• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Godzinki  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Akatyst (akatist, z gr. akathistos, od a "nie" + kathiden "siedzieć") – rodzaj hymnu liturgicznego, typowego dla chrześcijańskich kościołów wschodu, zwłaszcza posługujących się językiem greckim, przede wszystkim dla Cerkwi prawosławnej. Akatyst składa się z mniejszych form poezji liturgicznej - kondakionów i ikosów (zazwyczaj 13 kondakionów i 12 ikosów). Treścią hymnu jest pochwała Jezusa Chrystusa, Matki Boskiej lub świętych, zwłaszcza męczenników. Akatysty są zawsze śpiewane na stojąco. Niekiedy stanowią zasadniczą część szczególnych nabożeństw, co dotyczy zwłaszcza najbardziej znanego Akatystu ku czci Bogurodzicy. Zbiorem akatystów jest akafistnik.Kanon (z łac. canon w tłumaczeniu: prawidło, norma) to najstarsza technika polifoniczna, oparta na ścisłej imitacji, w której melodię jednego głosu powtarzają kolejno z jednakowym opóźnieniem pozostałe głosy. Kanon to również nazwa utworu opartego na tej technice.
  Book-of-Hours-Yah5-JudasKiss.jpg

  Godzinkimodlitwa paraliturgiczna w Kościele katolickim oraz w niektórych innych związkach wyznaniowych nawiązujących do pobożności katolickiej, mająca najczęściej charakter wstawienniczy. Ułożona według godzin brewiarzowych nie stanowi natomiast elementu Liturgii godzin i najczęściej sprawowana jest w ciągu, z pominięciem podziału godzinowego. Wykonywana powinna być jako chóralny kanon dialogiczny, ale może być również modlitwą indywidualną, także recytowaną.

  Kościół katolicki – największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określane mianem katolicyzmu. Kościół katolicki jest jednym z trzech głównych nurtów chrześcijaństwa, obok Cerkwi prawosławnej i Kościołów protestanckich.Katolicyzm – doktryna Kościoła chrześcijańskiego – jedna z dwóch grup Kościołów, obok Kościoła prawosławnego, powstałych w wyniku rozłamu w Kościele chrześcijańskim w 1054 (tzw. schizmy wschodniej). Jedna z największych grup wyznań chrześcijańskich, obok prawosławia i protestantyzmu oraz ogół zasad wiary i życia religijnego do których odwołuje się Kościół Kościół katolicki wraz z Kościołami wschodnimi pozostającymi z nim w pełnej jedności, wspólnoty tradycjonalistyczne, starokatolickie oraz część anglikańskich, liberalnych i niezależnych.

  Najpopularniejsze są Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny.

  Rodzaje godzinek[ | edytuj kod]

  Teocentryczne[ | edytuj kod]

 • o Boskiej Opatrzności [1732] – ‘’Panie Boże Wszechmogący’’
 • o Boskiej Opatrzności – ‘’Wieczny Rządco Niebieskiego’’
 • do Bożego Miłosierdzia – ‘’Witam nam Boże, miłosierny Ojcze’’
 • o Chrystusie Cierpiącym "Ecce Homo" ukazanym w obrazie św. Alberta – ‘’Ecce Homo – oto Człowiek’’
 • o Duchu Świętym – ‘’Duchu, co stworzenia dzieło’’
 • o Duchu Świętym [1732] – ‘’Łaska Ducha Świętego niech nam będzie dana’’
 • o Duchu Świętym [1930] – ‘’Przenajświętszy Duchu, Boże’’
 • ku czci Boskiego Dziecięcia – ‘’Jezu, Dziecię Najświętsze’’
 • o Dzieciątku Jezus [1869] – ‘’Bądź pozdrowione Boskie Dziecię Jezus’’
 • o Grobie Bożym [1730] - ‘’Naznaczona przed wieki, gdy przyszła godzina’’
 • o Krzyżu Świętym – ‘’Opiewajmy triumf Pana, i chwałę, i męstwo’’
 • o Męce Pana Jezusa [1732] – ‘’Witaj Jezu w Ogrojcu w modłach krwią spocony’’
 • o Męce Pańskiej za dusze zmarłych - ‘’Jezu, któryś w Ogrojcu krew lał dla grzesznika’’
 • o Miłosiernym Zbawicielu – ‘’Boże Wieczny, Trójjedyny’’
 • o Nagrodzeniu czci Najświętszemu Sakramentowi przez niezbożnych ujętej [1864] – ‘’Z najczulszym rozrzewnieniem łączmy nasze pienia’’
 • o Najsłodszym Imieniu Jezus - ‘’Na imię Jezus niechaj wszelakie stworzenie’’
 • o Naysłodszym Imieniu Pana Jezusowym [1732] – ‘’Jezu wdźięcznie wspominanie’’
 • o Najświętszym Ciele i Krwi Jezusa (Eucharystyczne) – ‘’Przychodzisz na świat, o Jezu’’
 • o Nayświętszym Sakramencie [1732] – ‘’Wszelki ięzyku wysław taiemnice’’
 • o Najświętszym Sakramencie – ‘’Jezu Chryste, Zbawco świata’’
 • o Najświętszym Sercu Pana Jezusa [1881] – ‘’Zawitaj słodkie Serce’’
 • o Najświętszym Sercu Pana Jezusa [1882] – ‘’Witaj, wieczna Ozdobo niebieskich przestrzeni’’
 • o Najświętszym Sercu Pana Jezusa [1893] – ‘’Królu niebios najszczęśliwszy’’
 • o Najświętszym Sercu Pana Jezusa [1927] – ‘’Jezu, bram niebieskich chwało’’
 • o Najświętszym Sercu Pana Jezusa [1937] – ‘’O mój Jezu, rozumiem to dobrze
 • o Panie [sic!] Jezusie, Oblubieńcu każdej dusze wiernej [1634] - ‘’Jezu, wdzięczne pamiętanie’’
 • o Panu Jezusie Milatyńskim [1880] – ‘’Witaj Jezu, sczerniały krwią w sinej postawie’’
 • o Pięciu Ranach Jezusowych [1861] – ‘’Jezu wcielony mój Boże’’
 • o Przemienieniu Pańskim – ‘’Witaj Panie przemieniony’’
 • o Przenajświętszym Sakramencie Ołtarza [1935] – ‘’Uwielbiam, Cię nabożnie, Bóstwo utajone’’
 • do Trojcy Przenajświętszej [1763] - ‘’Już dzień poczyna, już słońce nadchodzi’’
 • o Trojcy Przenajświętszej [1732] – ‘’Witaj Ojcze przed wieki sam z siebie będący’’
 • wynagradzające o Najświętszym Sakramencie [1785] - ‘’Z Najświętszym Wystawieniem wesela złączajmy’’
 • Maryjne[ | edytuj kod]

 • o boleściach Matki Boskiej przy Męce i Śmierci Syna [XVIII] - ‘’Tu się żalow czas poczyna’’
 • do Familiji Pana Jezusowej - ‘’Proszę, a kogoż wzywać na pomoc będziemy?’’
 • do Najświętszej Panny Bolesnej za dusze zmarłych - ‘’Panno Najświętsza, wielkim żalem zdjęta’’
 • ku czci Matki Bożej Szkaplerznej – ‘’W obłoku widział Eliasz Matkę Zbawiciela’’
 • ku czci Matki Bożej Szkaplerznej [1861] – ‘’W raju żyje Eliasz tam gdzie Ewa żyła’’
 • o Matce Bożej Łysieckiej [1876] – ‘’O Boże, niech Ci chwała nieustanna będzie’’
 • o Niepokalanym Poczęciu NMP – [XVII] ‘’Zawitaj Pani świata’’
 • o NMP Łaskawej [1732] – ‘’Łaski pełna Márya, poćiecho w frasunku’’
 • o NMP Nieustającej Pomocy – ‘’Witaj Maryjo, wielka Matko Boga’’
 • o Pocieszeniu NMP – ‘’Do Ciebie, Panno święta, płaczliwie wołamy’’
 • o Sercu Najświętszej Panny Maryi z Góry Karmel – ‘’Witaj Serce Maryi z Karmelu świętego
 • o NMP Różańcowej – ‘’Boże, w mądrości Swojej nigdy nie pojęty’’
 • o NMP Rudeckiej [1879] – ‘’Bronił Bóg Abrahama w chaldejskim upale’’
 • o NMP Ostrobramskiej [1927] – ‘’Witaj, Maryjo Panno, Matko Stwórcy Twego’’
 • o MB Skępskiej [1927] – ‘’Zawitaj, Pani świata, Niebieska Królowa’’
 • o NMP Częstochowskiej [1867] – ‘’Ciebie świat wielbi, Matko Jezusowa’’
 • o Niepokalanym Sercu NMP [1893] – ‘’Nieba i ziemi, aniołów Królowa’’
 • o MB Bolesnej [1934] – ‘’Witaj Matko Bolesna, Boga Służebnico’’
 • o Zaśnieniu NMP [1670] - ‘’Kiedy jutrzenka wschodzi, dzień jasny przynosi’’
 • O Świętych[ | edytuj kod]

  W Kościele katolickim:

  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. Zespół klasztorny [bernardynów] w Leżajsku – zespół zabytków położony przy pl. Mariackim 8 w Leżajsku, którego początki sięgają I poł. XVII w. Wybudowany dla sprowadzonych staraniem bp. przemyskiego w 1608 roku bernardynów. W jego skład wchodzą: kościół p.w. Zwiastowania NPM (wedle tradycji zlokalizowany w miejscu ukazania się Matki Boskiej z Józefem), klasztor, cmentarz kościelny (dziedziniec odpustowy), mury obronne z basztami i bramami, folwark klasztorny (otoczenie zespołu). W kościele niezwykle cenne organy.
 • o św. Aleksym [XVIII] – ‘’Aleksy kraju włoskiego śliczny w młodości kwiecie’’
 • o św. Aniele Stróżu [1926] – ‘’Witaj Stróżu Aniele, / duszy mej Piastunie’’
 • o św. Aniołach [XVIII] – ‘’Witam Cię, wojsko nieogarnionego’’
 • o św. Aniołach Stróżach [XVIII]– ‘’Chryste Jezu, świętego Anioła Twojego’’
 • o bł. Anieli Salawie – ‘’Witaj siostro Anielo, klejnocie Krakowa’’
 • o św. Annie – ‘’Rozmyślam, Anno święta, twoje narodzenie’’
 • o św. Annie [1886] – ‘’Święta Anno uwielbiona’’
 • o św. Annie [1593] – ‘’Zdrowaś bądź Anno błogosławiona’’
 • o św. Antonim z Padwy – ‘’Gdy i niewiary błędy głosili nam wrogowie’’
 • o św. Antonim z Padwy – ‘’Portugalskie narody, skąd ten światu śliczny’’
 • o św. Antonim z Padwy [XVIII] – ‘’Wiem, gdzie wokoło ziemię opasują morza’’
 • o św. Antonim z Padwy [XVIII] – ‘’Nowa gwiazda rozświeciła’’
 • o św. Antonim z Padwy [XVIII] – ‘’Chwalmy Króla niebieskiego’’
 • o św. Antonim z Padwy [XVIII] – ‘’Wznieśmy dziękczynienia głosy’’
 • o św. Antonim z Padwy [XVIII] – ‘’Chwała Bogu nieskończona’’
 • o św. Augustynie [XVIII] – ‘’Bogu w Trójcy Jedynemu niechaj cześć i chwała’’
 • o św. Augustynie – ‘’Zawitaj jasne światło! Tyś niegdyś zaćmiony’’
 • o św. Barbarze [1732, 1927] – ‘’W ciemnościach niedowiarstwa’’
 • o św. Barnabasie – ‘’Witaj Barnabo wzorze pokuty w pustyni’’
 • o św. Bazylim Wielkim – ‘’Witay świecący ozdobą Aniele’’
 • o bł. Bogumile [1879] – ‘’Świętego Bogumiła chwalić zaczynajmy’’
 • o św. Bonifacym [1869] – ‘’Ciebie chwalimy, Boże nieskończony’’
 • o bł. Bronisławie – ‘’Witaj Panno czcigodna, Bogu ulubiona’’
 • o św. Brygitcie [1735] - ‘’Złota jutrzenka powstawa’’
 • o św. Dominiku [XVIII] – ‘’Odważny żołnierz u Boga wzięty’’
 • o św. Dominiku [XIX] - ‘’Nowy rycerz Chrystusowy’’
 • o św. Erazmie [1793] - ‘’Na świat Erazm wydany’’
 • o św. Feliksie [1887] – ‘’Szczęśliwość światu, szczęśliwy imieniem’’
 • o św. Franciszku z Asyżu – ‘’Patriarcho ubogich cnego pokolenia’’
 • o św. Idzim - Zawitaj Idzi święty, nasz wielki Patronie
 • o św. Ignacym Loyoli [1886] – ‘’Ignacy święty, idąc z rodu szlachetnego’’
 • o św. Izydorze [1860] – ‘’Chwała Ci, wielki Boże w świętym Izydorze’’
 • o św. Jacku [XVIII]– ‘’Święty Jacyncie, sługo Stwórcy swego’’
 • o św. Jacku – ‘’Cny klejnocie, / Drogi w złocie’’
 • o św. Jacku [1862] – ‘’Jacyncie święty, z familii dawnej’’
 • o św. Jadwidze Śląskiej I – ‘’Sławo po wszystkim świecie’’
 • o św. Jadwidze Śląskiej II – ‘’Święta Jadwigo! nad polskiemi niwy’’
 • o św. Janie Chrzczicielu [XVIII]– ‘’Aby mój język i głos mógł być sposobniejszy’’
 • o św. Janie Chrzcicielu [XVIII]– ‘’Jakoś na Jana łaskawyś mój, Boże’’
 • o św. Janie z Dukli [1997] – ‘’Zawitaj Janie z Dukli, chlubo polskiej ziemi’’
 • o św. Janie Kantym [1876] – ‘’Pójdźcie z ochotą wychwalajmy Pana’’
 • o św. Janie Kantym [XVIII]– ‘’Usta czyste, płomieniste’’
 • o św. Janie Nepomucenie [1858] – ‘’Mężu cnotą i cudami / Sławny, Nepomucenie’’
 • o św. Janie Nepomucenie [1857] – ‘’Światu Nepomuk daje ciebie Janie, którego’’
 • o św. Jozafacie – ‘’Witay Biskupie Przebłogosłáwiony’’
 • o św. Jozefie [1732, 1896] – ‘’Jozefie! z pokolenia Dawida wydany’’
 • o św. Józefie – ‘’Józefie, z pokolenia Dawida wybrany’’
 • o św. Józefie [1741] – ‘’Z rodu króla Dawida Józefie wybrany’’
 • o św. Józefie z Kupertynu [XVIII] – ‘’Witaj Józefie, święty franciszkaninie’’
 • o św. Judzie Tadeuszu [1732] – ‘’Chwalmy Iudę Przeświętego’’
 • o św. Kajetanie [XVIII]– ‘’Witaj klejnocie miasta Winceńskiego’’
 • o bł. Karolinie Kózkównie – ‘’Nim dzień zaświta’’
 • o św. Kindze [1865] – ‘’Księżno sarmacka Królestwa polskiego’’
 • o św. Kindze [1892] - ‘’Przesławna córko Węgier, Księżno Polskiej ziemi’’
 • o św. Marii Magdalenie [1732] – ‘’Jezu! nasz Zbawicielu’’
 • o św. Marii Magdalenie [XVIII] – Niech Magdaleno łez twoich potoki
 • o św. Michale Archaniele [XVIII] – Zguby szatana ta była przyczyna
 • o św. Michale Archaniele [1937] – Witaj Duchu potężny Święty Archaniele
 • o św. Onufryjuszu [1732] – ‘’W królewskim domu, z Monarchów zrodzony’’
 • o św. Onufrym [1880] – ‘’W czwartym stuleciu w pięknym kraju perskim’’
 • o św. Onufrym – ‘’Witaj, Onufry od Boga nazwany’’
 • o Pięciu Braciach Męczennikach – ‘’Witajcie z włoskich krajów, nasi Pustelnicy
 • o św. Rozalii [1949] – ‘’Zawitaj, wonny kwiecie, królestwa włoskiego’’
 • o bł. Salomei [1863] – ‘’Cudowny w Świętych Twoich, Wszechmogący Boże’’
 • o św. Stanisławie Biskupie [1858] – ‘’Przezacna Polskiej ozdobo Korony’’
 • o św. Stanisławie Kostce [1913] – ‘’Stanisław w niewinności aniołom zrównany’’
 • o św. Szymonie z Lipnicy – ‘’Sławimy cię, Szymonie, w Lipnicy zrodzony’’
 • o św. Tekli [XVIII] – ‘’Pierwsza panieńskiej korony ozdobo’’
 • o św. Teresie od Jezusa [XVIII]– ‘’Witam Cię, Tereso święta’’
 • o św. Teresie od Dzieciątka Jezus [1926] – ‘’Witaj w świętych Pańskich gronie’’
 • o św. Teresie od Dzieciątka Jezus – ‘’Żyłaś w domu rodzinnym jasna i szczęśliwa’’
 • o św. Antonim z Padwy [XVIII] – ‘’Nowa gwiazda rozświeciła’’
 • o św. Urszuli [1892] – ‘’Róże Chrystusa kwitnące’’
 • o św. Urszuli [XVIII] – ‘’Wam na chwałę, święte panny’’
 • o św. Walentym – ‘’Gdy Rzymem władał cesarz Klaudijusz Drugi’’
 • o św. Wilgeforcie - ‘’Witaj, światu pożądana’’
 • o św. Wincentym a Paulo – ‘’Wielbmy Sługę! Chwalmy Pana!’’
 • o św. Wincentym Ferreriuszu - ‘’Wierni wesoło pienie wyśpiewujcie’’
 • o bł. Władysławie z Gielniowa [1868] – ‘’Rodzi się temu światu w miasteczku Gielniowie’’
 • W mariawityzmie:

  Związek wyznaniowy – wspólnota powołana dla celów kultu religijnego, propagowania i nauczania określonej tradycji religijnej.Modlitwa – czynność kultowa, występująca w wielu religiach. Polega na skierowaniu swoich myśli do istoty lub istot, mogących być lub będących przedmiotem kultu (bogowie, święci, aniołowie).
 • Godzinki o świętej Marii Franciszce Kozłowskiej
 • Inne[ | edytuj kod]

 • adwentowe – ‘’W Nazarecie zamieszkała Matka Zbawiciela’’
 • bożonarodzeniowe – ‘’W Betlejem się rodzisz’’
 • dla dostąpienia szczęśliwey śmierći [1763] – ‘’Pomrzemy: to wiem pewnie: dekret ten iest Boży’’
 • za dusze zmarłych - ‘’Protestuję się, Panie, że pragnę Twe chwały’’
 • za dusze zmarłych do Przenajświętszego Sakramentu - ‘’Padam przed Tobą, Boże utajony’’
 • za zmarłych – ‘’Pokaż w Trójcy jedyny’’
 • za zmarłych [1909] – ‘’Dusze w czyśćcu zatrzymane’’
 • Nabożeństwo zastępujące godzinki o zmarłych – ‘’Boże Ojcze niebieski’’
 • Podane po nazwie i dacie incipity tekstów służą rozróżnieniu pomiędzy różnymi godzinkami o tych samych nazwach.

  Bardzo bogate godzinki księcia de Berry (fr. Les Très Riches Heures du duc de Berry) – bogato iluminowany rękopis godzinek zamówiony przez Jana de Berry około 1410 roku. Jedno z najważniejszych dzieł gotyku międzynarodowego. Manuskrypt przechowywany jest obecnie w Musée Condé (Muzeum Kondeuszy) w Chantilly.Liturgia (gr. λειτουργια – działanie na rzecz ludu) – w starożytnej Grecji działania konkretnej osoby lub społeczności na rzecz obywateli, obecnie – publiczna forma kultu religijnego, dotycząca całokształtu zrytualizowanych, zbiorowych i ściśle określonych czynności sakralnych, ustalonych przez kapłanów danej religii.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Pobożność – cecha osoby, która odznacza się głęboką wiarą i poświęca chętnie czas na spełnianie form kultu religijnego.
  Brewiarz (od łac. breviarium – skrót) – w chrześcijaństwie księga liturgiczna do odprawiania liturgii godzin, czyli codziennej modlitwy. Jest ona obowiązkowa dla wszystkich duchownych katolickich (księża, siostry zakonne, diakoni), jednak wielu świeckich również praktykuje modlitwę Liturgią Godzin. Proces powstawania brewiarza zapoczątkowany został w XVI wieku, szczególnie po soborze trydenckim (1545–1563).
  Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.
  Liturgia godzin – sięgająca czasów starożytności publiczna, wspólna chrześcijańska modlitwa liturgiczna sprawowana kilka razy w ciągu dnia.
  Mariawityzm – grupa wyznań chrześcijańskich powstała w Polsce na przełomie XIX i XX wieku, oparta na objawieniu Miłosierdzia Bożego, którego miała dostąpić polska zakonnica Feliksa Kozłowska, która po objawieniach w 1893 podjęła misję uzdrowienia polskiego duchowieństwa. Wspólnota mariawicka działała początkowo w ramach Kościoła rzymskokatolickiego zachowując jego zwyczaje i praktyki pobożnościowe, jednak w 1906, po ekskomunice nałożonej przez papieża Piusa X na założycielkę i księdza Jana Kowalskiego, została z niego wyłączona.
  Hiszpańska Biblioteka Narodowa (Biblioteca Nacional de España) – największa biblioteka w Hiszpanii i jedną z największych na świecie. Znajduje się w Madrycie, a dokładnie przy Paseo de Recoletos.
  Feliksa Magdalena Maria Franciszka Kozłowska (ur. 27 maja 1862 w Wielicznej koło Węgrowa, zm. 23 sierpnia 1921 w Płocku) − założycielka i duchowa opiekunka mariawityzmu, przez wyznawców nazywana Mateczką i uznana za świętą w Kościołach mariawickich.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.