Gmina Szczakowa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Gmina Szczakowa (1942–45 gmina Dąbrowa Narodowa) – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 1934-1954 w woj. krakowskim (dzisiejsze woj. małopolskie). Siedzibą władz gminy była Szczakowa, która stanowiła odrębną gminę miejską.

Trzebinia (niem. Triebnitz) – miasto w woj. małopolskim, w powiecie chrzanowskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Trzebinia.Powiat chrzanowski – powiat w Polsce w województwie małopolskim, odtworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Chrzanów. Powiat chrzanowski powstał po raz pierwszy w latach 1853/54 jako jeden z dwóch powiatów Wielkiego Księstwa Krakowskiego w Królestwie Galicji.

Gmina zbiorowa Szczakowa została utworzona 1 sierpnia 1934 roku w powiecie chrzanowskim w woj. krakowskim z dotychczasowych jednostkowych gmin wiejskich: Ciężkowice, Długoszyn i Dąbrowa. Gmina składała się z dwóch oddzielnych części bez styku terytorialnego, przedzielonych obszarem miasta Szczakowa – zachodniej (Dąbrowa Narodowa i Długoszyn) i wschodniej (Ciężkowice z przysiółkami Dobra i Pieczyska).

Chrzanów – miasto w woj. małopolskim, w powiecie chrzanowskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Chrzanów. Wchodzi w skład Jaworznicko-Chrzanowskiego Okręgu Przemysłowego.Dobra - najmniejsza dzielnica Jaworzna. Położona jest w północnej części miasta. Graniczy z dzielnicą Wilkoszyn na południu, na wschodzie z Ciężkowicami, na północy z dzielnicami Szczakowa oraz Pieczyska, na zachodzie ze Śródmieściem i Niedzieliskami.

W 1939, w następstwie okupacji, wcielona do III Rzeszy. 1 stycznia 1942 zniesiona i przekształcona w gminę Dąbrowa Narodowa bez Ciężkowic, które włączono do gminy Trzebninia (a w związku z jej zniesieniem do nowo utworzonej gminy Siersza) oraz części Ciężkowic (Pieczyska), które włączono do miasta Szczakowa.

Pieczyska – część miasta miasta Jaworzno w południowej Polsce, w województwie śląskim. Położona jest w północnej części miasta. Graniczy z dzielnicami Dobra i Ciężkowice na południu, a na zachodzie z dzielnicą Szczakowa. Od północnego wschodu graniczy z Bukownem w woj. małopolskim. Dzielnicę otaczają lasy i łąki. Ciężkowice − dzielnica miasta Jaworzna. Położona jest we wschodniej części miasta. Sprowadza się do niej coraz więcej ludności. Obecnie Ciężkowice liczą sobie ponad 4 000 populacji. Rdzenni mieszkańcy czasami posługują się dialektem małopolskim, jadnak z czasem zanika on w tej miejscowości, ze względu na napływ nowej ludności z całej aglomeracji górnośląskiej.

Po wojnie przywrócona. Według stanu z dnia 1 lipca 1952 roku gmina składała się z 3 gromad: Ciężkowice, Dąbrowa Narodowa i Długoszyn. Jednostka została zniesiona 29 września 1954 roku wraz z reformą wprowadzającą gromady w miejsce gmin:

 • Dąbrowę Narodową włączono bezpośrednio do Jaworzna 6 października 1954;
 • Długoszyn oraz przysiółki Dobra i Pieczyska z dotychczasowej gromady Ciężkowice włączono najpierw (6 października 1954) do miasta Szczakowa, a dopiero wraz z Szczakową (20 marca 1956) do Jaworzna;
 • przysiółek Stara Maszyna z dotychczasowej gromady Ciężkowice włączono do nowo utworzonej gromady Siersza, która 1 stycznia 1958 otrzymała status osiedla, a 1 stycznia 1969 została włączona do Trzebini;
 • Ciężkowice (bez Dobrej, Pieczysk i Starej Maszyny) utworzyły gromadę Ciężkowice, która przetrwała do końca 1972 roku, po czym Ciężkowice włączono 1 stycznia 1973 do Jaworzna.
 • Jednostki nie przywrócono 1 stycznia 1973 roku po reaktywowaniu gmin (jej części składowe łącznie z siedzibą Szczakową weszły w 1956 roku w skład Jaworzna).

  Gmina Dąbrowa Narodowa (niem. Amtsbezirk Dabrowa-Narodowa) – dawna gmina wiejska funkcjonująca w latach 1942-1945 pod okupacją niemiecką w Polsce. Siedzibą gminy była Dąbrowa Narodowa (Dabrowa-Narodowa).Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. W czasie II wojny światowej przejściowo poza administracją polską, w latach 1942-45 zniesiona
  2. Ciąg istnienia gminy: od 1 sierpnia 1934 do 28 września 1954
  3. Od 20 października 1933 (Dz.U. z 1933 r. nr 81, poz. 596)
  4. Dz.U. z 1934 r. nr 64, poz. 533
  5. Amtsbezirk Dabrowa-Narodowa
  6. Wykaz Gromad Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej według stanu z dnia 1.VII 1952 r., PRL, GUS, Warszawa
  7. Dz.U. z 1954 r. nr 43, poz. 191
  8. Uchwała Nr 16/IV/54 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 6 października 1954 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie krakowskim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 29 listopada 1954 r., Nr. 11, Poz. 50)
  9. Dz.U. z 1956 r. nr 7, poz. 33
  10. Uchwała Nr 20/IV/54 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 6 października 1954 r. w sprawie podziału na gromady powiatu chrzanowskiego; w ramach Zarządzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 17 listopada 1954 r. w sprawie ogłoszenia uchwał Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 4 października 1954 r., dotyczących reformy podziału administracyjnego wsi (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 29 listopada 1954 r., Nr. 11, Poz. 50)
  11. Dz.U. z 1957 r. nr 59, poz. 317
  12. Dz.U. z 1968 r. nr 18, poz. 118
  13. Uchwała Nr 20/IV/54 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 6 października 1954 r. w sprawie podziału na gromady powiatu chrzanowskiego; w ramach Zarządzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 17 listopada 1954 r. w sprawie ogłoszenia uchwał Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 4 października 1954 r., dotyczących reformy podziału administracyjnego wsi (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 29 listopada 1954 r., Nr. 11, Poz. 50)) Uchwała Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Chrzanowie z dnia 1 października 1954 r. w sprawie ustalenia liczby członków gromadzkich rad narodowych (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 8 października 1954 r., Nr. 9, Poz. 32)
  14. Dz.U. z 1972 r. nr 50, poz. 325
  15. Dz.U. z 1972 r. nr 49, poz. 312
  Szczakowa – dzielnica Jaworzna. W latach 1933-1956 była samodzielnym miastem a w latach 1934-1954 także siedzibą wiejskiej gminy Szczakowa.Gromada Siersza – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954-1972.
  Warto wiedzieć że... beta

  Powiat Krakau-Land (niem. Landkreis Krakau, pol. powiat ziemski krakowski) – jednostka administracyjna samorządu terytorialnego dystryktu krakowskiego w Generalnym Gubernatorstwie.
  Województwo krakowskie – dawna jednostka podziału administracyjnego Polski, ze stolicą w Krakowie, powołana 28 czerwca 1946 roku, podzielona w 1975 r. na nowe, mniejsze województwa (krakowskie, nowosądeckie, tarnowskie, bielskie, katowickie i kieleckie). Województwo kilkukrotnie zmieniało swoje granice.
  Jaworzno – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, w województwie śląskim, położone na Wyżynie Śląskiej.
  Województwo krakowskie – województwo II Rzeczypospolitej utworzone 23 grudnia 1920 ze stolicą w Krakowie. Innymi głównymi miastami województwa były Tarnów, Nowy Sącz, Jaworzno, Oświęcim, Chrzanów, Bochnia i Jasło.
  Gmina Siersza (niem. Amtsbezirk Siersza) – dawna gmina wiejska funkcjonująca w latach 1942-1945 pod okupacją niemiecką w Polsce. Siedzibą gminy była Siersza (Siersza).
  Okupacja niemiecka ziem polskich 1939–1945 – system policyjno-wojskowej administracji niemieckiej wprowadzony na terytorium państwowym Rzeczypospolitej Polskiej, zajętym w wyniku agresji zbrojnej przeciwko Polsce podjętej przez III Rzeszę w dniu 1 września 1939 oraz po podziale terytorium RP w wyniku niemiecko-sowieckiego układu o przyjaźni i granicy z dnia 28 września 1939 (będącego nawiązaniem do paktu Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939).
  Dąbrowa Narodowa – dzielnica miasta Jaworzna, położona między osiedlem Stałym a Sosnowcem. Niegdyś była wsią (podobnie jak Jaworzno), lecz po 1901 roku została włączona do Jaworzna.

  Reklama