• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Gmina Gębice

  Przeczytaj także...
  Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).Gębice – wieś (do 1934 miasto) w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie mogileńskim, w gminie Mogilno nad Notecią przy drodze wojewódzkiej nr 262.
  Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.

  Gmina Gębice – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 1934-1954 i 1973-1976 w woj. poznańskim/bydgoskim (dzisiejsze woj. kujawsko-pomorskie). Siedzibą władz gminy były Gębice (do 1934 miasto).

  Gmina zbiorowa Gębice została utworzona 1 sierpnia 1934 roku w powiecie mogileńskim w woj. poznańskim z dotychczasowych jednostkowych gmin wiejskich: Dzierzążno, Gałczynek, Gębice (do 1934 gmina miejska), Gozdanin, Kamieniec, Kamionek, Kwieciszewo, Linowiec, Łosośniki, Myślątkowo, Orchowiec, Orchowo, Orchówko, Ostrówek, Płaczkówko, Procyń, Rękawczynek, Różanna, Siedluchno, Szydłowiec, Wasilewko i Wólka Orchowska (oraz z obszarów dworskich położonych na tych terenach lecz nie wchodzących w skład gmin).

  Powiat mogileński – powiat w Polsce (w południowo-zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Mogilno.Województwo bydgoskie – jedno z 49 województw istniejących w latach 1975-1998. W 1999 roku włączone zostało do województwa kujawsko-pomorskiego.

  Po wojnie gmina zachowała przynależność administracyjną. 6 lipca 1950 roku gmina Gębice wraz z powiatem mogileńskim została przyłączona do woj. bydgoskiego (które równocześnie zmieniło nazwę z pomorskiego na bydgoskie). Według stanu z dnia 1 lipca 1952 roku gmina składała się z 22 gromad: Czerniak, Dzierzążno, Gałczynek, Gębice, Gozdanin, Kamieniec, Kamionek, Kwieciszewo, Linowiec, Łosośniki, Marcinkowo, Myślątkowo, Orchowo, Osówiec, Płaczkowo, Procyń, Różanno, Siedluchno, Szydłowo, Szydłówiec, Wasielewko i Wólka Orchowska. Jednostka została zniesiona 29 września 1954 roku wraz z reformą wprowadzającą gromady w miejsce gmin.

  Województwo kujawsko-pomorskie – jedno z 16 województw leżące w północnej części Polski centralnej. Zostało utworzone na mocy ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. w przybliżeniu z dawnych województw: bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego.Gmina Mogilno – gmina miejsko-wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie mogileńskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bydgoskim.

  Gminę Gębice przywrócono w powiecie mogileńskim, w woj. bydgoskim wraz z reaktywowaniem gmin z dniem 1 stycznia 1973 roku. 1 czerwca 1975 roku gmina znalazła się w nowo utworzonym ("małym") woj. bydgoskim. 15 stycznia 1976 roku gmina została zniesiona przez połączenie jej terenów z dotychczasową gminą Mogilno w nową gminę Mogilno.

  Województwo poznańskie – dawna jednostka podziału administracyjnego Polski najwyższego szczebla, której stolicą był Poznań, formalnie przywrócona 22 sierpnia 1994. Faktycznie jednostka została zorganizowana po przejściu linii frontu. 25 września 1945 została powiększona o część Ziem Odzyskanych. Województwo kilkakrotnie zmieniało swoje granice. W latach 1946-1950 był największym województwem Polski. W związku z reformą administracyjną w 1975 województwo zostało zlikwidowane a jego teren został podzielony w większości pomiędzy tzw. małe województwo poznańskie, województwo kaliskie, województwo konińskie, województwo leszczyńskie i województwo pilskie. Obecnie w większości teren województwa należy do województwa wielkopolskiego.

  Przypisy

  1. W czasie II wojny światowej przejściowo poza administracją polską.
  2. Liczba ludności z publikacji "Rocznik Demograficzny Polski", GUS 1975-1995
  3. Od 1 sierpnia 1934 do 28 września 1954 oraz od 1 stycznia 1973 do 15 stycznia 1976
  4. Dz. U. z 1934 r. Nr 48, poz. 422
  5. Dz. U. z 1934 r. Nr 69, poz. 658
  6. Dz. U. z 1950 r. Nr 28, poz. 255
  7. Wykaz Gromad Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej według stanu z dnia 1.VII 1952 r., PRL, GUS, Warszawa
  8. Dz. U. z 1954 r. Nr 43, poz. 191
  9. Dz. U. z 1972 r. Nr 49, poz. 312
  10. Dz. U. z 1975 r. Nr 17, poz. 92
  11. Dz. U. z 1976 r. Nr 1, poz. 12  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.