• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Gmina Ślesin - województwo bydgoskie

  Przeczytaj także...
  Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).Gmina Mrocza – gmina miejsko-wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie nakielskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bydgoskim.
  Gmina Nakło nad Notecią – to gmina miejsko-wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie nakielskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bydgoskim.
  Kościół w Ślesinie

  Gmina Ślesin – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 1934-1954 i 1973-1976 kolejno w woj. poznańskim, woj. pomorskim i w dwu postaciach woj. bydgoskiego (dzisiejsze woj. kujawsko-pomorskie). Siedzibą władz gminy był Ślesin.

  Gmina zbiorowa Ślesin została utworzona 1 sierpnia 1934 roku w powiecie bydgoskim w woj. poznańskim z dotychczasowych jednostkowych gmin wiejskich: Gorzeń, Samsieczno, Sicienko, Sitno, Ślesin, Ugoda, Występ i Zawada (oraz z obszarów dworskich położonych na tych terenach lecz nie wchodzących w skład gmin). 1 kwietnia 1938 gmina Ślesin wraz z całym powiatem bydgoskim została przyłączona do woj. pomorskiego.

  Województwo pomorskie – jedno z województw istniejących w Polsce w latach 1945-1950. Obejmowało teren obecnego woj. kujawsko-pomorskiego oraz fragmenty: pomorskiego i wielkopolskiego. Było jednym z 14 województw w kraju.Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.

  Po wojnie gmina zachowała przynależność administracyjną. 6 lipca 1950 roku zmieniono nazwę woj. pomorskiego na bydgoskie. Według stanu z dnia 1 lipca 1952 roku gmina składała się z 9 gromad: Gorzeń, Gumnowice, Michalin, Potulice, Samsieczno, Strzelewo, Ślesin, Ugoda i Występ. Gmina została zniesiona 29 września 1954 roku wraz z reformą wprowadzającą gromady w miejsce gmin.

  Województwo bydgoskie – jedno z 49 województw istniejących w latach 1975-1998. W 1999 roku włączone zostało do województwa kujawsko-pomorskiego.Województwo kujawsko-pomorskie – jedno z 16 województw leżące w północnej części Polski centralnej. Zostało utworzone na mocy ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. w przybliżeniu z dawnych województw: bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego.

  Gminę Ślesin przywrócono w powiecie bydgoskim, w woj. bydgoskim wraz z reaktywowaniem gmin z dniem 1 stycznia 1973 roku. 1 czerwca 1975 roku gmina znalazła się w nowo utworzonym ("małym") woj. bydgoskim. 15 stycznia 1976 roku gmina została zniesiona a jej obszar włączony do gmin Mrocza, Sicienko i Nakło nad Notecią.

  Ślesin – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie nakielskim, w gminie Nakło nad Notecią.Bydgoszcz (łac. Bidgostia, niem. Bromberg) – miasto na prawach powiatu w północnej Polsce, historycznie leży na Kujawach, nad rzeką Brdą i Kanałem Bydgoskim, którego wschodni fragment graniczy na Wiśle, największe miasto województwa kujawsko-pomorskiego. Jest siedzibą Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

  Przypisy

  1. W czasie II wojny światowej przejściowo poza administracją polską.
  2. Liczba ludności z publikacji "Rocznik Demograficzny Polski", GUS 1975-1995
  3. Od 1 sierpnia 1934 do 28 września 1954 oraz od 1 stycznia 1973 do 14 stycznia 1976 roku
  4. Zarówno w woj. pomorskim z siedzibą w Toruniu (1919-39) jak i woj. pomorskim z siedzibą w Bydgoszczy (1945-50)
  5. tzw. dużego i małego województwa bydgoskiego
  6. Dz. U. z 1934 r. Nr 68, poz. 609
  7. Dz. U. z 1937 r. Nr 46, poz. 350
  8. Dz. U. z 1950 r. Nr 28, poz. 255
  9. Wykaz Gromad Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej według stanu z dnia 1.VII 1952 r., PRL, GUS, Warszawa
  10. Dz. U. z 1954 r. Nr 43, poz. 191
  11. Dz. U. z 1972 r. Nr 49, poz. 312
  12. Dz. U. z 1975 r. Nr 17, poz. 92
  13. Dz. U. z 1976 r. Nr 1, poz. 12
  (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});
  Województwo poznańskie – dawna jednostka podziału administracyjnego Polski najwyższego szczebla, której stolicą był Poznań, formalnie przywrócona 22 sierpnia 1994. Faktycznie jednostka została zorganizowana po przejściu linii frontu. 25 września 1945 została powiększona o część Ziem Odzyskanych. Województwo kilkakrotnie zmieniało swoje granice. W latach 1946-1950 był największym województwem Polski. W związku z reformą administracyjną w 1975 województwo zostało zlikwidowane a jego teren został podzielony w większości pomiędzy tzw. małe województwo poznańskie, województwo kaliskie, województwo konińskie, województwo leszczyńskie i województwo pilskie. Obecnie w większości teren województwa należy do województwa wielkopolskiego.Gmina Sicienko – gmina wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie bydgoskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bydgoskim.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Powiat bydgoski – powiat w Polsce (województwo kujawsko-pomorskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Bydgoszcz. Położony jest w środkowo-zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, z wyłączeniem samego miasta Bydgoszczy, które na prawach powiatu znajduje się poza jego granicami.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.039 sek.