• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Gnumeric

  Przeczytaj także...
  Miguel de Icaza (ur. 1972 w mieście Meksyk) - programista meksykański, aktywny działacz na rzecz rozwoju projektów free software i open source, twórca m.in. projektu GNOME i Mono.Programowanie liniowe – klasa problemów programowania matematycznego, w której wszystkie warunki ograniczające oraz funkcja celu mają postać liniową. Warunki ograniczające mają postać:
  Ranga – w najprostszej wersji numer kolejny obserwacji statystycznej w próbie po uporządkowaniu obserwacji według wartości jednej ze zmiennych. Zwykle stosuje się uporządkowanie rosnące i numerowanie od 1.

  Gnumericwolny arkusz kalkulacyjny stanowiący część pakietu biurowego GNOME Office, który z kolei należy do środowiska GNOME. W zamierzeniach autorów ma stanowić zamiennik dla zastrzeżonych programów, takich jak Microsoft Excel, na którym jest wzorowany. Cechuje się licznymi funkcjami. Głównymi autorami Gnumerica są Miguel de Icaza i Jody Goldberg.

  Test statystyczny - formuła matematyczna pozwalająca oszacować prawdopodobieństwo spełnienia pewnej hipotezy statystycznej w populacji na podstawie próby losowej z tej populacji.Odchylenie standardowe – klasyczna miara zmienności, obok średniej arytmetycznej najczęściej stosowane pojęcie statystyczne.

  Formaty plików[ | edytuj kod]

  Gnumeric może importować i eksportować dane w wielu różnych formatach, m.in. Excel, XML, HTML, Applix, Quattro Pro, PlanPerfect, Sylk, DIF, GNU Oleo, SC/Xspread, StarOffice/OpenOffice.org i Lotus 1-2-3. Pliki w formacie Gnumerica są dokumentami języka znaczników XML skompresowanymi za pomocą kompresora gzip.

  Lotus 1-2-3 – arkusz kalkulacyjny opracowany przez przedsiębiorstwo Lotus Development Corporation (obecnie część IBM).Microsoft Excel (pełna nazwa Microsoft Office Excel) - arkusz kalkulacyjny produkowany przez firmę Microsoft dla systemów Windows i MacOS. Pierwsza wersja programu przeznaczona dla Windows trafiła na rynek w roku 1987 i stała się przebojem. Postępujący sukces rynkowy programu sprawił, że w roku 1993 programy pakietu Microsoft Office zostały przeprojektowane tak, by przypominać wyglądem arkusz Excel. Od wersji 5 wydanej w 1993 program zawiera wbudowany język Visual Basic. Od wersji 4.0 dostępny w wersji polskiej.

  Analiza danych– procedury statystyczne[ | edytuj kod]

  Gnumeric cechuje się bardzo bogatym zestawem funkcji związanych ze statystyką. Są to między innymi:

 • Rysowanie histogramów
 • Rangowanie
 • Percentyle
 • Współczynnik korelacji Pearsona
 • Kowariancja
 • Testy statystyczne
 • test F
 • test Z
 • Analiza regresji
 • regresja wieloraka
 • Analiza wariancji (ang. ANOVA)
 • Jednoczynnikowa analiza wariancji
 • Wieloczynnikowa analiza wariancji
 • Analiza szeregów czasowych
 • wygładzanie średnią ruchomą
 • wygładzanie wykładnicze
 • Statystyki opisowe (ang. descriptive statistics), m.in.:
 • średnia
 • mediana
 • moda
 • odchylenie standardowe
 • kurtoza
 • skośność
 • maksimum
 • minimum
 • Analiza danych – solver[ | edytuj kod]

  Podobnie jak Microsoft Excel, Gnumeric wyposażony jest w solver. Umożliwia on rozwiązywanie zadań programowania liniowego i, w szczególności, zadań programowania całkowitoliczbowego.

  Statystyka (niem. Statistik, „badanie faktów i osób publicznych”, z łac. [now.] statisticus, „polityczny, dot. polityki”, od status, „państwo, stan”) – nauka, której przedmiotem zainteresowania są metody pozyskiwania i prezentacji, a przede wszystkim analizy danych opisujących zjawiska, w tym masowe.Regresja − metoda statystyczna pozwalająca na badanie związku pomiędzy wielkościami danych i przewidywanie na tej podstawie nieznanych wartości jednych wielkości na podstawie znanych wartości innych.

  Wersje[ | edytuj kod]

 • 1.4 Pierwsza wersja dostępna dla systemu Microsoft Windows
 • 1.6.3 – wersja stabilna
 • 1.7.12 (nazwa kodowa: "Rocks for Rob, Roses for Harlan") – wersja testowa. Ostatnia wersja z 4 września 2007
 • 1.8.2 wydana w marcu 2008 (nie od razu dla wszystkich systemów operacyjnych).
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Microsoft Excel
 • OpenOffice.org Calc
 • KSpread
 • Quattro Pro
 • Lotus 1-2-3
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Gnumeric (ang.). [dostęp 2017-02-26].
  2. Gnumeric, www.gnome.org [dostęp 2017-11-23] (ang.).

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Strona domowa arkusza Gnumeric (ang.)
 • Dokumentacja (ang.)
 • Pełna lista obsługiwanych formatów (ang.)
 • Historia arkuszy kalkulacyjnych
 • XML (ang. Extensible Markup Language, w wolnym tłumaczeniu Rozszerzalny Język Znaczników) – uniwersalny język formalny przeznaczony do reprezentowania różnych danych w strukturalizowany sposób.Jednoczynnikowa analiza wariancji jest testem statystycznym służącym do porównywania średnich w wielu populacjach. Nazwa metody pochodzi od algorytmu postępowania przy testowaniu układu hipotez. Całkowita wariancja (zmienność wyników) dzielona jest na część pochodzącą z różnic między populacjami (zabiegami) oraz część pochodzącą z różnic między wynikami wewnątrz populacji (błąd losowy).
  Warto wiedzieć że... beta

  Pakiet biurowy – zbiór programów komputerowych służących do typowych zastosowań biurowych, takich jak edycja tekstu, wykonywanie obliczeń księgowych, czy obsługa baz danych, które są sprzedawane jako jeden zintegrowany produkt.
  Percentyl – kwantyl rzędu k/100, gdzie k=1, … , 99. Intuicyjnie mówiąc, percentyl jest wielkością, poniżej której padają wartości zadanego procentu próbek.
  Kurtoza (z gr. κυρτός, kyrtos, kurtos - wydęty) - jedna z miar spłaszczenia rozkładu wartości cechy. Definiuje się ją następującym wzorem:
  Quattro Pro - arkusz kalkulacyjny rozwijany obecnie przez firmę Corel. Nazwa, oznaczająca w języku włoskim "cztery", jest żartobliwym nawiązaniem do konkurencyjnego arkusza Lotus 1-2-3. Również kodowa nazwa rozwijanej wersji 1.0, Buddha, nawiązywała do nazwy Lotus. W 1990 roku nazwa została zmieniona z Quattro na Quattro Pro.
  GNOME Office – zestaw aplikacji biurowych dla środowiska GNOME. W przeciwieństwie do innych pakietów biurowych (jak KOffice, OpenOffice.org czy Microsoft Office) wchodzące w jego skład aplikacje nie są ze sobą ściśle związane, a sama definicja tego, z czego składa się Gnome Office nie jest ścisła. Integrację między niektórymi programami zestawu zapewniają tzw. komponenty Bonobo.
  Microsoft Windows (ang. windows „okna”, IPA: [maɪkɹoʊsɑːft ˈwɪndoʊz]) – rodzina systemów operacyjnych stworzonych przez firmę Microsoft. Systemy rodziny Windows działają na serwerach, systemach wbudowanych oraz na komputerach osobistych, z którymi są najczęściej kojarzone.
  Analiza wariancji (ANOVA - od ang. analysis of variance) to metoda statystyczna, służąca do badania obserwacji, które zależą od jednego lub wielu działających równocześnie czynników. Metoda ta wyjaśnia, z jakim prawdopodobieństwem wyodrębnione czynniki mogą być powodem różnic między obserwowanymi średnimi grupowymi. Analiza wariancji została stworzona w latach dwudziestych przez Ronalda Fishera.

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.37 sek.