Gmina miejsko-wiejska

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Gmina miejsko-wiejska (dawniej miasto-gmina, gmina połączona z miastem) – gmina, w skład której wchodzi miasto oraz wsie.

Gmina Święta Katarzyna (od 1 stycznia 2010 gmina Siechnice) – dawna gmina wiejska (1945-1996), a następnie gmina miejsko-wiejska (1997-2009) istniejąca w latach 1945-2009 w woj. wrocławskim (w obu postaciach) i dolnośląskim. Siedzibą władz gminy była wieś Święta Katarzyna.Miasto (od prasłow. „местьце", „mě́sto"–„miejsce”) – historycznie ukształtowana jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem (w przemyśle lub w usługach) prowadzącą specyficzny miejski styl życia.

Siedzibą gminy miejsko-wiejskiej jest zazwyczaj miasto, wyjątkiem jest gmina Nowe Skalmierzyce, której siedziba mieści się we wsi Skalmierzyce. Od 1999 do 2009 roku drugą gminą miejsko-wiejską z siedzibą we wsi była gmina Święta Katarzyna z siedzibą w Świętej Katarzynie i miastem Siechnice. 1 stycznia 2010 roku siedzibę gminy przeniesiono do miasta Siechnice, a gminę przemianowano na gminę Siechnice.

Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.Gmina obwarzankowa – określenie gminy wiejskiej mającej siedzibę w nienależącym do niej mieście (odrębnej gminie miejskiej), ukute w 2013 roku przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Zdefiniowano 158 takich gmin, z czego 14 miało siedzibę w mieście na prawach powiatu. W opublikowanym w 2013 raporcie „Ocena sytuacji samorządów lokalnych” resort administracji wskazał na wysokie koszty utrzymywania podwójnej administracji i występowanie zjawiska pasażera na gapę – mieszkańca płacącego podatki w gminie wiejskiej, ale korzystającego z usług miejskich. Propozycja włączania gmin obwarzankowych w struktury miejskie nie spotkała się z entuzjazmem władz tych gmin, które wskazują na nieopłacalność takiego przedsięwzięcia. W odpowiedzi ministerstwo zapowiedziało przygotowanie nowych przepisów, dzięki którym taka integracja stałaby się bardziej opłacalna, zaznaczając jednocześnie, że łączenie się powinno być dobrowolne. Do lipca 2015 tylko jedna gmina obwarzankowa – Zielona Góra – została połączona z miastem, powodując jednocześnie zmianę granic powiatowych, ponieważ Zielona Góra jest miastem na prawach powiatu.

Zobacz też[ | edytuj kod]

 • gmina miejska
 • gmina wiejska
 • gmina wiejska o miejskich uprawnieniach finansowych
 • gmina obwarzankowa
 • Gmina wiejska o miejskich uprawnieniach finansowych (lub gmina wiejska o charakterze miejskim) − rodzaj jednostki administracyjnej funkcjonującej w okresie II Rzeczypospolitej w latach 1924–1939, kontynuowanej następnie w okresie PRL w latach 1946-1954 (ostatnie nadania uprawnień odbyły się w 1950 roku).Wieś (łac. pagus, rus) – jednostka osadnicza o zwartej, skupionej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta (art. 2 ustawy z 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych).
  Warto wiedzieć że... beta

  Gmina Siechnice (do 31 grudnia 2009 gmina Święta Katarzyna) – gmina miejsko-wiejska w województwie dolnośląskim, w powiecie wrocławskim. Siedzibą gminy jest miasto Siechnice.
  Święta Katarzyna (niem. Kattern) – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie wrocławskim, 9 kilometrów na południowy wschód od centrum Wrocławia, w gminie Siechnice, do 31.12.2009 siedziba gminy Święta Katarzyna.
  Gmina Nowe Skalmierzyce (1934-54 gmina Skalmierzyce Nowe) – gmina miejsko-wiejska w województwie wielkopolskim i w powiecie ostrowskim z siedzibą we wsi Skalmierzyce. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie kaliskim.

  Reklama