• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Gmina Gedved

  Przeczytaj także...
  Unia Europejska, UE – gospodarczo-polityczny związek 27 demokratycznych państw europejskich. Unia powstała 1 listopada 1993 roku – na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht – jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Korzenie współczesnej integracji europejskiej sięgają okresu powojennego i ograniczały się do 6 państw zachodnioeuropejskich. Państwa te tworzyły wiele form i mechanizmów współpracy, powoływały organizacje, instytucje i organy, których celem było wzmocnienie jedności między nimi. W 1993 nadrzędną wobec wszystkich poprzednich organizacji została Unia Europejska, sama otrzymując nieznaną wcześniej hybrydową formułę sui generis. Obowiązujący w latach 1970-2006 podział administracyjny Danii ustalony został 1 kwietnia 1970 w ramach największej w dziejach Danii reformy administracyjnej.
  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.

  Gmina Gedved (duń. Gedved Kommune) – istniejąca w latach 1970–2006 gmina w Danii w okręgu Vejle Amt.

  Siedzibą władz gminy było miasto Gedved.

  Gmina Gedved została utworzona 1 kwietnia 1970 na mocy reformy podziału administracyjnego Danii. Po kolejnej reformie administracyjnej w roku 2007 weszła w skład nowej gminy Horsens.

  Dane liczbowe[ | edytuj kod]

 • Liczba ludności: ( 5160 + 5055) = 10 215
 • wiek 0-6: 9,9 %
 • wiek 7-16: 14,6 %
 • wiek 17-66: 63,3 %
 • wiek 67+: 12,2 %
 • zagęszczenie ludności: 67,6 osób/km²
 • bezrobocie: 3,4 % osób w wieku 17-66 lat
 • cudzoziemcy z UE, Skandynawii i USA: 141 na 10 000 osób
 • cudzoziemcy z krajów Trzeciego Świata: 115 na 10 000 osób
 • liczba szkół podstawowych: 4 (liczba klas: 65)
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Gminy w Danii
 • podział administracyjny Danii
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • danmark.dk
 • Danmarks Statistik - statistikbanken.dk
 • Skandynawia – region północnej Europy, obejmujący kraje: Szwecję, Norwegię oraz Danię. Obejmuje część z krajów nordyckich.Mężczyzna – dojrzały płciowo męski osobnik z rodzaju Homo. Różnica w genotypie kobiety i mężczyzny (kobieta ma dwa chromosomy X, a mężczyzna chromosom X i chromosom Y) determinuje dymorfizm płciowy u ludzi.
  Warto wiedzieć że... beta

  Administracyjna reforma Danii, która weszła w życie 1 stycznia 2007 roku, zakładała zastąpienie województw pięcioma regionami oraz redukcję liczby gmin do 98. Nowe gminy przejęły większość obowiązków dawnych województw. Większość z nich ma co najmniej 20 tysięcy mieszkańców.
  Język duński (duń. dansk, det danske sprog) - język z grupy skandynawskiej języków germańskich. Posługuje się nim około 5,2 mln mówiących, głównie w Danii i Szlezwiku-Holsztynie w północnych Niemczech (ok. 50 tys. osób). Duński w charakterze języka urzędowego używany jest w Danii a także na Wyspach Owczych. W Islandii, która aż do 1944 r. była posiadłością Danii, duński jest nauczany jako jeden z głównych języków obcych, obok angielskiego, norweskiego i szwedzkiego.
  Kobieta – dojrzały płciowo żeński osobnik z rodzaju Homo. Różnica w genotypie kobiety i mężczyzny (kobieta ma dwa chromosomy X, a mężczyzna chromosom X i chromosom Y) determinuje dymorfizm płciowy u ludzi.
  DaniaKrólestwo Danii (duń. Kongeriget Danmark) – państwo położone w Europie Północnej (Skandynawia), najmniejsze z państw nordyckich. W jej skład wchodzą też formalnie Grenlandia oraz Wyspy Owcze, które posiadając szeroką autonomię tworzą z kontynentalną Danią Wspólnotowe Królestwo Danii (Rigsfællesskabet). Dania graniczy od południa z Niemcami, zaś przez cieśninę Sund sąsiaduje ze Szwecją.
  Trzeci Świat – powstałe w okresie zimnej wojny określenie grupy państw nienależących do bloku zachodniego – w którym dominował kapitalizm, ani bloku wschodniego – gdzie dominował ustrój socjalistyczny.
  Szkoła podstawowa – pierwszy etap formalnej edukacji. W większości krajów nauka w szkole podstawowej jest obowiązkowa. Nauczanie poza szkołą tzw. edukacja domowa legalne jest m.in. w krajach anglosaskich, w Chile i na Tajwanie.
  Vejle Amt to jedno z 13 duńskich województw istniejących w latach 1970-2006. Województwo to położone było we wschodniej Jutlandii. Województwo to zostało utworzone 1 kwietnia 1970 na mocy reformy podziału administracyjnego Danii, zaś zlikwidowane podczas kolejnej reformy z 2007. Jego obszar został wówczas podzielony między dwa nowe regiony administracyjne: Jutlandia Środkowa i Dania Południowa. Miasto Vejle zostało stolicą tego ostatniego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.