• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie

  Przeczytaj także...
  Synagoga im. Zalmana i Rywki Małżonków Nożyków w Warszawie – jedyna czynna przedwojenna synagoga w Warszawie, która przetrwała II wojnę światową, znajdująca się przy ulicy Twardej 6.Kahał (hebr. קהלה kehilla – zgromadzenie, gmina) – wyrażenie z języka jidysz oznaczające gminę, formę organizacji społeczności żydowskiej. Słowo to oznacza zarówno samo skupisko ludności, wewnętrznie zorganizowane i posiadające władzę, jak i grupę władz gminy.
  Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP (ZGWŻ) – związek wyznaniowy o strukturze federacji gmin żydowskich liczący ponad 1200 członków. Jest drugą co do liczebności organizacją żydowską w Polsce.
  Siedziba Gminy Wyznaniowej Żydowskiej przy ul. Twardej 6

  Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawiegmina żydowska z siedzibą w Warszawie, będąca członkiem Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP. Swoim zasięgiem obejmuje Warszawę oraz część wschodniej Polski.

  Stanisław Krajewski (ur. 10 stycznia 1950 w Warszawie) – polski filozof żydowskiego pochodzenia, matematyk i publicysta, działacz mniejszości żydowskiej w Polsce.Lesław Piszewski (ur. 1958) – polski działacz społeczności żydowskiej, w latach 1997-1999 przewodniczący i od 2014 wiceprzewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, od 2014 przewodniczący Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP, zawodowo związany z obrotem nieruchomościami.

  Opis[]

  Gmina została reaktywowana jesienią 1997 i obecnie zrzesza 500 członków. Główną synagogą jest ortodoksyjna synagoga Małżonków Nożyków, natomiast osoby identyfikujące się z reformowanym nurtem judaizmu spotykają się w synagodze mieszczącej się w kamienicy w Alejach Jerozolimskich 53.

  Piotr Krzysztof Kadlčik (ur. 11 stycznia 1962 w Warszawie) – polski filolog, tłumacz i działacz społeczności żydowskiej, działacz opozycji demokratycznej w PRL.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  Zgodnie z Prawem Wewnętrznym, członkiem gminy może stać się każdy, kto nie jest wyznawcą religii innej niż judaizm i przynajmniej jedno z jego dziadków jest Żydem.

  Naczelnym rabinem Warszawy jest Michael Schudrich, do 2013 rabinem pomocniczym był Tyson Herberger.

  W gminie funkcjonują m.in. mykwa (w podziemiach synagogi), klub seniora oraz Chewra Kadisza – Bractwo Pogrzebowe, które wykonuje swoją pracę bezpłatnie i w prywatnym czasie.

  Rabin (hebr. רַבִּי rabbī) – podstawowa funkcja religijna w judaizmie. Rabbi to hebrajskie słowo oznaczające mistrza. We współczesnym judaizmie tradycyjnym rabin jest jednocześnie administratorem gminy wyznaniowej, odpowiedzialnym za prowadzenie nabożeństw, szkoły zwanej cheder i opiekę nad domem modlitwy, czyli synagogi, oraz pełni funkcję duchowego ojca, doradcy, sędziego i interpretatora prawa religijnego w gminie. Nie jest on jednak namaszczonym przez Boga duchownym i jego autorytet opiera się wyłącznie na wiedzy i „bogobojności”.Mykwa (Mykłe) (hebr. מקווה) – w judaizmie zbiornik z bieżącą wodą (niekiedy basen) do ablucji oraz mycia naczyń skalanych nieczystością rytualną. Od średniowiecza łączona była z łaźnią, również określaną tym tytułem.

  W budynku obok synagogi działa m.in. koszerna stołówka oraz cheder. Gmina wydaje kwartalnik „Kolbojnik. Biuletyn Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie”, którego archiwalne numery (od 2011) są dostępne bezpłatnie w formacie PDF na jej stronie internetowej.

  W 2005 uruchomiono filię warszawskiej gminy żydowskiej w Lublinie, której przewodniczy Roman Litman.

  PDF (ang. Portable Document Format, przenośny format dokumentu) – format plików służący do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych, stworzony i promowany przez firmę Adobe Systems. Język opisu pliku PDF jest okrojoną wersją języka programowania PostScript wzbogaconą o elementy hipertekstowe.Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.

  Zarząd główny[]

 • Przewodniczący: Anna Chipczyńska
 • Wiceprzewodniczący: Lesław Piszewski
 • Skarbnik: Anna Bakuła
 • Członkowie Zarządu: Grażyna Majer, Anna Dodziuk, Piotr Kadlčik, Paweł Lewandowski
 • Komisja Rewizyjna: Krzysztof Izdebski, Jakub Herczyński, Mirosław Klary
 • Sąd Polubowny: Stanisław Krajewski, Waldemar Piekarski, Tomasz Śniegocki
 • Przypisy

  1. Rafał Dajbor. Gmina Wyznaniowa Żydowska. „Stolica”. 4, s. 29, kwiecień 2015. 
  2. Rafał Dajbor. Gmina Wyznaniowa Żydowska. „Stolica”. 4, s. 31, kwiecień 2015. 
  3. Biuletyn Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie
  Michael Joseph Schudrich (ur. 15 czerwca 1955 w Nowym Jorku) – polsko-amerykański rabin, od 8 grudnia 2004 naczelny rabin Polski.Judaizm – religia monoteistyczna, której podstawą jest wiara w jednego Boga (osobowego, niepodzielnego, będącego bytem niematerialnym, bezcielesnym i wiecznym), będącego nie tylko Stwórcą świata, ale także jego stałym „nadzorcą”, czy też „opiekunem”. Bóg ten zawarł z ludem Izraela wieczyste przymierze, obiecując ochronę i pomoc w zamian za podporządkowanie się jego nakazom.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Anna Dodziuk (ur. 7 sierpnia 1947 w Warszawie) – polska psychoterapeutka, publicystka i redaktor żydowskiego pochodzenia, w okresie PRL działaczka opozycji demokratycznej, współzałożycielka i w latach 1982-1989 redaktor Tygodnika Mazowsze. Założyła i kieruje Pracownią Psychoterapii i Psychoedukacji „Prometea” przy Stowarzyszeniu Profilaktyk Problemowej PROFIPRO.
  Lublin (łac. Lublinum, jid. לובלין, lit. Liublinas, ros. Люблин) – miasto na prawach powiatu, stolica województwa lubelskiego. Położona na Wyżynie Lubelskiej nad rzeką Bystrzycą, historycznie w Małopolsce.
  Tyson Herberger, he. טייסון הרברגר (ur. 13 grudnia 1978 w Traverce City) – amerykański rabin pracujący w Polsce.
  Aleje Jerozolimskie – jedna z głównych i najdłuższych ulic Warszawy, biegnąca od mostu Poniatowskiego do południowo-zachodnich granic miasta, i dalej m.in. przez Pruszków. Od ronda Zesłańców Syberyjskich do ulicy Łopuszańskiej są częścią Obwodnicy Etapowej Warszawy.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.03 sek.