• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Godów - gmina

  Przeczytaj także...
  Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).Euroregion Śląsk Cieszyński (cz. Euroregion Těšínské Slezsko) – euroregion na granicy polsko-czeskiej, który powstał 22 kwietnia 1998 w celu wspierania współpracy transgranicznej w tym obszarze. Obecnie obejmuje on powierzchnię około 1400 km², a zamieszkuje go około 630 tys. osób. Najważniejszym miastem Euroregionu jest Cieszyn, zaś największym Jastrzębie-Zdrój.
  Województwo śląskie – jednostka samorządu terytorialnego i jednostka podziału administracyjnego Polski o powierzchni 12 333,09 km², położona na obszarze Niziny Śląskiej, Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, Kotliny Oświęcimskiej, Pogórza Zachodniobeskidzkiego, Beskidów Zachodnich. Obejmuje wschodnią część historycznych ziem Górnego Śląska i część zachodniej Małopolski, w tym Zagłębie Dąbrowskie, Zagłębie Krakowskie, Żywiecczyznę i Częstochowę. Zamieszkuje je 4,62 mln osób. Jest województwem o najwyższym stopniu urbanizacji i gęstości zaludnienia. Siedzibą władz województwa są Katowice.

  Godówgmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie wodzisławskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie katowickim. Gmina należy do Euroregionu Śląsk Cieszyński, mimo iż nie leży w granicach historycznych Śląska Cieszyńskiego.

  Województwo katowickie – jedno z 49 województw istniejących w latach 1975-1998. Jego obszar wynosił 6650 km² (20 miejsce w Polsce), a ludność w 1998 3 894 900 mieszkańców. W 1998 dzieliło się na 43 miasta i 46 gmin. Graniczyło z 5 województwami: od zachodu z opolskim, od północy z częstochowskim, od wschodu z woj. kieleckim i krakowskim, a od południa z bielskim. Granica południowo-zachodnia stanowiła granicę państwową Czechosłowacją a od 1 stycznia 1993 z Czechami.Gołkowice (niem. Golkowitz) – druga co do wielkości wieś gminy Godów w województwie śląskim, w powiecie wodzisławskim.

  Siedziba gminy to Godów.

  Według danych z 24 stycznia 2012 r. gminę zamieszkiwało 13 140 osób.

  Struktura powierzchni[]

  Według danych z roku 2005 gmina Godów ma obszar 38,08 km², w tym:

  Wodzisław Śląski (niem. Loslau, cz. Vladislav, łac. Vladislavia) – miasto w południowej Polsce, w województwie śląskim w pobliżu granicy z Czechami, ośrodek administracyjny powiatu wodzisławskiego. Położone geograficznie na Płaskowyżu Rybnickim (będącym częścią Wyżyny Śląskiej), nad rzeką Lesznicą, historycznie zaś na Górnym Śląsku.Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.
 • użytki rolne: 69%
 • użytki leśne: 8%
 • Gmina stanowi 13,23% powierzchni powiatu.

  Demografia[]

  Dane z 24 stycznia 2012:

 • Piramida wieku mieszkańców gminy Godów w 2014 roku.

 • Piramida wieku Gmina Godow.png

  Gospodarka[]

  Planowane dochody budżetu gminy: 30.283.010,00 zł – stan na 24.01.2012 r.

  Planowane dochody budżetu gminy na 1 mieszkańca: 2.304,64 zł/osoba – stan na 24.01.2012 r.

  Łaziska – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie wodzisławskim, w gminie Godów. Miejscowość ta zajmuje powierzchnię 775 ha i zamieszkuję ją 1718 mieszkańców. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie katowickim. Dla odróżnienia od miasta Łaziska Górne spotyka się cztery różne wersje pełnej nazwy wsi: "Łaziska Wodzisławskie", "Łaziska Rybnickie", "Łaziska Śląskie" i "Łaziska nad Olzą".Skrzyszów – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie wodzisławskim, w gminie Godów. Powierzchnia miejscowości wynosi 1156 ha i zamieszkuje ją 3652 mieszkańców ( stan 24.01.2012 r.).

  Planowane wydatki budżetu gminy: 30.927.754,96 zł – stan na 24.01.2012 r.

  Planowane wydatki budżetu gminy na 1 mieszkańca: 2.353,71 zł/osoba – stan na 24.01.2012 r.

  Stopa bezrobocia dla powiatu wodzisławskiego: 10,2% – stan na 30.09.2011 r.

  Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Godów: 492 – stan na 24.01.2012 r. (z wyłączeniem spółek zarejestrowanych w KRS)

  Infrastruktura[]

  Długość dróg na terenie gminy łącznie: 105,4 km, w tym:

  Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.Powiat wodzisławski – powiat w Polsce (województwo śląskie), reaktywowany w 1999 r. w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Wodzisław Śląski. Powiat wodzisławski jest drugim najgęściej zaludnionym powiatem ziemskim w Polsce.
  gminnych: 78,6 km (w tym: zbiorcze – 1,6 km, lokalne – 77,0 km) powiatowych: 26,8 km

  Miejscowości[]

  W skład gminy Godów wchodzą sołectwa:

 • Godów
 • Gołkowice
 • Krostoszowice
 • Łaziska
 • Skrzyszów
 • Skrbeńsko
 • Podbucze
 • Sąsiednie gminy[]

  Gorzyce, Jastrzębie-Zdrój, Mszana, Wodzisław Śląski. Gmina sąsiaduje z Czechami.

  Urodzeni w gminie Godów[]

 • Marian Dziędziel
 • Zbigniew Wodecki
 • Franciszek Pieczka
 • Przypisy

  1. Strona Gminy Godów (pol.). Strona Urzędu Gminy Godów. [dostęp 2012-03-29].
  2. Portal Regionalny i Samorządowy REGIOset (pol.). regioset.pl. [dostęp 2010-09-14].
  3. http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Godow, w oparciu o dane GUS.

  Linki zewnętrzne[]

 • Oficjalny serwis gminy Godów
 • Serwis społeczności gminy Godów
 • Oficjalny System Informacji Przestrzennej Gminy Godów
 • Gmina Gorzyce – gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie wodzisławskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie katowickim.Godów (niem. Godow) – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie wodzisławskim, siedziba gminy Godów.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  Zbigniew Wodecki (ur. 6 maja 1950 w Krakowie) – polski piosenkarz, muzyk instrumentalista (skrzypce, trąbka), kompozytor, aktor i prezenter telewizyjny.
  Gmina Mszana (do 1954 gmina Połomia) – gmina wiejska położona we wschodniej części powiatu wodzisławskiego na terenie województwa śląskiego. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie katowickim. Siedzibą gminy jest Mszana. Przez gminę przepływają potoki Kolejówka, Mszanka i Szotkówka. Gmina Mszana leży w strefie nadgranicznej.
  Śląsk Cieszyński (cz. Těšínské Slezsko, niem. Teschener Schlesien) – kraina historyczna w Polsce i Czechach, obejmująca południowo-wschodnią część Śląska, skupioną wokół miasta Cieszyn i rzeki Olzy. Jego obszar to ok. 2280 km², obecnie teren ten zamieszkuje ponad 800 tysięcy ludzi (463 tysiące po stronie czeskiej plus ok. 350 tysięcy osób po polskiej). Granice regionu ukształtowały się wraz z powstaniem kasztelanii cieszyńskiej po raz pierwszy wzmiankowanej w 1155 roku, następnie region utrwalił się w postaci księstwa, które począwszy od piętnastego wieku poczęło tracić okresowo lub na stałe terytorialną jedność, pomimo tego przez dłuższy czas wśród mieszkańców utrzymywało się wspólne poczucie więzi.
  Jastrzębie-Zdrój (śl. Jastrzymbje–Zdrůj, niem. Bad Königsdorff-Jastrzemb) – miasto na prawach powiatu, na Górnym Śląsku, położone w południowej części województwa śląskiego. Jeden z ośrodków centralnych aglomeracji rybnickiej i Rybnickiego Okręgu Węglowego. Liczy 92 105 mieszkańców (stan na 31.12.2011), a jego powierzchnia zajmuje 88,62 km².
  Skrbeńsko – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie wodzisławskim, w południowej części gminy Godów. Miejscowość zajmuje powierzchnię 119 ha.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.