut
 • Goethe-Institut w Polsce: Warszawa, Kraków
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.031 sek.