• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Gmina Tolmin

  Przeczytaj także...
  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Biblioteka Narodowa Izraela (hebr. הספרייה הלאומית; dawniej: Żydowska Biblioteka Narodowa i Uniwersytecka, hebr. בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי) – izraelska biblioteka narodowa w Jerozolimie.
  Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.

  Tolmingmina w Słowenii. W 2010 roku liczyła 11 716 mieszkańców.

  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

  Miejscowości[ | edytuj kod]

  Miejscowości wchodzące w skład gminy Tolmin:

  Słowenia, Republika Słowenii (słoweń. Slovenija, Republika Slovenija) – państwo położone w Europie Środkowej, posiadające dostęp do Morza Adriatyckiego. Słowenia należy do NATO od 29 marca 2004, jest też członkiem UE od 1 maja 2004 roku.Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
 • Bača pri Modreju,
 • Bača pri Podbrdu,
 • Bukovski Vrh,
 • Daber,
 • Dolenja Trebuša,
 • Dolgi Laz,
 • Dolje,
 • Drobočnik,
 • Čadrg,
 • Čiginj,
 • Gabrje,
 • Gorenja Trebuša,
 • Gorenji Log,
 • Gorski Vrh,
 • Grahovo ob Bači,
 • Grant,
 • Grudnica,
 • Hudajužna,
 • Idrija pri Bači,
 • Kal,
 • Kamno,
 • Kanalski Lom,
 • Klavže,
 • Kneške Ravne,
 • Kneža,
 • Koritnica,
 • Kozaršče,
 • Kozmerice,
 • Kuk,
 • Lisec,
 • Ljubinj,
 • Logaršče,
 • Loje,
 • Modrej,
 • Modrejce,
 • Most na Soči,
 • Obloke,
 • Pečine,
 • Petrovo Brdo,
 • Podbrdo,
 • Podmelec,
 • Polje,
 • Poljubinj,
 • Ponikve,
 • Porezen,
 • Postaja,
 • Prapetno,
 • Prapetno Brdo,
 • Roče,
 • Rut,
 • Sela nad Podmelcem,
 • Sela pri Volčah,
 • Selce,
 • Selišče,
 • Slap ob Idrijci,
 • Stopnik,
 • Stržišče,
 • Temljine,
 • Tolmin – siedziba gminy,
 • Tolminske Ravne,
 • Tolminski Lom,
 • Trtnik,
 • Volarje,
 • Volčanski Ruti,
 • Volče,
 • Zadlaz-Čadrg,
 • Zadlaz-Žabče,
 • Zakraj,
 • Zatolmin,
 • Znojile,
 • Šentviška Gora,
 • Žabče.
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. „Statistični letopis Republike Slovenije”. XLIX (2010), s. 518–521, 2010. Vojka Vuk Dirnbek - redaktor. Lublana: Statistični urad Republike Slovenije. ISSN 1318-5403 (słoweń.). 
  2. „Statistični letopis Republike Slovenije”. XLIX (2010), s. 522–524, 2010. Vojka Vuk Dirnbek - redaktor. Lublana: Statistični urad Republike Slovenije. ISSN 1318-5403 (słoweń.). 
  Kuk, kok, kucharz okrętowy – osoba gotująca dla załogi na jednostce pływającej, legitymujący się świadectwem wydanym przez urząd morski. Do pomocy posiada tzw. wachtę gospodarczą. Do obowiązków kuka należy przygotowywanie posiłków (w miarę możliwości różnorodnych), dbanie o to by nie zabrakło składników do potraw oraz pitnej wody. W zakres obowiązków kucharza okrętowego nie wchodzi obsługa podczas posiłków i sprzątanie po nich. Stanowisko pracy kucharza nazywa się kambuz.Polje - duże, kotlinowate zagłębienie o wyrównanym dnie, ograniczonym ze wszystkich stron wyraźnymi zboczami; charakterystyczny element rzeźby krasowej.
  Warto wiedzieć że... beta

  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.
  International Standard Serial Number, ISSN czyli Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego – ośmiocyfrowy niepowtarzalny identyfikator wydawnictw ciągłych tradycyjnych oraz elektronicznych. Jest on oparty na podobnej koncepcji jak identyfikator ISBN dla książek, ISAN dla materiałów audio-wideo. Niektóre publikacje wydawane w seriach mają przyporządkowany zarówno numer ISSN, jak i ISBN.
  Grant – wsparcie finansowe lub pozafinansowe dla osoby bądź organizacji, mające za zadanie realizację określonego celu (najczęściej naukowego, artystycznego lub społecznego), które najczęściej jest przyznawane przez poszczególne państwa, ich organy (głowy państw, rządy, samorządy, agencje państwowe), organizacje międzynarodowe (UNESCO, ONZ, Unia Europejska), instytucje organizacji międzynarodowych (Komisja Europejska, Rada Europy), uczelnie wyższe, związki wyznaniowe, rozmaite fundacje, stowarzyszenia. Często granty są oferowane przez poszczególne firmy (np. Apple, Nokia, Deloitte, Sony Ericsson, Volkswagen) najczęściej na realizację projektów, które dotyczą przedmiotu działalności tych firm. Znacznie rzadziej granty są udzielane przez osoby prywatne.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.