• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Gmina Horsens - 1970-2006

  Przeczytaj także...
  Unia Europejska, UE – gospodarczo-polityczny związek 27 demokratycznych państw europejskich. Unia powstała 1 listopada 1993 roku – na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht – jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Korzenie współczesnej integracji europejskiej sięgają okresu powojennego i ograniczały się do 6 państw zachodnioeuropejskich. Państwa te tworzyły wiele form i mechanizmów współpracy, powoływały organizacje, instytucje i organy, których celem było wzmocnienie jedności między nimi. W 1993 nadrzędną wobec wszystkich poprzednich organizacji została Unia Europejska, sama otrzymując nieznaną wcześniej hybrydową formułę sui generis. Obowiązujący w latach 1970-2006 podział administracyjny Danii ustalony został 1 kwietnia 1970 w ramach największej w dziejach Danii reformy administracyjnej.
  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.

  Gmina Horsens (duń. Horsens Kommune) – w latach 1970–2006 (włącznie) jedna z gmin w Danii w ówczesnym okręgu Vejle Amt.

  Siedzibą władz gminy było miasto Horsens.

  Gmina Horsens została utworzona 1 kwietnia 1970 na mocy reformy podziału administracyjnego Danii. Po kolejnej reformie w 2007 r. weszła w skład nowej gminy Horsens.

  Dane liczbowe[ | edytuj kod]

 • Liczba ludności: ( 29 130 + 29 430) = 58 560
 • wiek 0-6: 8,6%
 • wiek 7-16: 12,2%
 • wiek 17-66: 67,0%
 • wiek 67+: 12,3%
 • zagęszczenie ludności: 311,5 osób/km²
 • bezrobocie: 5,0% osób w wieku 17-66 lat
 • cudzoziemcy z UE, Skandynawii i USA: 202 na 10 000 osób
 • cudzoziemcy z krajów Trzeciego Świata: 364 na 10 000 osób
 • liczba szkół podstawowych: 15 (liczba klas: 299)
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Gminy w Danii
 • podział administracyjny Danii
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Horsens Kommune. W: Danmarks nye kommuner. Lone Kjær Knudsen (red.). Wyd. 1. Kopenhaga: Kommunernes Landsforening, 2006, s. 83. ISBN 87-7848-876-1. (duń.)

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • myndigheder.danmark.dk (duń.). [dostęp 2005-08].
 • Danmarks Statistik (duń.). [dostęp 2005-08].
 • Skandynawia – region północnej Europy, obejmujący kraje: Szwecję, Norwegię oraz Danię. Obejmuje część z krajów nordyckich.Mężczyzna – dojrzały płciowo męski osobnik z rodzaju Homo. Różnica w genotypie kobiety i mężczyzny (kobieta ma dwa chromosomy X, a mężczyzna chromosom X i chromosom Y) determinuje dymorfizm płciowy u ludzi.
  Warto wiedzieć że... beta

  Administracyjna reforma Danii, która weszła w życie 1 stycznia 2007 roku, zakładała zastąpienie województw pięcioma regionami oraz redukcję liczby gmin do 98. Nowe gminy przejęły większość obowiązków dawnych województw. Większość z nich ma co najmniej 20 tysięcy mieszkańców.
  Język duński (duń. dansk, det danske sprog) - język z grupy skandynawskiej języków germańskich. Posługuje się nim około 5,2 mln mówiących, głównie w Danii i Szlezwiku-Holsztynie w północnych Niemczech (ok. 50 tys. osób). Duński w charakterze języka urzędowego używany jest w Danii a także na Wyspach Owczych. W Islandii, która aż do 1944 r. była posiadłością Danii, duński jest nauczany jako jeden z głównych języków obcych, obok angielskiego, norweskiego i szwedzkiego.
  Kobieta – dojrzały płciowo żeński osobnik z rodzaju Homo. Różnica w genotypie kobiety i mężczyzny (kobieta ma dwa chromosomy X, a mężczyzna chromosom X i chromosom Y) determinuje dymorfizm płciowy u ludzi.
  Trzeci Świat – powstałe w okresie zimnej wojny określenie grupy państw nienależących do bloku zachodniego – w którym dominował kapitalizm, ani bloku wschodniego – gdzie dominował ustrój socjalistyczny.
  Szkoła podstawowa – pierwszy etap formalnej edukacji. W większości krajów nauka w szkole podstawowej jest obowiązkowa. Nauczanie poza szkołą tzw. edukacja domowa legalne jest m.in. w krajach anglosaskich, w Chile i na Tajwanie.
  Vejle Amt to jedno z 13 duńskich województw istniejących w latach 1970-2006. Województwo to położone było we wschodniej Jutlandii. Województwo to zostało utworzone 1 kwietnia 1970 na mocy reformy podziału administracyjnego Danii, zaś zlikwidowane podczas kolejnej reformy z 2007. Jego obszar został wówczas podzielony między dwa nowe regiony administracyjne: Jutlandia Środkowa i Dania Południowa. Miasto Vejle zostało stolicą tego ostatniego.
  Od 1 stycznia 2007 w Danii obowiązuje podział administracyjny na 5 regionów, które zastąpiły podział na 13 województw (Amt). W ramach reformy administracyjnej zmniejszyła się także liczba gmin z 270 do 98.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.008 sek.