• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Gmina Lasek

  Przeczytaj także...
  Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).Województwo małopolskie – jedno z 16 województw Polski. W obecnym kształcie powstało 1 stycznia 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej. Województwo zajmuje powierzchnię 15 182 km² i jest jednym z mniejszych w Polsce (12 miejsce w kraju). Pod względem liczby mieszkańców (3 mln 298 tys. osób) województwo znajduje się na 4 miejscu w Polsce. Gęstość zaludnienia jest tu jedną z najwyższych w kraju (małopolskie – 217 osób/km², średnia krajowa – 122 osób/km²).
  Województwo nowosądeckie – jednostka podziału administracyjnego istniejąca w latach 1975 - 1998. Położone w południowej części Polski, przy granicy ze Słowacją. Graniczyło od wschodu z województwem krośnieńskim, od północy z tarnowskim i krakowskim, a od zachodu z bielskim. Siedzibą władz województwa był Nowy Sącz.

  Gmina Lasek (do 1954 gmina Ludźmierz) – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 19731976 w woj. krakowskim i nowosądeckim (dzisiejsze woj. małopolskie). Siedzibą władz gminy był początkowo Lasek, a następnie Ludźmierz.

  Gmina została utworzona w dniu 1 stycznia 1973 roku w powiecie nowotarskim w woj. krakowskim. 1 czerwca 1975 roku gmina znalazła się w nowo utworzonym woj. nowosądeckim.

  15 stycznia 1976 roku gmina została zniesiona, a z jej obszaru i ze znoszonej gminy Łopuszna utworzono nową gminę Nowy Targ.

  Gmina Ludźmierz (od 1973 gmina Lasek) – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 1934-1954 w woj. krakowskim (dzisiejsze woj. małopolskie). Siedzibą władz gminy był Ludźmierz.Województwo krakowskie – dawna jednostka podziału administracyjnego Polski, ze stolicą w Krakowie, powołana 28 czerwca 1946 roku, podzielona w 1975 r. na nowe, mniejsze województwa (krakowskie, nowosądeckie, tarnowskie, bielskie, katowickie i kieleckie). Województwo kilkukrotnie zmieniało swoje granice.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Liczba ludności z publikacji "Rocznik Demograficzny Polski", GUS 1975-1995
  2. Od 1 stycznia 1973 do 14 stycznia 1976
  3. Uchwała Nr XVIII/92/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 6 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie krakowskim oraz ustalenia siedzib gminnych rad narodowych (Dz. Urz. WRN w Krakowie z 1972 r. Nr 18, Poz. 268)
  4. Dz.U. z 1972 r. nr 49, poz. 312
  5. Dz.U. z 1975 r. nr 17, poz. 92
  6. Dz.U. z 1976 r. nr 1, poz. 12
  Lasek – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim, w gminie Nowy Targ. W latach 1973-1976 istniała gmina Lasek. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa nowosądeckiego.Gmina Łopuszna – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 1934-1954 i 1973-1976 w woj. krakowskim i nowosądeckim (dzisiejsze woj. małopolskie). Siedzibą władz gminy była Łopuszna.
  Warto wiedzieć że... beta

  Powiat nowotarski – powiat w Polsce (województwo małopolskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Nowy Targ.
  Ludźmierz – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim, w gminie Nowy Targ. Położona jest w południowej Małopolsce w regionie geograficznym Kotlina Nowotarska i historyczno-etnograficznym Podhale. Ludźmierz jest najstarszą wsią na Podhalu, położoną ok. 2 km od Nowego Targu i ok. 85 km na południe od Krakowa.
  Gmina Nowy Targ – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie nowosądeckim.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.027 sek.