• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Gmina katastralna

  Przeczytaj także...
  Podatek – obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez związek publicznoprawny (państwo, jednostka samorządu terytorialnego) bez konkretnego, bezpośredniego świadczenia wzajemnego. Zebrane podatki są wykorzystywane na potrzeby realizacji zadań publicznych.Nieruchomość gruntowa (grunt) – część powierzchni ziemi, która stanowi odrębny przedmiot własności (art. 46 KC, zob. też art. 4 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Grunt jest rodzajem nieruchomości i zarazem rzeczą w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
  Drugi kataster gruntowy Galicji tzw. Metryka Franciszkańska – powstał na podstawie patentu cesarza Franciszka II z dnia 23 grudnia 1817. Podstawowym elementem katastru gruntowego była parcela katastralna czyli część gruntu należąca do tego samego posiadacza, stanowiąca ten sam użytek lub grunt wolny od podatku. Kataster rejestrował zmiany kształtu, powierzchni i kategorii gruntu oraz służył celom fiskalnym i innym celom gospodarki. Stanowił także podstawę zakładania w sądach ksiąg gruntowych dla każdej gminy katastralnej, które składały się z wykazów hipotecznych oznaczonych dla poszczególnych nieruchomości.

  Gmina katastralna jest to jednostka podziału kraju do celów podatkowych.

  Gospodarka – całokształt działalności gospodarczej prowadzonej w danym regionie (gospodarka regionalna), kraju (gospodarka narodowa) lub na całym świecie (gospodarka światowa). Działalność ta polega na wytwarzaniu dóbr i świadczeniu usług zgodnie z potrzebami ludności. Najprostszy podział gospodarki wyróżnia trzy sektory: usługi, przemysł, rolnictwo.Franciszek II (I) Habsburg (niem. Franz II. (I.) Joseph Karl, ur. 12 lutego 1768 we Florencji, zm. 2 marca 1835 w Wiedniu) – w latach 1792-1806 ostatni Święty Cesarz Rzymski (pot. rzymsko-niemiecki), król Czech i Węgier w latach 1792-1835, pierwszy cesarz Austrii (jako Franciszek I) 1804-1835. Syn cesarza Leopolda II i Marii Ludwiki Burbon, księżniczki hiszpańskiej. Ojciec cesarza Austrii Ferdynanda I oraz Marii Ludwiki, drugiej żony Napoleona Bonaparte.

  Austria[ | edytuj kod]

  Kataster austriacki powstał 23 grudnia 1817 roku w oparciu o patent (dekret) cesarza Franciszka II o podatku gruntowym. Podstawowym elementem katastru gruntowego była parcela katastralna, czyli część gruntu należąca do tego samego posiadacza, stanowiąca ten sam użytek lub grunt wolny od podatku. Kataster rejestrował zmiany kształtu, powierzchni i kategorii gruntu oraz służył celom fiskalnym i innym celom gospodarki. Stanowił także podstawę zakładania w sądach ksiąg gruntowych dla każdej gminy katastralnej, które składały się z wykazów hipotecznych oznaczonych dla poszczególnych nieruchomości. Gmina katastralna jest odpowiednikiem dzisiejszego obrębu ewidencyjnego.

  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. ACK Cyfronet AGH, Leksykon pojęć dot. komunalizacji mienia – Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa – BIP MK, www.bip.krakow.pl [dostęp 2018-06-14] (pol.).
  2. Adam Jolly, Professional Property Briefing: Croatia, GMB Publishing Ltd, 2006, ISBN 978-1-84673-001-6 [dostęp 2018-06-14] (ang.).
  3. Monika Mika, HISTORIA KATASTRU POLSKIEGO, INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Nr 6/2010, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 75–85 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi [dostęp 2018-06-14].
  4. Tomasz Adamczyk, Justyna Jasioáek, ANALIZA DOKUMENTACJI KATASTRU GRUNTOWEGO BYàEJ GMINY HREBENNE, „Nr 1/III/2012, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 19–30 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi”, 2012, s. 22.
  5. Monika Mika, Monika Siejka, BADANIE ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY RÓŻNICĄ POWIERZCHNI KATASTRALNEJ I EWIDENCYJNEJ, A JEJ WARTOŚCIĄ USTALONĄ NA PODSTAWIE PRZECIĘTNYCH CEN TRANSAKCYJNYCH NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH JEDNOSTEK EWIDENCYJNYCH MIASTA KRAKOWA, „Nr 2/II/2013, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 111–121 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi”, 2013.
  Obręb ewidencyjny jest jednostką powierzchniową podziału kraju wyodrębnioną dla celów ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości), dla której zakłada się odrębny operat ewidencyjny. Jest częścią składową jednostki ewidencyjnej, utworzoną dla potrzeb związanych z techniką zakładania i prowadzenia ewidencji gruntów i budynków.Sąd – we współczesnych demokratycznych systemach prawnych jest niezawisłym organem państwowym, powołanym do stosowania prawa w zakresie rozstrzygania sporów między podmiotami pozostającymi w sporze, a także decydowania o przysługujących uprawnieniach oraz dokonywania innych czynności określonych w ustawach lub umowach międzynarodowych. Wyposażony jest w atrybut niezawisłości (nie podlega innym organom władzy) i funkcjonuje w szczególnej, procesowej formie.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.