• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Gmina Wyznaniowa Starozakonnych w RP

  Przeczytaj także...
  Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie – gmina żydowska z siedzibą w Warszawie, będąca członkiem Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP. Swoim zasięgiem obejmuje wschodnią Polskę.Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP (ZGWŻ) – związek wyznaniowy o strukturze federacji gmin żydowskich liczący ponad 1200 członków. Jest drugą co do liczebności organizacją żydowską w Polsce.
  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  Gmina Wyznaniowa Starozakonnych w RPżydowski związek wyznaniowy (gmina wyznaniowa) z siedzibą w Warszawie, której założycielem i obecnym prezesem jest Bolesław Szenicer.

  Gmina powstała we wrześniu 2003 roku i została zarejestrowana na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o gwarancjach wolności sumienia i wyznania - w opozycji do Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP, który działa w oparciu o ustawę o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w RP z roku 1997.

  Związek wyznaniowy – wspólnota powołana dla celów kultu religijnego, propagowania i nauczania określonej tradycji religijnej.Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania – obowiązująca w Rzeczypospolitej Polskiej ustawa zwykła stanowiąca podstawowy reżim prawny dla problematyki z zakresu swobód światopoglądowych, głównie religijnych. Choć została przyjęta przez Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, została utrzymana w mocy pod rządami Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. Już w momencie uchwalenia uznana została za jeden z najnowocześniejszych normatywów z zakresu wolności sumienia w Europie, uwzględniających międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka. Ustawa ta stanowiła przełom w polityce wyznaniowej Polski Ludowej, proklamowała równouprawnienie obywateli religijnych i niereligijnych (art. 1 ust. 3), stwierdziła, iż państwo ma charakter świecki, neutralny w sprawach religii i przekonań (art. 10 ust. 1), zanegowała zasadę zwierzchnictwa państwa nad związkami wyznaniowymi (art. 11), otworzyła drogę do rejestracji związków wyznaniowych w oparciu o enumeratywnie określone kryteria (art. 30-38). Do czołowych twórców ustawy należeli prof. Michał Pietrzak, Grzegorz Rydlewski i Aleksander Merker. W 20. rocznicę jej uchwalenia ustawa stała się przedmiotem szerokiej dyskusji naukowej na VI Ogólnopolskim Zjeździe Prawa Wyznaniowego w Kamieniu Śląskim zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego.

  Za główne zadanie gmina stawia sobie: kultywowanie religii i tradycji mojżeszowej oraz dążenie do ochrony i rewaloryzacji wszelkiego rodzaju judaików, w tym zabytków architektury i miejsc kultu religijnego oraz dorobku piśmienniczego i artystycznego.

  Gmina wydaje własny miesięcznik Głos Gminy Starozakonnych, gdzie poruszane są obecne problemy polskich Żydów oraz życiu członków gminy. W ramach gazety wydawana jest też Biała Księga, gdzie nagłaśnia się i piętnuje niszczenie zabytków kultury żydowskiej w Polsce.

  Na czele gminy stoi Bolesław Szenicer, były dyrektor cmentarza żydowskiego przy ul. Okopowej. Usunięty z tego stanowiska przez Gminę Wyznaniową Żydowską w Warszawie.

  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.Bolesław Szenicer (ur. 20 listopada 1952 w Warszawie) – działacz społeczności żydowskiej w Polsce, wieloletni dyrektor cmentarza żydowskiego w Warszawie, fundator i prezes Fundacji Gęsia, zajmującej się restauracją zabytków żydowskich w Polsce, przewodniczący założonej przez siebie w 2003 Gminy Wyznaniowej Starozakonnych w RP, polski polityk lewicowy i socjalistyczny (były członek PPS i PPP) oraz narodowy (wiceprzewodniczący PPN), dziennikarz (Głos Starozakonnych, Co z tą Polską), publicysta.

  Adres gminy[]

 • ul. Gibalskiego 21,
 • 01-190 Warszawa
 • www: starozakonni.w.interia.pl • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Judaizm – religia monoteistyczna, której podstawą jest wiara w jednego Boga (osobowego, niepodzielnego, będącego bytem niematerialnym, bezcielesnym i wiecznym), będącego nie tylko Stwórcą świata, ale także jego stałym „nadzorcą”, czy też „opiekunem”. Bóg ten zawarł z ludem Izraela wieczyste przymierze, obiecując ochronę i pomoc w zamian za podporządkowanie się jego nakazom.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.033 sek.