• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Gmina Grążawy

  Przeczytaj także...
  Bartniczka – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie brodnickim, w gminie Bartniczka, przy drodze wojewódzkiej nr 544.Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).
  Województwo istniejące w latach 1975-1998, ze stolicą w Toruniu. Położone było w centralnej Polsce, sąsiadowało z województwami: bydgoskim, elbrąskim, włocławskim, ciechanowskim i olsztyńskim
  function mfTempOpenSection(id){var block=document.getElementById("mf-section-"+id);block.className+=" open-block";block.previousSibling.className+=" open-block";}

  Gmina Grążawy (inic. gmina Grązawy; od 2005 gmina Bartniczka) – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 1934-1954 i 1973-2004 w województwach (kolejno) pomorskim, bydgoskim, toruńskim i kujawsko-pomorskim. Siedzibą władz gminy były Grążawy.

  Województwo pomorskie – jedno z województw istniejących w Polsce w latach 1945-1950. Obejmowało teren obecnego woj. kujawsko-pomorskiego oraz fragmenty: pomorskiego i wielkopolskiego. Było jednym z 14 województw w kraju.Powiat brodnicki - powiat w Polsce (województwo kujawsko-pomorskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Brodnica.

  Gmina zbiorowa Grązawy została utworzona 1 sierpnia 1934 roku w powiecie brodnickim w woj. pomorskim z dotychczasowych jednostkowych gmin wiejskich: Grązawy, Gutowo, Łaszewo, Małe Leźno, Miesiączkowo, Radoszki, Samin, Świerczynki, Zaborowo i Zdroje (oraz z obszarów dworskich położonych na tych terenach lecz nie wchodzących w skład gmin).

  Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.Województwo bydgoskie – jedno z 49 województw istniejących w latach 1975-1998. W 1999 roku włączone zostało do województwa kujawsko-pomorskiego.

  Po wojnie jednostka zachowała przynależność administracyjną. 6 lipca 1950 roku zmieniono nazwę woj. pomorskiego na bydgoskie. Według stanu z dnia 1 lipca 1952 roku gmina składała się z 10 gromad: Grązawy, Gutowo, Łaszewo, Małe Leźno, Miesiączkowo, Radoszki, Samin, Świerczynki, Zaborowo i Zdroje. Gmina została zniesiona 29 września 1954 roku wraz z reformą wprowadzającą gromady w miejsce gmin.

  Województwo kujawsko-pomorskie – jedno z 16 województw leżące w północnej części Polski centralnej. Zostało utworzone na mocy ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. w przybliżeniu z dawnych województw: bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego.Bydgoszcz (łac. Bidgostia, niem. Bromberg) – miasto na prawach powiatu w północnej Polsce, historycznie leży na Kujawach, nad rzeką Brdą i Kanałem Bydgoskim, którego wschodni fragment graniczy na Wiśle, największe miasto województwa kujawsko-pomorskiego. Jest siedzibą Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

  Z kolejną reformą przywracającą gminy, jednostka (już jako gmina Grążawy) została reaktywowana w dniu 1 stycznia 1973 roku w woj. bydgoskim. 1 czerwca 1975 roku gmina znalazła się w nowo utworzonym woj. toruńskim a 1 stycznia 1999 roku w nowo utworzonym woj. kujawsko-pomorskim (powiat brodnicki).

  Gmina Bartniczka (do końca 2004 gmina Grążawy) - gmina wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie brodnickim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie toruńskim. Do końca 2004 r. gmina nosiła nazwę gmina Grążawy. 1 stycznia 2005 r. zmieniono nazwę gminy na gmina Bartniczka , w związku z uzyskaniem przez przysiółek Bartniczka statusu pełnoprawnej miejscowości.

  1 stycznia 2005 roku siedziba władz gminy Grążawy została przeniesiona do Bartniczki z jednoczesną zmianą nazwy gminy na gmina Bartniczka.

  Przypisy

  1. W czasie II wojny światowej przejściowo poza administracją polską.
  2. Od 1 sierpnia 1934 do 28 września 1954 oraz od 1 stycznia 1973 do 31 grudnia 2004
  3. Zarówno w woj. pomorskim z siedzibą w Toruniu (1919-39) jak i woj. pomorskim z siedzibą w Bydgoszczy (1945-50)
  4. Dz. U. z 1934 r. Nr 64, poz. 558
  5. Dz. U. z 1950 r. Nr 28, poz. 255
  6. Wykaz Gromad Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej według stanu z dnia 1.VII 1952 r., PRL, GUS, Warszawa
  7. Dz. U. z 1954 r. Nr 43, poz. 191
  8. Dz. U. z 1972 r. Nr 49, poz. 312
  9. Dz. U. z 1975 r. Nr 17, poz. 92
  10. Dz. U. z 1998 r. Nr 103, poz. 652
  11. Dz. U. z 2004 r. Nr 169, poz. 1767
  (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.