• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Gmina Huta Krzeszowska

  Przeczytaj także...
  Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).Gmina Janów Lubelski – gmina miejsko-wiejska w województwie lubelskim, w powiecie janowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie tarnobrzeskim.
  Gmina Biszcza – gmina wiejska w powiecie biłgorajskim województwa lubelskiego. W latach 1975-1998 gmina należała do województwa zamojskiego.

  Gmina Huta Krzeszowska – dawna gmina wiejska istniejąca do 1954 roku w woj. lubelskim. Siedzibą gminy była Huta Krzeszowska.

  Gmina Huta Krzeszowska istniała już w 1878 roku w powiecie biłgorajskim. W 1912 południowa część gminy Huta Krzeszowska została włączona do guberni chełmskiej. Poprzedni podział administracyjny przywróciły okupacyjne władze austriackie po zajęciu Lubelszczyzny przez Austro-Węgry w 1915. W 1919 roku weszła w skład w woj. lubelskiego.

  Momoty Dolne – wieś sołecka w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie janowskim, w gminie Janów Lubelski.Podział administracyjny Polski 1939-1944 – podział administracyjny obowiązujący na ziemiach polskich wcielonych po przegraniu wojny obronnej przez Polskę do III Rzeszy, Związku Radzieckiego i Litwy w okresie od 1939-1944. Na zajętych przez siebie terenach okupanci wprowadzili w 1939 własny podział administracyjny.

  Według stanu na 30 września 1921 gmina Huta Krzeszowska obejmowała miejscowości Borowina, Brzozowiec, Derylaki, Gózd, Harasiuki, Hucisko, Huta Nowa, Huta Plebańska, Huta Podgórna, Huta Stara, Kiszki, Kusze, Maziarnia, Momoty Dolne, Momoty Górne, Półsieraków, Ryczki, Sieraków Nowy, Sieraków nad Tanwią, Szeliga, Ujście, Wólka, Żuk Nowy i Żuk Stary. Gmina liczyła 6.195 mieszkańców.

  Ujście – wieś sołecka w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie janowskim, w gminie Janów Lubelski.Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.

  Podczas okupacji gmina należała do dystryktu lubelskiego Generalnego Gubernatorstwa. Po wyzwoleniu powołano do życia Radę Narodową w Hucie Krzeszowskiej na mocy statutu z dnia 1 stycznia 1944 roku.

  Według stanu na 1 lipca 1952 gmina Huta Krzeszowska składała się z 16 gromad: Derylaki, Gózd, Harasiuki, Hucisko, Huta Nowa, Huta Plebańska, Huta Podgórna, Huta Stara, Maziarnia, Momoty Dolne, Momoty Górne, Sieraków, Szeliga, Ujście, Wólka i Żuk.

  Gmina Huta Krzeszowska została zniesiona 29 września 1954 wraz z reformą wprowadzającą gromady w miejsce gmin. Na jej obszarze utworzono gromady Harasiuki, Hucisko, Huta Plebańska i Momoty Górne. 1 stycznia 1956 gromada Momoty Górne, obejmująca miejscowości Momoty Dolne, Momoty Górne i Ujście, została przeniesiona do odtworzonego powiatu janowskiego. 1 lipca 1960 zniesiono gromadę Hucisko, a jej obszar włączono do nowo utworzonej gromady Krzeszów Górny. Przed 1 lipca 1965 została zniesiona gromada Huta Plebańska, a utworzona gromada Huta Krzeszowska.

  Gubernia chełmska – gubernia utworzona z części guberni siedleckiej i lubelskiej ustawą z 6 lipca 1912 roku, powstała przez odłączenie od Kraju Przywiślańskiego jako ziemie "rdzennie ruskie".Województwo lubelskie – jednostka samorządu terytorialnego i podziału administracyjnego Polski o powierzchni 25 122,49 km². Obejmuje obszar Niziny Południowopodlaskiej, Polesia Wołyńskiego, Wyżyny Lubelskiej, Wyżyny Wołyńskiej i Kotliny Sandomierskiej. Zamieszkuje je 2,15 mln osób. Siedzibą władz wojewódzkich jest Lublin.

  W kolejnej reformie administracyjnej 1 stycznia 1973 gmina Huta Krzeszowska nie została odtworzona. Większość jej obszaru należy dziś do gminy Harasiuki powiatu niżańskiego, niewielka część na północy (wsie Momoty Dolne, Momoty Górne i Ujście) – do gminy Janów Lubelski powiatu janowskiego, a skrawek na zachodzie (lasy między wsiami Harasiuki, Lipiny Górne i Gózd Lipiński) – do gmin Potok Górny i Biszcza powiatu biłgorajskiego.

  Huta Krzeszowska (do 11 stycznia 1962 roku Huta Plebańska) – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie niżańskim, w gminie Harasiuki.Okupacja niemiecka ziem polskich 1939–1945 – system policyjno-wojskowej administracji niemieckiej wprowadzony na terytorium państwowym Rzeczypospolitej Polskiej, zajętym w wyniku agresji zbrojnej przeciwko Polsce podjętej przez III Rzeszę w dniu 1 września 1939 oraz po podziale terytorium RP w wyniku niemiecko-sowieckiego układu o przyjaźni i granicy z dnia 28 września 1939 (będącego nawiązaniem do paktu Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939).

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Od 1919 jednostka administracyjna nowo utworzonego polskiego woj. lubelskiego; w czasie II wojny światowej przejściowo poza administracją polską.
  2. Do 28 września 1954 roku
  3. Główny Urząd Statystyczny w Warszawie: Województwa centralne i wschodnie Rzeczypospolitej Polskiej – podział na gminy według stanu z dnia 1.IV 1933 roku, Książnica-Atlas, Lwów 1933
  4. powiat biłgorajski w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego. T. I: Aa – Dereneczna. Warszawa 1880.
  5. Dz.P. Królestwa Polskiego tom 66
  6. Akta gminy Huta Krzeszowska - Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kraśniku
  7. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej. Tom IV. Województwo lubelskie, Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1924, s.6
  8. Dz.U. z 1944 r. nr 14, poz. 74
  9. Wykaz Gromad Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej według stanu z dnia 1.VII 1952 r., PRL, GUS, Warszawa
  10. Dz. Urz. WRN w Lublinie, Nr 3, poz. 7, 1953
  11. Dz.U. z 1954 r. nr 43, poz. 191
  12. Dz.U. z 1955 r. nr 45, poz. 296
  13. Dz.U. z 1972 r. nr 49, poz. 312
  Sieraków – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie niżańskim, w gminie Harasiuki. Miejscowość leży przy ujściu strugi Borowina do Tanwi.Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich – słownik encyklopedyczny wydany w latach 1880–1902 w Warszawie przez Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego i Władysława Walewskiego; rejestrował toponimy z obszaru Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz niektórych terenów ościennych (m.in. części Śląska, czy Prus Książęcych); wielokrotnie wznawiany, stanowi cenne źródło wiadomości geograficznych, historycznych, gospodarczych, demograficznych i biograficznych.
  Warto wiedzieć że... beta

  Gmina Potok Górny (dawniej gmina Potok) – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie biłgorajskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie zamojskim.
  Gmina Harasiuki (do 1954 gmina Huta Krzeszowska) – gmina wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie niżańskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie tarnobrzeskim.
  Generalne Gubernatorstwo (1939–1945) (czasem Generalna Gubernia, w skrócie GG; niem. Generalgouvernement für die besetzten polnischen Gebiete, dosłownie Generalne Gubernatorstwo dla okupowanych ziem polskich) – jednostka administracyjno-terytorialna utworzona na podstawie dekretu Adolfa Hitlera z 12 października 1939 z mocą obowiązującą od 26 października 1939, obejmująca część okupowanego wojskowo przez Niemcy terytorium II Rzeczypospolitej, która nie została wcielona bezpośrednio do Rzeszy.
  Powiat janowski - powiat w Polsce (województwo lubelskie), reaktywowany w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Janów Lubelski.
  Powiat biłgorajski – powiat w Polsce, w południowo-wschodniej części województwa lubelskiego, odtworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Biłgoraj.
  Harasiuki – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie niżańskim, w gminie Harasiuki, na pograniczu Równiny Biłgorajskiej i Płaskowyżu Tarnogrodzkiego, nad Tanwią.
  Kiszki – wieś sołecka w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie janowskim, w gminie Janów Lubelski.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.046 sek.