• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Gmina Zaboryszki

  Przeczytaj także...
  Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).Królestwo Polskie (ros. Царство Польское, Carstwo Polskoje), potocznie Królestwo Kongresowe, Kongresówka – kadłubowe państwo polskie istniejące w latach 1815-1832, a później do 1918 r. jako część składowa Imperium Rosyjskiego. Zostało utworzone decyzją kongresu wiedeńskiego. Wbrew obiegowym opiniom Królestwo Polskie było państwem suwerennym i niepodległym (do 1832 r.), posiadającym własną konstytucję, Sejm, wojsko, monetę i szkolnictwo z Uniwersytetem Warszawskim, a czynności urzędowe odbywały się w języku polskim. Polskę łączyły z Rosją - osoba Monarchy (każdorazowy Imperator Rosji był jednocześnie Królem Polski i pod takim tytułem występował w Królestwie) oraz polityka zagraniczna, należąca do prerogatyw królewskich. Koroną królestwa była Polska Korona Cesarska. 26 lutego 1832 roku król Mikołaj I Romanow zniósł konstytucję Królestwa zastępując ją Statutem Organicznym, który likwidował Sejm i samodzielną armię, znosił unię międzypaństwową i włączał Królestwo do cesarstwa na zasadzie autonomii administracyjnej, przywrócił urząd namiestnika sprawującego władzę cywilną i wojskową.
  Powiat suwalski - powiat w Polsce (województwo podlaskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Suwałki. W czasach II Rzeczypospolitej powiat o tej samej nazwie, ale o innych graniach, wchodził w skład województwa białostockiego.

  Gmina Zaboryszki (od 1952 gmina Szypliszki) – dawna gmina wiejska istniejąca do 1952 roku w woj. białostockim. Nazwa gminy pochodzi od wsi Zaboryszki, lecz siedzibą gminy były Szypliszki.

  Za czasów Królestwa Polskiego gmina należała do powiatu suwalskiego w guberni suwalskiej. W okresie międzywojennym gmina Zaboryszki należała do powiatu suwalskiego w woj. białostockim. Po wojnie gmina zachowała przynależność administracyjną. 25 czerwca 1952 roku do gminy Zaboryszki przyłączono część obszaru znoszonej gminy Andrzejewo; równocześnie sama gmina Zaboryszki została zniesiona przez przemianowanie na gminę Szypliszki.

  Gmina Andrzejewo – dawna gmina wiejska istniejąca de facto do 1941 roku (de jure do 1952 roku ) w woj. białostockim. Nazwa gminy pochodzi od wsi Andrzejewo, lecz siedzibą gminy były Jeziorki.Gubernia suwalska (ros. Сувалкская губерния; lit. Suvalkų gubernija) była jednostką podziału terytorialnego Rosji w Królestwie Kongresowym istniejącą w latach 1867–1915.

  Historia[]

  Wójtowie[]

  1. Józef Staśkiewicz (1912-1913)
  2. Stanisław Senda (1918–1920)
  3. Józef Jakubanis, zam. Lipniak (do września 1939)

  Członkowie rady gminnej, wybrani w 1920 roku[]

 • Kazimierz Burzyński
 • Wincenty Chrapowicki
 • Antoni Gref
 • Andrzej Jakubanis, zam. Lipniak
 • Władysław Kuczyński, zam. Gilusznik
 • Leon Lutkiewicz
 • Józef Motulewicz
 • Józef Staśkiewicz
 • Jan Wasilewski
 • Konstanty Wąsewicz
 • Stanisław Zdancewicz
 • Bolesław Zdancewicz
 • Liczba ludności gminy[]

  Przypisy

  1. Od 1919 jednostka administracyjna nowo utworzonego polskiego woj. białostockiego; w czasie II wojny światowej przejściowo poza administracją polską.
  2. do 24 czerwca 1952 roku
  3. Główny Urząd Statystyczny w Warszawie: Województwa centralne i wschodnie Rzeczypospolitej Polskiej - podział na gminy według stanu z dnia 1.IV 1933 roku, Książnica-Atlas, Lwów 1933
  4. Postanowienie z 17 (29) września 1866, ogłoszone 5 (17) stycznia 1867 (Dziennik Praw, rok 1866, tom 66, nr 219, str. 279)
  5. Postanowienie z 29 grudnia 1867 (10 stycznia 1868), ogłoszone 8 (20) lutego 1868 (Dziennik Praw, rok 1868, tom 67, nr 228, str. 359)
  6. Dz. U. z 1952 r. Nr 29, poz. 200

  Bibliografia[]

 • Tadeusz Radziwonowicz „O samorządach gminnych w powiecie suwalskim w latach 1918–1920; Materiały z sesji naukowej „Z tradycji powiatu suwalskiego 1918–1939”, z 29 stycznia 2009
 • Województwo białostockie – jednostka administracyjna Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej istniejąca w latach 1944-1975. Powstała poprzez reaktywację 22 sierpnia 1944 r. dekretem Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 21 sierpnia 1944 r. o trybie powołania władz administracji ogólnej I i II instancji przedwojennego województwa białostockiego. Na podstawie umowy między Rzecząpospolitą Polską i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o polsko-radzieckiej granicy państwowej, zawartej przez Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej i rząd ZSRR w Moskwie, w dniu 16 sierpnia 1945 r. od województwa odpadła wschodnia część, obejmująca większą część powiatów grodzieńskiego i wołkowyskiego oraz skrawki powiatów sokólskiego i augustowskiego.Województwo białostockie – województwo II Rzeczypospolitej istniejące w latach 1919–1939 ze stolicą w Białymstoku.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Szypliszki (lit. Šipliškė) – wieś w Polsce położona na Pojezierzu Wschodniosuwalskim (zachodnia część Pojezierza Litewskiego), w województwie podlaskim, w powiecie suwalskim, w gminie Szypliszki.
  Gmina Szypliszki (lit. Šipliškės valsčius; do 1952 gmina Zaboryszki ) - gmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie suwalskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie suwalskim.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.03 sek.