• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Gmina Chełmce

  Przeczytaj także...
  Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).Województwo pomorskie – jedno z województw istniejących w Polsce w latach 1945-1950. Obejmowało teren obecnego woj. kujawsko-pomorskiego oraz fragmenty: pomorskiego i wielkopolskiego. Było jednym z 14 województw w kraju.
  Powiat inowrocławski - powiat w Polsce (w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Inowrocław.

  Gmina Chełmce – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 1934-1954 i 1973-1976 w woj. poznańskim/woj. pomorskim/woj. bydgoskim (dzisiejsze woj. kujawsko-pomorskie). Siedzibą władz gminy były Chełmce.

  Gmina zbiorowa Chełmce została utworzona 1 sierpnia 1934 roku w powiecie mogileńskim w woj. poznańskim z dotychczasowych jednostkowych gmin wiejskich: Chełmce, Chełmiczki, Gocanowo, Jerzyce, Kicko, Łabędzin, Morgi, Orpikowo, Rusinowo, Witowice, Zaborowo i Złotowo (oraz z obszarów dworskich położonych na tych terenach lecz nie wchodzących w skład gmin). 1 kwietnia 1938 gmina została przyłączona do woj. pomorskiego, gdzie weszła w skład powiatu inowrocławskiego (przeniesionego równocześnie w całości z woj. poznańskiego do pomorskiego). 6 lipca 1950 roku zmieniono nazwę woj. pomorskiego na bydgoskie.

  Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.Powiat mogileński – powiat w Polsce (w południowo-zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Mogilno.

  Według stanu z dnia 1 lipca 1952 roku gmina składała się z 16 gromad: Brześć, Chełmce, Chełmiczki, Głębokie, Gocanowo, Gocanówko, Jerzyce, Karsk, Kicko, Kobylnica, Łabędzin, Ostrowo n. Gopłem, Ostrówek, Popowo, Rusinowo i Złotowo. Jednostka została zniesiona 29 września 1954 roku wraz z reformą wprowadzającą gromady w miejsce gmin.

  Gmina Kruszwica – gmina miejsko-wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie inowrocławskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bydgoskim.Województwo bydgoskie – jedno z 49 województw istniejących w latach 1975-1998. W 1999 roku włączone zostało do województwa kujawsko-pomorskiego.

  Gminę Chełmce przywrócono w powiecie inowrocławskim, w woj. bydgoskim wraz z reaktywowaniem gmin z dniem 1 stycznia 1973 roku. 1 czerwca 1975 roku gmina znalazła się w nowo utworzonym ("małym") woj. bydgoskim. 15 stycznia 1976 roku gmina została zniesiona przez połączenie jej terenów z dotychczasową gminą Kruszwica w nową gminę Kruszwica.

  Województwo kujawsko-pomorskie – jedno z 16 województw leżące w północnej części Polski centralnej. Zostało utworzone na mocy ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. w przybliżeniu z dawnych województw: bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego.Chełmce – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie inowrocławskim, w gminie Kruszwica.

  Przypisy

  1. W czasie II wojny światowej przejściowo poza administracją polską.
  2. Liczba ludności z publikacji "Rocznik Demograficzny Polski", GUS 1975-1995
  3. Od 1 sierpnia 1934 do 28 września 1954 oraz od 1 stycznia 1973 do 15 stycznia 1976
  4. Zarówno w woj. pomorskim z siedzibą w Toruniu (1919-39) jak i woj. pomorskim z siedzibą w Bydgoszczy (1945-50)
  5. Dz. U. z 1934 r. Nr 69, poz. 658
  6. Dz. U. z 1937 r. Nr 46, poz. 350
  7. Dz. U. z 1938 r. Nr 19, poz. 154
  8. Dz. U. z 1950 r. Nr 28, poz. 255
  9. Wykaz Gromad Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej według stanu z dnia 1.VII 1952 r., PRL, GUS, Warszawa
  10. Dz. U. z 1954 r. Nr 43, poz. 191
  11. Dz. U. z 1972 r. Nr 49, poz. 312
  12. Dz. U. z 1975 r. Nr 17, poz. 92
  13. Dz. U. z 1976 r. Nr 1, poz. 12
  Bydgoszcz (łac. Bidgostia, niem. Bromberg) – miasto na prawach powiatu w północnej Polsce, historycznie leży na Kujawach, nad rzeką Brdą i Kanałem Bydgoskim, którego wschodni fragment graniczy na Wiśle, największe miasto województwa kujawsko-pomorskiego. Jest siedzibą Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.027 sek.