• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Gmina Lisie Jamy

  Przeczytaj także...
  Powiat lubaczowski (w latach 1918-1922 na tym obszarze istniał powiat cieszanowski) – powiat w Polsce (województwo podkarpackie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Powiat położony jest w wschodniej części województwa podkarpackiego. Jest częścią makroregionu południowo-wschodniej Polski. Jego siedzibą jest miasto Lubaczów. Powierzchnia powiatu stanowi 7,3% powierzchni województwa.Gmina Krowica – dawna gmina wiejska funkcjonująca w latach 1941-1944 pod okupacją niemiecką w Polsce. Siedzibą gminy była Krowica Hołodowska.
  Basznia Dolna (w latach 1977-1981 Smolinka Dolna) – wieś w Polsce położona na Płaskowyżu Tarnogrodzkim, w województwie podkarpackim, w powiecie lubaczowskim, w gminie Lubaczów.
  Cmentarz ewangelicki w Reichau

  Gmina Lisie Jamy – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 1934-1954 w woj. lwowskim i rzeszowskim (dzisiejsze woj. podkarpackie). Przed wojną siedzibą władz gminy były Lisie Jamy, a po wojnie miasto Lubaczów (odrębna gmina miejska).

  Tymce – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie lubaczowskim, w gminie Lubaczów. W latach 1975−1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa przemyskiego.Krowica Hołodowska (w latach 1977-1981 Krowica Lubaczowska) – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie lubaczowskim, w gminie Lubaczów.

  Gmina zbiorowa Lisie Jamy została utworzona 1 sierpnia 1934 roku w powiecie lubaczowskim w woj. lwowskim z dotychczasowych jednostkowych gmin wiejskich: Basznia Dolna, Basznia Górna, Borowa Góra, Budomierz, Burgau (obecnie Karolówka), Hruszów, Krowica Hołodowska, Krowica Lasowa, Krowica Sama, Lisie Jamy, Młodów, Reichau (obecnie Podlesie), Sieniawka i Załuże.

  Lubaczów (ukr. Любачів, jid. ליבעטשויוו, ros. Любачув) – miasto i gmina w południowo-wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim, w powiecie lubaczowskim, położone na Płaskowyżu Tarnogrodzkim, u ujścia rzeczki Sołotwy do Lubaczówki, blisko granicy państwa z Ukrainą.Budomierz (lub Budomierz Duży, w latach 1977-1981 Zawada) – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie lubaczowskim, w gminie Lubaczów.

  Pod okupacją niemiecką w Polsce przejściowo zniesiona; obszar gminy Lisie Jamy należał do gmin Krowica i Lubaczów.

  Po wojnie gmina znalazła się w powiecie lubaczowskim w nowo utworzonym woj. rzeszowskim (oprócz niewielkiej wschodniej części, która weszła w skład ZSRR). Według stanu z dnia 1 lipca 1952 roku gmina składała się z 14 gromad: Basznia Dolna, Basznia Górna, Borowa Góra, Budomierz, Karolówka, Krowica Hołodowska, Krowica Lasowa, Krowica Sama, Lisie Jamy, Młodów, Podlesie, Sieniawka, Tymce i Załuże.

  Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.Podlesie (dawniej Reichau) – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie lubaczowskim, w gminie Lubaczów, na wschodnim Roztoczu.

  Gmina została zniesiona 29 września 1954 roku wraz z reformą wprowadzającą gromady w miejsce gmin. Jednostki nie przywrócono 1 stycznia 1973 roku po reaktywowaniu gmin.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. W czasie II wojny światowej przejściowo zniesiona.
  2. Od 1 sierpnia 1934 do 28 września 1954
  3. Główny Urząd Statystyczny w Warszawie: Województwa centralne i wschodnie Rzeczypospolitej Polskiej - podział na gminy według stanu z dnia 1.IV 1933 roku, Książnica-Atlas, Lwów 1933
  4. Informator adresowy miast i gmin wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Instytut Wydawniczy Kolumna, 1948.
  5. Jedna z dwóch wsi (obok Lipowca) dawnego powiatu lubaczowskiego, która po wojnie znalazła się poza granicami Polski
  6. Wieś Sieniawka już nie istnieje
  7. Dz.U. z 1934 r. nr 68, poz. 596
  8. Wykaz Gromad Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej według stanu z dnia 1.VII 1952 r., PRL, GUS, Warszawa
  9. Dz.U. z 1954 r. nr 43, poz. 191
  10. Dz.U. z 1972 r. nr 49, poz. 312
  Załuże (w latach 1977-1981 Załęże) – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie lubaczowskim, w gminie Lubaczów.Powiat lubaczowski (do 1922 r. powiat cieszanowski) – powiat województwa lwowskiego II Rzeczypospolitej. Jego siedzibą było miasto Lubaczów
  Warto wiedzieć że... beta

  Województwo podkarpackie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw utworzonych w 1999 roku. Powstało poprzez scalenie ziem dawnego województwa rzeszowskiego sprzed 1975 roku (z wyjątkiem powiatu gorlickiego), tj. województw przemyskiego i rzeszowskiego, oraz części krośnieńskiego, tarnobrzeskiego i tarnowskiego. Województwo zajmuje powierzchnię 17 846 km² i zajmuje 11 miejsce w kraju. Pod względem liczby mieszkańców (2 128 687 osób) znajduje się na 9 miejscu w Polsce. Jest najdalej na południe wysuniętym województwem Polski.
  Lipowiec (ukr. Липовець) – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie jaworowskim Ukrainy. Leży na Płaskowyżu Tarnogrodzkim, przy polskiej granicy, niedaleko Wólki Żmijowskiej. Liczy 161 mieszkańców.
  Basznia Górna (w latach 1977-1981 Smolinka Górna) – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie lubaczowskim, w gminie Lubaczów.
  Okupacja niemiecka ziem polskich 1939–1945 – system policyjno-wojskowej administracji niemieckiej wprowadzony na terytorium państwowym Rzeczypospolitej Polskiej, zajętym w wyniku agresji zbrojnej przeciwko Polsce podjętej przez III Rzeszę w dniu 1 września 1939 oraz po podziale terytorium RP w wyniku niemiecko-sowieckiego układu o przyjaźni i granicy z dnia 28 września 1939 (będącego nawiązaniem do paktu Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939).
  Hruszów (ukr. Грушів, Hrusziw) – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie jaworowskim. Leży na Płaskowyżu Tarnogrodzkim, przy polskiej granicy, niedaleko Krowicy Hołodowskiej. Liczy 464 mieszkańców.
  Gmina Lubaczów (1949-54 gmina Dąbków) - gmina wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie lubaczowskim. Sąsiaduje z Ukrainą. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie przemyskim.
  Województwo lwowskie – polskie województwo ze stolicą we Lwowie istniejące od 23 grudnia 1920 roku (od 1944 r. w okrojonej postaci) do 18 sierpnia 1945 roku, gdy zostało przekształcone w województwo rzeszowskie. Do 1944 r. głównymi miastami województwa były Lwów, Borysław, Drohobycz, Jarosław, Krosno, Przemyśl, Rawa Ruska, Rzeszów, Sambor, Sanok i Żółkiew, a po 1944 r. Rzeszów, Jarosław, Krosno, Przemyśl, Sanok, Gorlice, Jasło, Mielec. Powierzchnia województwa wynosiła 28,4 tys. km². Województwo liczyło 27 powiatów, 58 miast, 252 gminy wiejskie (stan na 30.9.1934).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.858 sek.