• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Godło Watykanu

  Przeczytaj także...
  De iure (łac. według prawa) – w języku prawniczym stan zgodny z treścią norm prawnych. Często używane dla przeciwstawienia stanu de facto wobec rzeczywistości prawnej.Stolica Apostolska, Stolica Święta (łac. Sancta Sedes, wł. Santa Sede) – siedziba papieży (także papiestwo, władza zwierzchnia papieża w Kościele katolickim wraz z jej instancjami wykonawczymi, stanowiąca suwerenny podmiot prawa międzynarodowego) mieszcząca się w państwie Watykan, który jest z nią połączony unią personalną i funkcjonalną i nad którym sprawuje ona wyłączne zwierzchnictwo oraz suwerenną władzę i jurysdykcję.
  Godło – symbol wyróżniający, znak rozpoznawczy przynależności osoby bądź przedmiotu do szerszej grupy rodowej, prawnej lub społecznej, np. herb, gmerk, logo.
  Godło Stolicy Apostolskiej

  Herb Watykanu — jest oficjalnym symbolem tego państwa. Różni się detalami (odwrotna kolejność kluczy), od godła Stolicy Apostolskiej, będącej osobnym podmiotem prawa międzynarodowego, a jest powszechnie utożsamiana z państwem Watykan.

  Godłem Stolicy Apostolskiej są dwa klucze św. Piotra przewiązane czerwonym sznurem, skrzyżowane w skos, piórami na zewnątrz i ku górze, gdzie jeden jest srebrny, zaś drugi złoty, ponad którymi tiara srebrna z nałożonymi na nią trzema złotymi diademami. Spod tiary ukazuje się zdobna taśma zwana (vitae v. infule), rozłożona na boki.Papież (Ojciec Święty) (łac. Summus Pontifex, od staroż. Pontifex Maximus; wł. papa, gr. pappas; forma funkcjonująca w języku polskim pochodzi od czeskiego papež) – biskup Rzymu, zwierzchnik Kościoła katolickiego, głowa Stolicy Apostolskiej oraz Suweren Państwa Miasto Watykan. Obecnym papieżem jest Franciszek.

  Opis herbu[]

  Herb Watykanu, przedstawia w polu czerwonym dwa klucze, złoty i srebrny, skrzyżowane w skos, złączone czerwonym sznurem, umieszczone pod srebrną tiarą, uwieńczoną trzema złotymi diademami.

  Dodatkowe informacje[]

  Nadmienić trzeba, że każdy z papieży posiada swój własny herb pontyfikalny, który wkomponowany jest w panoplium, jakim jest godło Stolicy Apostolskiej. Tak więc mamy do czynienia z dwoma niezależnymi symbolami odnoszącymi się do autonomicznych podmiotów prawnych: Miasta-Państwa Watykanu, oraz do Stolicy Apostolskiej, której godło wraz z kolejnym pontyfikatem, jest dopełniane osobistym herbem papieskim i jako takie symbolizuje Stolicę Apostolską i Papiestwo.

  Watykan, Państwo Watykańskie (wł. Città del Vaticano, Stato della Città del Vaticano, łac. Status Civitatis Vaticanæ) – miasto-państwo europejskie, enklawa w Rzymie. Najmniejsze państwo świata pod względem powierzchni.Panoplia, l.p. panoplium (armatura, spolia hostium) (z greckiego πανοπλια) – motyw dekoracyjno-symboliczny złożony najczęściej z broni białej i uzbrojenia ochronnego (tarcz, mieczy, zbroi, hełmów, często stylizowanych na spartańskie) i ułożonych w płaszczyźnie pionowej, symetrycznie wokół tarczy z herbem właściciela.

  W każdym herbie papieskim (a także herbie kardynała kamerlinga) klucze są umieszczone w kolejności charakterystycznej dla herbu Stolicy Apostolskiej.

  Zobacz też[]

 • Watykan
 • Flaga Watykanu
 • Hymn Watykanu
 • Godło Stolicy Apostolskiej
 • Linki zewnętrzne[]

 • Godło Stolicy Apostolskiej i herby Watykanu
 • Herby Stolicy Apostolskiej i Watykanu
 • Pieczęć państwa Watykan
 • Donald Lindsay Galbreath, A Treatise on Ecclesiastical Heraldry (W. Heffer and Sons, 1930), p. 9; Bruno Bernhard Heim, Heraldry in the Catholic Church: Its Origin, Customs and Laws (Van Duren 1978 ISBN 9780391008731), p. 54; Heraldry Society of Great Britain; Michel Pastoureau, "Keys" in Philippe Levillain, The Papacy: An Encyclopedia (Routledge 2002 ISBN 9780415922302), vol. 2, p. 891
 • Tiara – papieska korona, składająca się z trzech diademów (z tego powodu zwana też w łac. triregnum), wysadzana kamieniami szlachetnymi i perłami, ozdobiona na szczycie małym krzyżem. W tej formie używana od przełomu XIII/XIV wieku aż do 1965 roku, czyli do pontyfikatu Pawła VI, który przekazał ją na cele charytatywne. Tiara widnieje nadal w godle Watykanu. Benedykt XVI jako pierwszy papież wycofał ją jednak z herbu papieskiego (zastąpił ją mitrą i paliuszem).Pontyfikat – w Kościele katolickim okres sprawowania władzy przez papieża lub biskupa. Pochodzi od łac. słowa pontifex (pol. budowniczy mostów), a oznaczającego pontyfika – kapłana należącego do kapłańskiego kolegium w starożytnym Rzymie. Termin pontificatus oznaczający początkowo władzę pontyfika przeniesiono później na władzę papieża i biskupa.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Flaga Watykanu. Żółty i biały zostały uznane za kolory papieskie na początku XIX w. przez papieża Piusa VII. Oficjalnie powstała 7 czerwca 1929 na mocy traktatów laterańskich. Składa się z dwóch pól ułożonych w pionie o równych kształtach i wymiarach. Pole po lewej stronie jest złote (żółte) - kolor jako symbol złota /metalu szlachetnego/ bądź słońca /jako coś boskiego, w niebiosach, symbol bogactwa, mocy i dobra/, prawe pole jest białe (dawniej srebrne); jako symbol czystości i ziemi odnowionej przez Chrystusa. Na białej części widnieją klucze do niebios Św. Piotra (pierwszego papieża); złoty i srebrny. Klucze związane są na dole czerwonym sznurem, na górze "ukoronowane" papieską tiarą. Kolejność kluczy jest taka, jak w herbie państwowym (odwrotna dla wzoru godła Stolicy Apostolskiej). Flaga Watykanu uznawana jest za flagę Kościoła katolickiego.
  Kamerling, Kamerling Świętego Kościoła Rzymskiego (łac. Camerarius Sanctae Romanae Ecclesiae – Skarbnik Świętego Kościoła Rzymskiego) w Kościele katolickim – kardynał, który kieruje Kamerą Apostolską. Zarządza on sprawami zwyczajnymi Kościoła oraz troszczy się o dobra i prawa doczesne Stolicy Apostolskiej w okresie wakansu, a także przejmuje administrację Watykanu.
  Diadem (stgr. διάδημα diádēma) – złota lub srebrna przepaska na głowę, zwykle wysadzana drogimi kamieniami, oznaka władzy królewskiej, książęcej lub duchownej, albo noszona jako ozdoba.

  Reklama