• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Godło Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

  Przeczytaj także...
  Komunizm (od łac. communis – wspólny, powszechny) – system społeczno-ekonomiczny, w którym nie istnieje własność prywatna środków produkcji, a całość wytworzonych dóbr jest w posiadaniu wspólnoty, której członkowie są równi.Uszczerbienie (zaprysk, abatement) – wprowadzenie w herbie zmian mających odróżniać go od wersji podstawowej herbu nieuszczerbionego.
  II Rzeczpospolita (II RP) – Rzeczpospolita Polska w latach 1918–1945, od odzyskania suwerenności państwowej w 1918 do wycofania uznania międzynarodowego dla Rządu RP na uchodźstwie w konsekwencji wykonania porozumień między mocarstwami wielkiej trójki na konferencji jałtańskiej w 1945.

  Godło Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Herb PRL) – jeden z symboli państwowych Polski Ludowej (tj. RP lat 1944-1952 i PRL lat 1952-1989).

  Historia i symbolika[]

  Godło PRL było uszczerbionym, poprzez odjęcie korony z godła heraldycznego, przedwojennym jego wizerunkiem z polskiego herbu państwowego z 1927 roku. Korona z głowy orła usunięta została z powodów ideologicznych (w rozumieniu komunistycznych władz symbolizowała bowiem monarchię, a zatem była elementem konserwatywnym i reakcyjnym).

  Godło – symbol wyróżniający, znak rozpoznawczy przynależności osoby bądź przedmiotu do szerszej grupy rodowej, prawnej lub społecznej, np. herb, gmerk, logo.Godło Polski, jest obowiązującym symbolem Rzeczypospolitej Polskiej, obok flagi i hymnu. Jego archetypem jest dynastyczny herb Piastów – pierwszych władców Polski.

  Tak zmodernizowany herb II RP, funkcjonował od 1944. Aktem normatywnym, regulującym wygląd godła PRL, był art. 89 ust. 1 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 22 lipca 1952 roku. Później herb poprawiano jeszcze w 1955 i 1980 roku.

  31 grudnia 1989 roku weszła w życie zmiana konstytucji, która przywróciła koronę w godle Polski, jak również nazwę państwa "Rzeczpospolita Polska". Jednakże w tej też postaci godło było stosowane aż do 22 lutego 1990, kiedy weszła w życie ustawa z dnia 9 lutego 1990 roku o zmianie przepisów o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadzająca nowy wzór godła.

  Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (konstytucja stalinowska, konstytucja lipcowa) – polska konstytucja uchwalona przez Sejm Ustawodawczy 22 lipca 1952, opublikowana 23 lipca 1952, weszła w życie 23 lipca 1952 z mocą obowiązującą od 22 lipca 1952 i zmieniona z dniem 1 stycznia 1990 w Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. Opracowana w pierwotnej postaci według wzoru stalinowskiej konstytucji ZSRR z 1936.Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) – oficjalna nazwa państwa polskiego w latach 1952–1989. Uprzednio, w latach 1945–1952 ten sam organizm państwowy funkcjonował jako podmiot prawa międzynarodowego pod nazwą Rzeczpospolita Polska. Państwo to w okresie 1945-1989 propagandowo i kolokwialnie określane było jako Polska Ludowa.

  Galeria[]

 • Herb Polski Ludowej wprowadzony z końcem lat 40. XX wieku

 • Herb PRL wprowadzony ustawą z dnia 7 grudnia 1955 roku

 • Trybuna honorowa z zachowanym godłem PRL na placu Defilad w Warszawie

 • Zobacz też[]

 • Godło Rzeczypospolitej Polskiej
 • Orzeł w ludowym Wojsku Polskim
 • Przypisy

  1. Ostatnia wersja.
  2. Alfred Znamierowski: Insygnia, symbole i herby polskie. Warszawa: Świat Książki, 2003, s. 109-130. ISBN 83-7311-601-X.
  3. Następnie od 21 lutego 1976 r. art. 103.
  4. Dz. U. z 1990 r. Nr 10, poz. 60
  5. Dz. U. z 1955 r. Nr 47, poz. 314

  Linki zewnętrzne[]

 • Dekret z dnia 7 grudnia 1955 roku o godle i barwach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 1955 r. Nr 47, poz. 314, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 roku o godle, barwach i hymnie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. z 1980 r. Nr 7, poz. 18)
 • Polska Ludowa – potoczna nazwa państwa polskiego w okresie rządów Polskiej Partii Robotniczej, a następnie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i zależności od ZSRR w latach 1944-1989.Rzeczpospolita Polska (RP) – oficjalna nazwa Polski od drugiej połowy XVII wieku do 1795, w latach 1918–1952 i od 1989.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Herbem państwowym lub krajowym nazywamy charakterystyczny znak, symbol państwa, ustalony według określonych reguł heraldycznych.
  Świat Książki sp. z o.o. – polskie wydawnictwo z siedzibą w Warszawie, założone w 1994, należące do grupy Weltbild.
  Bielik zwyczajny, bielik (Haliaeetus albicilla) – gatunek dużego ptaka drapieżnego z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) (podrodzina myszołowy lub orłany). Błędnie nazywany orłem.  
  Nowela grudniowa (Ustawa z dnia 29 grudnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej) – uchwalona w dniu 29 grudnia 1989 przez tzw. "sejm kontraktowy" nowelizacja Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.
  Alfred Znamierowski (ur. 21 czerwca 1940 w Warszawie), wnuk Czesława Znamierowskiego, polski dziennikarz, heraldyk i weksylolog. Studiował geografię na Uniwersytecie Warszawskim.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.032 sek.